Suomi
Liikunta

#UkiLiikkuu

Uudenkaupungin #UkiLiikkuu liikuntaohjelma 2025 on valmistunut. Liikunnan kehittämistyö jatkuu liikuntapaikkasuunnitelman laatimisella, jossa osallistetaan kuntalaisia, päättäjiä ja liikuntatoimijoita.

Liikkuminen Uudessakaupungissa tapahtuu eri muodoissaan todella moninaisissa olosuhteissa. Virallisten liikunta- ja urheilupaikkojen lisäksi tärkeitä liikuntaolosuhteita on myös mm. kävely- ja pyöräteiden sekä luonto-, puisto- ja piha-alueiden kaltaiset liikkumisympäristöt. Tämän liikuntapaikkasuunnitelman tavoitteena on jäsentää ja selkiyttää Uudenkaupungin lähivuosien keskeisimpiä toimenpiteitä liikunta- ja urheiluolosuhteiden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyen.
 
Työtä tehdään yhteistyössä monialaisten ohjausryhmän kanssa. Osana suunnitelman laatimista tehdään sähköiset kyselyt kuntalaisille, liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille, päättäjille sekä liikunta-alalla toimiville yrittäjille. Kyselyiden avulla kartoitetaan, millaisia liikunta- ja ulkoiluolosuhteita Uudessakaupungissa tulisi kehittää seuraavien vuosien aikana.

Vastaamalla kyselyyn kuntalaiset voivat vaikuttaa siihen mihin ja miten lähivuosien liikuntaolosuhteiden kehittämisen pääpaino ja investoinnit suunnataan.

Kysely avautuu 22.4.2021 ja vastausaikaa on 16.5.2021 asti.

Kyselylinkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/61A052DD67544604

Vastanneiden kesken arvotaan 100€ lahjakortti paikalliseen Kesporttiin, uimalippuja, kuntosalilippuja ja #UkiLiikkuu tuotteita.Participate in our survey to give your opinion on the range of sports services offered in Uusikaupunki.
This survey is organised by the City of Uusikaupunki Sports Services to collect information on how sports services should be developed in Uusikaupunki.
Please fill in the survey by 16 May.

Link to survey: https://link.webropolsurveys.com/S/6DAF973BD5A1BBE1

All participants can enter into a prize draw where you can win a 100 € gift certificate to the local Kesport, tickets to the local swimming pool or gym, and #UkiLiikkuu products.
 

#UkiLiikkuu liikuntaohjelma 2025 on valmistunut

Uusikaupunkilaisten liikkumisen lisäämiseksi on rakennettu poikkihallinnollisella työotteella liikkumisohjelma. Liikkumisohjelman tarkoituksena on mahdollistaa uusikaupunkilaisille aktiivisempi elämä liikkumisen ja liikunnan avulla, näin luodaan perustaa kaupunkilaisten hyvälle elämälle. Tavoitteena on luoda viihtyisä kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja liikkua.

#UkiLiikkuu Uudenkaupungin liikuntaohjelma 2025

Lisätietoja:

Heidi Vuori (opintovapaalla)
Liikuntapalvelujen vastaava
puh. 050 552 5432
heidi.vuori@uusikaupunki.fi
 

#UkiLiikkuu Uudenkaupungin liikuntaohjelma 2025