Suomi
Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri ja vapaa-aika

Yhdistys- ja järjestöyhteistyö Uki

Yhteistä kumppanuutta -hanke on toistaiseksi tauolla henkilöstövaihdosten vuoksi


*************
Yhteistä kumppanuutta -hanke on Uudenkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan kuntien kaksivuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää kuntien kesken hyviä yhdistysyhteistyön, kansalaisaktiivisuuden ja osallisuuden parantamisen käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on kuntien yhdistysyhteistyön kehittäminen Vakka-Suomen alueella ja yhteistyön tiivistäminen maakunnan järjestöfoorumin kanssa.

Uudenkaupungin kuntakohtaisena tavoitteena on viedä käytäntöön Meidän kaupunkimme -yhdistysohjelmaa ja luoda yhteistoiminnan rakenne yhdessä yhdistystoimijoiden kanssa ohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti.

Yhteistä kumppanuutta -hanke on Uudenkaupungin kaupungin, Laitilan kaupungin ja Pyhärannan kunnan yhteishanke, joka on saanut rahoitusta Leader Ravakalta. Hanketta hallinnoi Uudenkaupungin kaupunki.

Hyvää oloa ja osallisuutta – ole mukana #olemukanaUki

 
Leader ravakan logo.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo.
Leader ravakan logo.

Kevään 2020 poikkeusolokyselyn tulokset
Tiedoksi:

SPR Varsinais-Suomen piirin kysely järjestöjen tilasta

Liitteenä kooste Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin kyselystä järjestöjen tilasta korona-aikana     varsinaissuomalaisille järjestöille.


Yhteistä kumppanuutta hanke on toistaiseksi tauolla, henkilövaihdosten vuoksi.


********

Järjestökoordinaattori


Järjestökoordinaattori toimii yhdistysten ja kuntien välisenä yhteyshenkilönä. Koordinaattori suunnittelee hankkeen toteutuksen yhteistyössä kuntien kanssa sekä organisoi ja toteuttaa suunnitelmat ja toimenpiteet.