Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Koronarokotukset Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyspalvelut järjestää rokotustilaisuuksia

Uudessakaupungissa (Mörnenkatu 3, ent. Välskärintie 2)

 • heinäkuun alusta alkaen terveyskeskuksen tiloissa tiistaisin vain ajanvarauksella klo 13.00 - 15.30 
 • rokotepuhelin numero on 02 4612517
- tarkista tarjonta sähköisestä ajanvarauksesta https://ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/
 

Jaossa 1.-4. 4 annoksia 70-79 vuotiaille riskiryhmään kuuluville, kaikille yli 80 vuotiaille, iäkkäiden hoivakodeissa asuville, iäkkäille koti- tai omaishoidon piirissä oleville sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona. Sekä lisäksi 5 annos yli 12 vuotta täyttäneille joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Lue kriteereistä tarkemmin alta. 

 Vapaat ajat löytyvät sähköisestä ajanvarauksesta https://ajanvaraus.uusikaupunki.mediatri.fi/ palvelukoodilla Covid-rokote.
 

​Yli 12-vuotiaiden rokotukset

Kaikille yli 12 vuotiaille voidaan antaa 1-3 rokoteannoksia. 

Neljännet rokotukset toistaiseksi

 • 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille
 • 70-79 vuotiaille riskiryhmään kuuluville (katso ystävällisesti THL suositukset riskiryhmistä alla)
 • 80 vuotta täyttäneille
 • iäkkäiden hoivakodeissa asuville
 • iäkkäille koti- tai omaishoidon piirissä oleville
 • muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona
Viidennet rokotukset:
 • 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.

Voimakkaasti immuunipuutteisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on joko synnynnäinen immuunipuutostila kuten hypogammaglobulinemia, soluvälitteisen immuniteetin häiriö tai fagosytoosihäiriö, tai sairauden myötä syntynyt immuunipuutostila. Tällaisia sairauksia tai sairauden hoitomuotoja ovat esim. pahanlaatuinen veritauti, sädehoito, elimen-, kudoksen- tai kantasolujen siirto, HIV-infektio, AIDS tai henkilöltä puuttuu perna tai se ei toimi. Myös tietyt lääkehoidot vaikuttavat immuunisuojaan. Näistä kattava lista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla kohdassa Rokottamiseen vaikuttava immuunipuutos

Riskiryhmään katsotaan esimerkiksi vaikeaa sydän- tai keuhkosairautta, jatkuva lääkitystä vaativaa astmaa, diabetesta, uniapneaa tai sairaalloista lihavuutta sairastavat henkilöt. Riskiryhmän tarkemmat määritteet voi tarkistaa THL:n sivuilta kohdasta Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät

THL:n määrittelemään ryhmään iäkkäistä, jotka eivät selviä ilman toisen ihmisen apua kotona kuuluvat henkilöt, joiden terveydentila ja toimintakyky ovat korkean iän vuoksi selvästi alentuneet niin, että hän tarvitsee säännöllisesti apua kotona selvitäkseen, sekä iäkkäät henkilöt, joille harkitaan kotona pärjäämiseksi lisäapua, eli on odotettavissa, ettei hän sairastuttuaan selviä kotona, kun toimintakyky voi lieväänkin infektioon sairastuessa romahtaa. Avuntarpeen tulee liittyä hoivaan ja huolenpitoon. Avuntarpeella ei tässä tarkoiteta esimerkiksi pelkkää siivouspalvelun tai kauppapalvelun käyttöä. Apua voi tarjota kunta, yksityinen taho tai omainen.

Asiakkaan tulee itse huolehtia oikeasta rokotevälistäHuomioithan että, sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.
 

5-11-vuotiaiden lasten rokotukset

5-11-vuotiaille lapsille annetaan suositusten mukaisesti vain ykkös- ja kakkosrokotuksia. Lasten koronarokotukset toteutetaan varaamalla aika rokotepuhelin numerosta.  

Rokotukselle tultaessa tulee olla mukana kaikkien huoltajien allekirjoittama lupa lapsen rokottamiseen. Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle -lomake löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Huoltajat voivat tarvittaessa kirjoittaa lomaketta vastaavat tiedot itse paperille, jos lomaketta ei ole mahdollista tulostaa.

Lisätietoa 5–11-vuotiaiden lasten rokottamisesta löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta

Koronarokotteita ei anneta alle 5-vuotiaille lapsille.

