Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. Työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa. Tehtävänkuvaan kuuluu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oppilashuoltotyö.

Yksilöllisellä oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan esimerkiksi keskustelevia tai toiminnallisia tukikäyntejä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö pitää sisällään muun muassa erilaisten oppilasryhmien ja -luokkien kanssa työskentelyn. Koulukuraattori tekee yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa kuten nuorisotoimen, hyvinvointi- ja perheneuvolan, lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan, seurakunnan sekä koulupoliisin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös oppilaan sekä hänen huoltajansa, opettajien, rehtorien, koulupsykologien, kouluterveydenhoitajien, koulun perhetyöntekijän sekä koulunkäynnin ohjaajien kanssa.

Oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin omatoimisesti tai tulla asioimaan huoltajien tai opettajan ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilaan muihin tarjolla oleviin palveluihin.
 • Opiskelumotivaatio on hukassa
 • On joutunut kiusatuksi tai on ollut mukana kiusaamisessa
 • Koulunkäynti pelottaa
 • On tullut poissaoloja
 • Yhteistyö koulussa ei jostain syystä suju
 • Kotona tapahtuvat asiat vaivaavat
 • Kavereitten kanssa on tullut vaikeuksia
 • On surua, murhetta, ahdistusta
 • On yksinäisyyttä
 • On ollut fyysistä tai henkistä väkivaltaa
 • Vapaa-aikaan liittyvät asiat askarruttavat
 • Vanhempana olen huolissani lapseni hyvinvoinnista
 • On keskittymisvaikeuksia
 • On päihdekokeiluja
Vastaava kuraattori
Kristiina Kaupinsalo,
puh. 040 485 6421
 • Lukio
 • Novida

Koulukuraattorit

Jenni Hannula
sij. Meri Halonen, puh. 040 665 7086

 •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 1.-5. luokat
 •  Lokalahden koulu
 •  Hakametsän koulu
 •  Esiopetus: Lokki Joonatan, Hakametsän, Myllymäen ja Seikowin päiväkodit
Kirsi Gustafsson, puh. 040 195 6163
 • Saarniston koulu
 • Novida
 • Spesia
 • Esiopetus: Satulinna
Antti Lehmus, puh. 040 779 5469
 • Kalannin ja Pyhämaan koulut
 • Esiopetus: Pyhämaa ja Kalanti
Laura Kairittu, puh. 040 486 8166
 • Uudenkaupungin yhtenäiskoulu 6.-9. luokat

Hyvinvointityön kuraattori
Jenni Hannula, puh. 050 382 7158

 • Kalannin koulu (7.-9. lk) Uudenkaupungin yhtenäiskoulu (7.-9.lk)


Koulupsyykkarit antavat mielenterveyteen liittyvää tukea.