Liikunta

Luontopolut

Metsäpolulla
Luontopolkujen opastetut ja suhteellisen helppokulkuiset reitit antavat oivan mahdollisuuden lähteä retkeilemään ja tutustumaan luontoon. Uudenkaupungin kaupungin alueella on kolme luontopolkua, joista tunnetuin on lähellä kaupungin keskustaa oleva Hiunjärven luontopolku. Lisäksi Pyhämaassa on Pamprinniemen luontopolku ja Lokalahden keskustan ympäristössä Lokalahden luontopolku.

Hiunjärven luontopolku

Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan pohjoispuolella ja on sijainnistaan huolimatta säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on pinta-alaltaan n. 12 ha, josta noin kolmannes on umpeenkasvavaa rantaluhtaa. Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon nähden varsin monipuolinen linnusto. Sijaintinsa vuoksi järveä on hyödynnetty opetus- ja virkistyskäytössä ja alueella onkin merkitty luontopolku, jonka varrelta löytyy laavu ja lintutorni. Luontopolulle pääset lähtemään Saarniston koulun läheiseltä tunnelilta sekä myös Juolukkatien ja Otavakujan päästä. Tunnelilta on laavulle n. 1 km. Pisin lenkki tunnelilta n. 3,8 km ja lyhyempi n. 3,2 km. Juolukkatien päästä laavulle n. 0,7 km. Pisin lenkki sieltä n. 3,6 km ja lyhyt n. 1,4 km. Otavakujan päästä ovat lyhimmät reitit (2 yhtä pitkää) laavulle n. 1,4 km. Sieltä on pitkä lenkki n. 3,3 km ja lyhyt n. 2,8 km. Polku on merkitty maastoon oransseilla vinoneliöillä sekä lähtö- ja risteyspaikoissa sijaitsevilla kartoilla.

Hiunjärven luontopolkua ollaan uudistamassa. Lisätiedot Juha Hukka 050 5733 782

Hiunjärven lintutorni
Hiunjärven rannalla sijaitseva laavu
Pitkoksia Hiun luontopolulla
Merkkejä maastossa

Kasarmilahden esteetön luontopolku

Esteetön luontopolku tarjoaa mahdollisuuden päästä turvallisessa ympäristössä metsään ja veden tuntumaan seuraamaan luontoa. Kasarminlahden alue on linnustoltaan rikas ja toimii myös muuttolintujen levähdyspaikkana. Kasarminlahti sijaitsee vain vajaan kahden kilometrin päässä kaupungin torilta.

Esteetön luontopolku valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2022. Alkukesän aikana viimeistellään vielä luontopolun ympäristöä, lisätään opasteita, levähdyspenkkejä. Hankkeen suunnittelijana on kaupunki ja lintulavan rahoittajana Yaran Uudenkaupungin tehtaat. Lisäksi valtionavustusta hankkeelle saadaan Ympäristöministeriöltä. Lue lisää hankkeen kotisivuilta

Esteettömän osuuden lisäksi lintulavalta voi jatkaa halutessaan vaativampaa reittiä Kasarminlahden laavulle tai Vionpuhdin nuotiopaikalle. Reitti on mäkinen ja kulkee osin kallion päällä. Jos reitille toivoo enemmän mittaa, voi matkan aloittaa jo Sorvakon urheilukentältä, jolloin matkaa esim. Vionpuhdin nuotiopaikalle kertyy yhteen suuntaan n. 4 km.

Palvelut esteettömällä osuudella:
  • esteetön luontopolku 1,1 km
  • luontolava
  • esteetön kompostikäymälä
  • levähdyspenkkejä
Muut alueen polut:
  • laavu
  • tulipaikka
  • laavulla puucee
  • alueella on monenlaista kiinnostavaa tekemistä, kuten täyspitkä Frisbeegolfrata, golfkenttä sekä merellisen näkymän tarjoavat kuntoportaat.

Osoite:
Kasarminlahdentie 8, Uusikaupunki (esteettömän reitin lähtöpiste), jossa isompi pysäköintialue.
Alueen reitistölle on myös muita lähtöpisteitä pysäköintipaikkoineen, kuten urheilukenttä Etelälinjakatu 2, Uusikaupunki.
 
Esteetön luontolava tarjoaa hienot näkymät Kasarminlahdelle ja rantaniityille
Esteetön kompostikäymälä sijaitsee lintulavan läheisyydessä

Pamprinniemen luontopolku

Pamprinniemen luontopolku sijaitsee Pyhämaan Kettelissä seurakunnan maalla ja sen pituus on noin 4 km. Luontopolulle johtava Hauintie on yksityistietä. Suotuisissa talviolosuhteissa luontopolku on käytettävissä ja sinne pääsee ympäri vuoden. Pamprinniemen luontopolulla eikä sen pysähdysalueella ole talvikunnossapitoa ja retkeilijöiden tulisi lumisella kelillä varautua siihen, että polku ja tie voivat olla tukossa ja väistö- tai kääntöpaikkoja on hyvin vähän.

Alue on sekä luonnonsuojelun että linnustonsuojelun kannalta merkittävä alue Euroopassa, sillä se on säilynyt luonnonmukaisena ja kuuluu Natura 2000 –alueisiin. Polku tutustuttaa kulkijansa upeaan merelliseen luontoon, mutta toisaalta luontopolun keskivaiheilla on paikoin myös melko iäkästä kuusivaltaista korpipainannetta, jossa voi ihailla komeaa saniaiskorpea. Lisäksi Pamprinniemessä on paikoin varsin vanhoja ja uhkeita mäntyjä. Lintukanta on alueella myös monipuolista. (Lue lisää kohdasta Pamprinniemen luonto)
Polun varrelle on seurakunta rakentanut Raamattuaiheisia tauluja, joiden teemat vaihtuvat vuosittain ja lisäksi niemen kärjessä on suuri puuristi, jonka ympärillä seurakunta järjestää yleensä kesäkuun alkupäivinä luontopolun avajaistilaisuuden. (Kts. Seurakunnan tapahtumakalenteri)
 
Pamprinniemi on arvokas luontokohde ja kuuluu Natura 2000 –verkoston alueeseenUudenkaupungin saaristo. Alue on sekä luonnonsuojelun että linnustonsuojelun kannalta merkittävä alue Euroopassa. Uudenkaupungin saaristossa pesii monipuolinen ja runsas saaristolinnusto ja alue on tärkeä muutonaikaisena levähdysalueena. Natura-alueen raja on merkitty tummanvihreällä viivalla luontopolkukarttaan.

Pamprinniemessä on havaittavissa merilinnustoa monipuolisesti. Etelärannoilta voi havaita mm. haahkoja, pilkkasiipiä, tukkakoskeloita, lapintiiroja, meriharakoita ja punajalkaviklon. Euroopan suurimmat tiirat eli lokin kokoiset räyskät kalastelevat ja kulkevat myös niemen ympäristössä. Räyskä luokitellaan uhanalaisuuden perusteella vaarantuneisiin lajeihin.

Pamprinniemessä on paikoin varsin vanhoja ja uhkeita mäntyjä. Länsikärjen lähellä on myös melkoinen vanha pihlaja. Luontopolun keskivaiheilla on paikoin melko iäkästä kuusivaltaista korpipainannetta, jossa voi ihailla komeaa saniaiskorpea. Rantojen tuntumassa kasvaa tervalepikoita. Pamprinniemessä on kohtuullisen iäkästä metsää, josta löytyy ilahduttavasti lahopuuta ja pikkulinnuille luonnokoloja pesintää varten. Mäntyvaltaisuudesta huolimatta niemi on tikkojenkin ahkerasti käyttämää aluetta ja alueella on jälkiä ainakin palokärjistä ja etelässä vähälukuisesta pohjantikasta. Mm. puukiipijöiden runsaus viittaa arvokkaampaan vanhempaan metsään. Jämerässä kalliomännikössä voi havaita vähälukuisia isokäpylintuja, jotka pesivät juuri tuon tyyppisessä metsässä.

Pamprinniemen pohjoispuolella on Haukkalahti, joka on maankohoamisen seurauksena umpeen kuroutumassa oleva merenlahti. Lähes umpeen kuroutunutta merenlahtea kutsutaan fladaksi. Pohjoisrannan ruovikkoalueella pesii mm. mustakurkku-uikku ja siellä voi kuulla tavanomaisia kaislikon laulajia kuten ruoko- ja rytikerttusia sekä pajusirkkuja. Lisäksi lahdella viihtyvät mm. tavi ja tukkasotka.

Merialueen tila luokitellaan Pamprinniemen edustalla hyväksi ja vähän ulompana erinomaiseksi.
Merimaisemaa Pamprinniemellä
Korpimetsää ja saniaisia Pamprinniemellä
Pamprinniemessä pesii myös paljon lintuja. Tässä laulujoutsenpariskunta ruokailupuuhissa.
Pamprinniemen kallioilla komeilee seurakunnan rakentama iso puuristi.

Lokalahden luontopolku

Lokalahden luontopolusta on kuvia Lokalahti-seuran omilla sivuilla.
Lokalahden luontopolku on valitettavasti ylläpidoltaan jäänyt hiukan unohduksiin.