Suomi
Lähikuva nopeustestipelistä.
Nuoriso

Varhainen puuttuminen (Varpu)


Varpu toiminnan tavoitteena ja tarkoituksena on nimensä mukaisesti tarttua varhaisessa vaiheessa tilanteeseen, jossa huoli nuoresta herää. Tavoitteena on, että nuoren itsenäinen ymmärrys lisääntyy omien valintojen vaikutuksesta nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. Nuori oppii tunnistamaan ja huomaamaan omat voimavaransa ja hyödyntämään niitä. Varpu on perheen yhteinen asia, sitoutuminen yhdessä nuoren asiaan on tärkeää.

Toiminta on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille. Ohjaavina tahoina toimivat pääosin perhekeskus, lastensuojelun sosiaalityö ja koulu. Varpu työskentely voidaan aloittaa myös perheen omasta toiveesta. Prosessin kokonaiskesto on n. 1-2kk, riippuen perheen ja nuoren tarpeista.

Toiminta on lastensuojelun sosiaalityön, koulun, perhekeskuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyötä, toiminnasta vastaa nuorisopalvelut.

Varhainen puuttuminen toiminta on alkanut Uudessakaupungissa vuonna 2012.
 
Käyntiosoite: 
Koulupolku 5, 23500 Uusikaupunki
Nuorisopalvelujen vastaava
Katriina Rauman
Puh. 050 383 5305

Esite toiminnasta