Suomi

Koulupsykologit

Koulupsykologi työskentelee kouluilla lapsen psyykkisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen sekä koulunkäynnin ja oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä vanhempien ja kouluyhteisön kanssa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun lapsen koulunkäyntiin, oppimiseen, tunne-elämään, mielenterveyteen tai ihmisuhteisiin liittyvät asiat mietityttävät tai huolestuttavat.

Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluvat koulunkäynnin tuen tarpeen selvittelyt, lapsen psykologiset tutkimukset, keskustelutuki sekä vanhempien ja opetushenkilökunnan ohjaus ja neuvonta esimerkiksi lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.  Psykologin tehtäviin kuuluvat myös yhteisöllinen hyvinvointityö kouluilla, yhteydenpito yhteistyötahojen kanssa sekä tarvittaessa lapsen ja hänen perheensä ohjaus muiden palveluiden piiriin. Yhteyttä voivat ottaa esimerkiksi lapsi itse, vanhemmat tai opettaja. Yhteistyö on vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Ina-Marilla Vehkavuori
 Vs. Aino Rantasila, puh. 050 306 8815
  • Lukio, Novida
Henna Keskikylä, puh. 044 031 5507
  •  Lokalahden koulu
  •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulu
  • Esiopetus: Lokki Joonatan, Merilintu, Myllymäki, Seikow
Laura Andersson
Vs. Anna Engblom, puh. 040 527 0073
  •  Hakametsän koulu
  •  Kalannin koulu
  •  Pyhämaan koulu
  •  Saarniston koulu
  •  Esiopetus: Hakametsä, Kalanti, Satulinna, Pyhämaa
  Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi