Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Uudenkaupungin koronainfo

Päivitetty 23.2. klo 16.35

Tämä sivu on Uudenkaupungin kaupungin päivittyvä infosivu koronapandemiaa koskien.

Yhteistoiminta-alueen viidessä kunnassa on todettu pandemian aikana yhteensä 145 koronavirustartuntaa. Uudessakaupungissa tartuntoja on todettu 119, Vehmaalla 10 ja Pyhärannassa 11.  Tartunnan alkuperä saadaan yhteistoiminta-alueella pääosin jäljitettyä. Koronatapausten viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on Uudessakaupungissa 122,41.

Tieto siitä, että henkilöllä on koronavirusinfektio, on yksilöä koskeva terveystieto. Terveystietojen käsittelyä koskevat salassapitosäädökset ja tietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. Tästä syystä voimme julkaista vain anonyymejä tietoja, joista yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Valtakunnallinen linjaus (THL) on, että mikäli koronatapauksia on alle 5 kunnassa, ei lukumäärää ilmoiteta yksityisyyden turvaamiseksi.


Varsinais-Suomi on koronapandemian leviämisvaiheessa.  Voimassa on leviämisvaiheen maskisuositus.

Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille (THL)

Varsinais-Suomessa voimassa olevat suositukset (VSSHP)

 

Jos epäilet koronavirustartuntaa

Jos epäilet koronavirustartuntaa (2019-nCoV), ota yhteyttä:
arkisin klo 8.00-15.00 puh. 02 4612 516
muina aikoina puh. 02 313 8800


Laboratoriovastaukset voi tarkistaa Omakannasta tai puhelimitse 02 4612 516 arkisin klo 8.00-15.00.

Kuulo- ja puhevammaisen asiakkaan palvelu koko yhteistoiminta-alueella, tekstiviestipuhelin 050 594 4578.

Matkaa varten tarvittavat koronatestit tehdään oireettomille joko matkaajan itse kustantamana yksityisesti tai työterveyshuollon kautta, jos kyse on työmatkasta.

Matkustaminen ja koronaviruspandemia (THL)
 

Ohjeita alueen yrityksille epidemian hillitsemiseksi

Alueen yritysten toiminta halutaan turvata mahdollisimman pitkälle kuitenkin niin, ettei yrittäjien eikä yritysten asiakkaiden terveys vaarannu eikä koronaepidemian leviämistä tarpeettomasti edistetä. Yrittäjät voivat omalta osaltaan ehkäistä epidemian leviämistä ja suojella henkilökuntaansa tartunnalta huolehtimalla erityisesti käsihygieniasta sekä välttämällä mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja asiakkaiden ja muun henkilökunnan kanssa. Pintojen puhdistusta on syytä tehostaa ja mahdollisten kertakäyttöisten välineiden käyttöä lisätä. Korona-infektio leviää ensisijaisesti pisaratartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä.

Yritysten henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskia kaikissa asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi suojavarusteita, kuten maskeja, käsidesiä ja kertakäyttöhanskoja olisi suotavaa olla tarjolla myös asiakkaille.

Yritysten tulee huomioida turva- ja hygieniaohjeet huolellisesti myös sisäisessä toiminnassaan. Ohjeita noudattamalla voidaan turvata yritystoiminnan jatkuminen myös mahdollisessa koronatartuntatilanteessa. Esimerkiksi kasvomaskien käytön laiminlyönti voi johtaa laajoihin korona-altistuksiin ja karanteeneihin, jotka keskeyttävät yritystoiminnan pahimmillaan 14 vuorokauden ajaksi.  

Alueellamme on voimassa maksimaalinen etätyösuositus ja työnantajia kannustetaan vahvasti edistämään työjärjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Alueen yrityksiä pyydetään perehtymään Ruokaviraston ja Työterveyslaitoksen laatimiin ohjeisiin:

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn
Usein kysyttyä koronaviruksesta – elintarvikealan yrityksille
 

Palvelut ja toimipisteet

Kaupungin virastotalo Mörne on suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä toistaiseksi (ei koske sosiaalipalveluiden toimipistettä). Henkilöstö on siirtynyt etätyöhön siltä osin kuin työtehtävät sen mahdollistavat. Kaikki ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Julkiset vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilat pysyvät suljettuina 3.3.2021 asti. Suljettuina ovat kaupungin sisäliikuntasalit, kuntosalit, uimahalli, jäähalli, museo, kirjasto, kulttuurikeskus Cruselli, Demotila sekä kierrätyskeskus. 

