Suomi
Liikunta

Liikuntatoimen avustukset

Liikuntatoiminnan tukemiseksi myönnetään uusikaupunkilaisille ja alueella toimiville seuroille vuosittain perusavustusta ja kohdeavustusta nuoriso- ja liikuntatoimen määrärahoista näiden jakoperusteiden mukaisesti.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myöntää avustukset toimintaan, jotka koskevat liikuntaa, nuoriso- ja raittiustyötä.

Avustusta voivat hakea

  • urheilu- ja liikuntaseurat, joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden toiminnan päätarkoituksena on liikuntatoiminnan järjestäminen
  • nuorisojärjestöt, jotka järjestävät toimintaa uuskaupunkilaisille
  • nuorten vapaat toimintaryhmät, jotka itse järjestävät nuorisotoimintaa uusikaupunkilaisille nuorille
  • raittiusyhdistykset, joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden toiminnan päätarkoituksena on raittiustyö
Kukin yhdistys voi saada avustusta joko liikuntatoimintaan, nuorisotoimintaan tai raittiustyöhön. Yhdistyksen toiminnan laatu määräytyy keskusjärjestön mukaan.

Avustusten hakuaika ja maksaminen

Avustusten hakuajat on määritelty avustuskohtaisissa ohjeissa. Lautakunta jättää myöhästyneet anomukset käsittelemättä. Avustusten maksuajat on selvitetty avustuskohtaisissa ohjeissa.

Avustuksen ennakko

Liikuntapalvelut voi maksaa hakemuksesta tammi-maaliskuussa ennakkoa perusavustusta ja valmentaja-avustusta hakeville yhdistyksille 30 % edellisen vuoden vastaavien avustusten määrästä edellyttäen,

  • että yhdistys on antanut hyväksyttävän selvityksen edellisenä vuonna saamansa avustuksen käytöstä,
  • että yhdistys sitoutuu palauttamaan ennakkoavustuksen, mikäli yhdistyksen oikeus avustuksen saantiin evätään lautakunnan lopullisella päätöksellä

Avustuksen ennakko maksetaan viranhaltijapäätöksenä. Avustuksen ennakkoa haetaan erillisellä lomakkeella.

Selvitys avustuksen käytöstä ja tarkastukset

Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä. Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen, on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen. Avustusten käytön raportointi selviää avustuskohtaisista ohjeista. Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.

Tietojen oikeellisuus

Avustusta hakevien on anomusta tehdessään katsottava tarkoin, mitä tietoja avustuslomakkeessa kysytään. Hakija vastaa, että tiedot ovat oikein.

Avustusasioissa nuoriso- ja liikuntapalvelujen yhteyshenkilöt ovat

Liikuntapalvelujen vastaava
Heidi Vuori
liikuntatoiminta
puh. 050 552 5432

Nuorisopalvelujen vastaava
Katriina Rauman
nuoriso- ja raittiustyö
puh. 050 383 5305

nuoriso.liikunta@uusikaupunki.fi