Lähikuva nopeustestipelistä.
Nuoriso

Koulunuorisotyö

Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä kaikkien Uudenkaupungin koulujen kanssa.
 
Alakoulujen osalta yhteistyötä tehdään mm. varhaisen puuttumisen toimintamallin puitteissa sekä ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa. Nuorisotilojen toimintaa ja aukioloaikoja pyritään suunnittelemaan koulujen kanssa yhteistyössä. Nuorisopalvelut järjestävät kouluille myös nuorisotiloihin ja palveluihin tutustumispäiviä, myös koululuokat voivat sovittaessa käyttää nuorisotiloja koulun päivän aikana.  Nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa voidaan suunnitella myös harrastustoiminnan lisäämistä.
 
Molempien yläkoulujen kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä. Joka syksy nuorisopalvelut, yhteistyössä seurakunnan kanssa, järjestävät uusille 7. luokkalaisille ryhmäytyspäivän, jonka tavoitteena on heti kouluvuoden aluksi rakentaa luokkahenkeä. Kuten alakouluillekin, on yläkouluille tarjolla myös varhaisen puuttumisen toimintamallin hyödyntäminen, sekä nuorisopalvelut ovat yhtenä tahona suunnittelemassa ehkäisevää päihdetyötä yläkoululaisille. Yläkoulujen kanssa järjestetään myös välkkätoimintaa, jossa nuorisotyöntekijät ovat läsnä koulujen arjessa ja järjestämässä pitkille välitunneille ohjattua toimintaa.
 
Lukion ja Novidan kanssa toimivia yhteistyön tapoja on monia. Nuorisopalvelut osallistuvat mm. koulujen tempauspäiviin. Novidassa ja lukiossa läsnä ovat eniten etsivät nuorisotyöntekijät, joiden kanssa nuoret voivat yhdessä suunnitella elämän nivelvaiheita ja ketkä voivat olla apuna, vaikka jatkokoulutukseen hakeutumisessa tai työnhaussa. Etsivät tulevat tutuksi sekä lukion että Novidan välitunneilla. Etsivät ovat apuna ja tukena myös silloin, kun koulu ei maistu ja tarvitaan uusia tuulia.
 
Lisäksi nuorisopalvelut osallistuvat molempien yläkoulujen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään.
Nuorisopalvelujen vastaava
Jennika Salonen
puh. 050 383 5305