Lomakkeet

Kouluterveydenhuollon esitietolomakkeet on tarkoitettu käytettäväksi laajoissa terveystarkastuksissa 1., 5. ja 8. luokilla. Lomakkeita on sekä oppilaalle että vanhemmille. Ne täytetään ja palautetaan kouluterveydenhuoltoon ennen tarkastusta.