 

 

Rokotusvälit

Rokotuksen ottajan on itse huolehdittava, että rokotusten väliin vaadittu aikaväli täyttyy.

Ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen välissä tulee kaikilla olla vähintään 3-6 viikkoa.

Toisen ja kolmannen annoksen välissä tulee olla

 • 12-17 -vuotiailla vähintään 6 kuukautta

 • 18-60-vuotiailla, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, vähintään 3-6 kuukautta

 • yli 60 vuotiailla tai riskiryhmiin kuuluvilla vähintään 3-4 kuukautta.

 • voimakkaasti immuunipuutteisilla vähintään 2 kuukautta.

Kolmannen ja neljännen annoksen välissä tulee olla

 • voimakkaasti immuunipuutteisilla vähintään 2 kuukautta

muilla vähintään 3 kuukautta

Neljännen ja viidennen annoksen välissä tulee olla

 • ​Voimakkaasti immuunipuutteisilla 4-6 kuukautta.

Rokotuksiin oikeutetut

yllä mainittujen ikäkriteerien ja rokotusvälien mukaisesti sekä immuunipuutteisuus huomioiden

 • kaikki yhteistoiminta-alueen asukkaat

 • yhteistoiminta-alueella yhtäjaksoisesti yli kaksi kuukautta oleilevat

 • yhteistoiminta-alueen oppilaitoksissa opiskelevat


 


Ilmoita rokotuksen haittavaikutuksesta, jos rokote on

 • uhannut henkeä
 • johtanut sairaalahoitoon
 • johtanut työstä poissaoloon
 • jos haittavaikutus on odottamaton eli se poikkeaa laadultaan tai voimakkuudeltaan rokotteen valmisteyhteenvedossa mainituista

Ilmoitukset tehtävä rokotetun kotikunnan mukaisesti:

Uusikaupunki puh. 044 551 2520 klo 12 -13

Pyhäranta puh. 02 4612 518

Vehmaa - Taivassalo puh. 02 4612 519

Kustavi puh. 02 4612 518

Jos rokote on annettu työterveyshuollossa, ilmoita haittavaikutuksesta rokotteen antaneeseen työterveyshuoltoon.


Katso lisätietoja:

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset

https://thl.fi/fi/-/fimea-ja-thl-seuraavat-koronarokotteiden-haittavaikutuksia-ja-turvallisuutta-tarkasti-yllattavia-haittavaikutuksia-ei-ole-ilmennyt

EU:n yhteinen koronatodistus / koronapassi

EU:n yhteinen koronatodistus, tai kansankielellä koronapassi, sisältää kolme eri todistusta:
 • todistuksen koronarokotuksista
 • todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja
 • todistuksen sairastetusta koronavirustaudista.
Tämä koronatodistus hyväksytään kaikissa EU-maissa ja osittain myös muihin maihin EU-alueelta matkatessa. Tarvittaessa henkilön itsensä tulee selvittää todistuksen kelpoisuus kohteessa. 

Todistus / passi on maksuton ja se on tulostettavissa tai tallennettavissa esimerkiksi omaan kännykkään netistä Omakanta.fi -sivustolta henkilökohtaisella vahvalla tunnistautumisella kuten pankkitunnuksilla. Alaikäisen passi on mahdollista tulostaa joko huoltajan Omakanta-palvelusta Puolesta asioinnin kautta, mikäli alaikäinen on tietojen esittämisen huoltajalle sallinut, tai alaikäisen omasta Omakannasta, mikäli hänellä on tarkoituksenmukaiset tunnukset. Mikäli Omakannan käyttö ei ole mahdollista tai syystä tai toisesta passin saaminen itsenäisesti estyy, voi todistuksen pyytää omalta terveysasemalta tai terveydenhuollon palvelujen yhteydessä lääkäriltä tai hoitajalta.

Rokotustodistus on saatavilla kahden rokotteen jälkeen noin viiden vuorokauden kuluessa toisesta rokotteesta. Testituloksiin perustuva todistus on saatavissa pääsääntöisesti kahden vuorokauden kuluessa näytteen ottamisesta. Passin saamiseen terveydenhuollosta on hyvä varata tämän lisäksi muutama työpäivä.  

 
Omakanta

Lisätietoja koronatodistuksesta (THL)
 

Lue lisää: