Lähikuva nopeustestipelistä.
Nuoriso

Varhainen puuttuminen (Varpu)


Varpu toiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on nimensä mukaisesti tarttua varhaisessa vaiheessa tilanteeseen, jossa huoli nuoresta herää. Tavoitteena on, että nuoren itsenäinen ymmärrys lisääntyy omien valintojen vaikutuksesta nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. Nuori oppii tunnistamaan ja huomaamaan omat voimavaransa ja hyödyntämään niitä. Varpu on perheen yhteinen asia, sitoutuminen yhdessä nuoren asiaan on tärkeää.

Toiminta on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille. Ohjaavina tahoina toimivat pääosin perhekeskus, lastensuojelun sosiaalityö ja koulu. Varpu työskentely voidaan aloittaa myös perheen omasta toiveesta. Prosessin kokonaiskesto on n. 1-2kk, riippuen perheen ja nuoren tarpeista.

Toiminta on lastensuojelun sosiaalityön, koulun, perhekeskuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyötä, toiminnasta vastaa nuorisopalvelut.

Varhainen puuttuminen toiminta on alkanut Uudessakaupungissa vuonna 2012.The aim and purpose of Varpu program (Finnish acronym for early intervention), as the name implies, is to address any concern for a young person at an early stage. The aim is to support the young person’s sense of independency by encouraging them to make their own decisions about their present and future. The program helps the young person to learn to identify and notice their own resources and make use of them. The young person’s family is also involved in the program, since it is important to collectively support them in their challenges.

The program is aimed at primary school children aged 7–16. The operating actors are mainly the family centres, child welfare services and the school. Varpu program can also be initiated on family’s request. The total duration of the process is about 1–2 months, depending on the family’s and young person’s needs.

Varpu is a joint program of the child welfare services, school, family centre, and the youth services. The youth services are responsible for carrying out the program.

The early intervention program began in Uusikaupunki in 2012.

 
Käyntiosoite: 
Koulupolku 5, 23500 Uusikaupunki
Nuorisopalvelujen vastaava
Jennika Salonen
Puh. 050 383 5305

Esite toiminnasta