Liikunta

Voimaa Vanhuuteen

ruskavärisellä koivukujalla työnnetään pyörätuolissa olevia vanhuksia

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti.

TULOSSA SYKSYLLÄ 2022:

VertaisVeturi -koulutus eli senioriliikunnan vertaisohjaaja -koulutus sekä liikuntaraati
Lisätietoja tulossa lähiaikoina