Palvelupiste Passari ja Matkailutoimisto palvelevat supistetuin aukioloajoin ma-pe klo 9-15. Supistetut aukioloajat ovat voimassa toistaiseksi.

Kaupungin johto ja pandemiatyöryhmä seuraavat tiiviisti valtion, THL:n ja sairaanhoitopiirin ohjeistuksia ja kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan tarvittavia toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi poikkeusoloissa.
 

Kasvomaskien jako vähävaraisille

Kierrätyskeskuksen ollessa suljettuna kasvomaskeja jaetaan vähävaraisille Aikuisten vastaanotto Arvossa (Ylinenkatu 15). Maskeja jaetaan arkisin klo 9-12.
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Infektiovastaanotto toimii entisissä neuvolan tiloissa
Hengitystieinfektiovastaanotto toimii Uudenkaupungin terveyskeskuksen äärimmäisenä oikealla olevassa siivessä (entinen neuvola). Huomioi oma erillinen sisäänkäynti.

Aikuispotilaiden on varattava aika infektiovastaanotolle normaalikäytännön mukaisesti terveyskeskuksen ajanvarausautomaattiin soittamalla. Korvasärkyiset lapsipotilaat otetaan vastaan klinikalla arkiaamuisin kello 8–8.45 ilman ajanvarausta, vasta sen jälkeen aletaan vastaanottaa ajan varanneita aikuispotilaita.
 
Kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien hengitystieinfektiopotilaiden vastaanotto virka-aikaan keskitetään avatulle hengitystieinfektiovastaanotolle. Tykslabin näytteenottopisteiden toimintaa on vähennetty, Kustavin toimipiste on toistaiseksi suljettu. Kustavilaiset voivat asioida Taivassalon tai Vehmaan näytteenottopisteissä.

Yli 70-vuotiaiden kiireettömät vastaanotot pyritään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse, toki akuuteissa tilanteissa ohjataan puhelinarvion perusteella vastaanotolle myös yli 70-vuotiaita. Puhelimitse tapahtuvaa asiointia pyritään lisäämään fyysisten kontaktien ja sitä kautta tapahtuvien mahdollisten altistusten minimoimiseksi.
 
Koronavirusnäytteet otetaan TYKS:n määrittämien kriteerien mukaan TYKS:n laboratoriossa ja tartunnan saaneiden sairaalahoito on keskitetty Turkuun.

Neuvolat
Uudenkaupungin neuvola on muuttanut osoitteeseen Välskärintie 2A, 1. kerros. Neuvolaan varatut ajat pyritään toteuttamaan normaalisti. Mikäli aikoja joudutaan siirtämään, ollaan asiakkaaseen yhteydessä henkilökohtaisesti.

Isät/puolisot/tukihenkilöt saavat tulla mukaan äitiysneuvolan käynneille. Lastenneuvolan käynnit on rajattu vanhemmille ja tarkastukseen tulevalle lapselle.

Pyhärannan terveysasema

 • Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella (02 8451 2403).
 • Terveydenhoitajan vastaanotto sovitusti (044 0382 444).
 • Hammashoitola paikalla sovitusti (02 8451 2904).
 • Laboratorio auki tiistaisin klo 7.00-9.30.


Kustavin terveysasema

 • Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella (02 8451 2401).
 • Laboratorio suljettu toistaiseksi.
 • Terveydenhoitajan vastaanotto suljettu toistaiseksi. Tarvittaessa yhteys Taivassalon terveydenhoitajaan (044 594 3306).
 • Diabeteshoitajan vastaanotto sovitusti (044 594 3305).

Kiinni ovat
Sakunkulman päiväkeskus on toistaiseksi suljettu.

Vierailurajoitukset lähisairaalan osastoilla
Vierailut lähisairaalan osastoilla kielletään 17.12.2020 alkaen sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi kuitenkin aina vierailla, kunhan noudatetaan seuraavia ohjeita:
 • Vierailut tapahtuvat vain ko. yksikön henkilökunnan ohjauksessa. 
 • Vain terveenä ja täysin oireettomana voi tulla. 
 • Vierailijoiden ja saapuvien potilaiden tulee käyttää suu-nenäsuojainta (oma suojain mukana).  
 • Vierailijoiden määrä pääsääntöisesti kaksi vierailijaa potilasta kohden. 
 • Vierailijoita pyydetään varmistamaan vierailun sopivuus etukäteen kyseisestä yksiköstä.

Vierailusuositukset pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä
 • Vierailulle voi tulla 1-2 läheistä kerrallaan.
 • Tapaamisesta sovitaan etukäteen. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
 • Läheinen pitää 1-2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Läheinen ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan henkilökunta ohjaa hänet suoraan asukkaan omaan huoneeseen tai vaihtoehtoisesti yksikössä olevaan erilliseen tapaamispaikkaan.
 • Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita.
 • Tapaamisten toteuttaminen ulkoillen on edelleen suositeltavaa.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
 • Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei suositella
Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi kuitenkin aina vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.

Tilapäishoito
Tilapäishoito Merituulikodissa on toistaiseksi keskeytetty. Kalannin vanhainkodissa tilapäishoitoa on tarjolla ainoastaan omaishoitajien tarpeisiin.

Työikäisten ja lapsiperheiden palvelut
Sosiaalipalveluiden ohjaus ja neuvonta, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot hoidetaan Arvon kautta. Voit olla yhteydessä Arvoon, jos taloudellinen tilanne, työllisyysasiat, asumisasiat tai arjenhallinta huolestuttaa. Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi jaksamisesta, mielialasta tai päihteiden käytöstä. Yhteydenotot keskitetysti aikuisten vastaanotto Arvoon klo 9-15 puh. 040 663 7001. Asiointi ilman ajanvarausta arkisin klo 13-14, niille asiakkaille, jotka eivät pysty olemaan yhteydessä puhelimella. Ethän saavu vastaanotolle kipeänä.


Sosiaalikeskuksessa (Virastotalo Mörne) asiointi ainoastaan ajanvarauksella ja vain vammaispalveluun sekä lastensuojeluun liittyvissä palveluissa.

Pyydä Apua! -nappi
Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Se on kunnan verkkopalvelussa oleva nappi, jota painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain. Pyydä apua! -nappi löytyy osoitteesta www.uusikaupunki.fi/pyydaapua.

Psykososiaalinen tuki
Jos infektiotilanne huolestuttaa, saat keskusteluapua ottamalla yhteyttä psykososiaalisen tuen numeroihin. Numeroissa ei anneta hoito-ohjeita tai terveysneuvontaa.

Aikuisten vastaanotto Arvo
puh. 040 663 7001 (arkisin klo 9-15)

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
puh. 044 700 2333 (arkisin klo 8-15.15 - takaisinsoittojärjestelmä)

Koronavirus voi ahdistaa sekä aikuista että lasta, alla olevista linkeistä löytyy tietoa ja ohjeita haastavaan tilanteeseen:


Terveyskeskuspsykologi
Terveyskeskuspsykologin päivystysnumero korona-aikana: 040 617 4639 (ma-pe klo 8.00-8.30). Päivystysajan ulkopuolella voit tarvittaessa jättää viestin ja sinuun ollaan saman päivän aikana yhteydessä (arkisin klo 8-16).

Ikäihmisten palvelut
Yli 70-vuotiaat uusikaupunkilaiset, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita ja joilla ei ole mahdollisuutta saada asiointi- tai muuta vastaavaa apua omaisiltaan tai läheisiltään, voivat ottaa yhteyttä neuvontapuhelimeen puh. 044 351 5370 (arkisin klo 9-15). Alle 65-vuotiaat voivat vastaavassa tilanteessa ottaa yhteyttä aikuisten vastaanotto Arvoon puh. 040 663 7001.

Vanhustyön toimistolla asiointia pyydetään välttämään ja hoitamaan asiat puhelimitse. Asioinnit toimistolla vain ajanvarauksella.

Kuulokojeen paristoja saatavilla Sakunkulmasta torstaisin klo 11-13.

Suun terveydenhuolto
Hengitystieinfektio-oireisia potilaita otetaan vastaan vain kiireellisessä hoidontarpeessa. Pyydämme sinua perumaan kiireettömän hoitoaikasi, mikäli:

 • sinulla on akuutti hengitystieinfektio
 • ulkomailta paluustasi on alle 14 vrk
 • olet ollut lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen kanssa
 • olet yli 70-vuotias
 • kuulut riskiryhmään.


Eläinlääkintähuolto
Ohjeistus asiakkaille koronavirusepidemian aikana:

 • Käsien pesu ennen vastaanottotiloihin tulemista.
 • Vain yksi henkilö potilasta kohden.
 • Omistaja otetaan vastaanottohuoneeseen vain silloin, kun se on välttämätöntä. Aina muulloin omistaja odottaa odotushuoneessa, ulkona tai autossa.
 • Omistaja järjestää jonkun muun tuomaan eläimen vastaanotolle, mikäli:
  • on itse saanut oireita
  • jollakulla läheisellä on ollut oireita
  • omistaja on ollut ulkomailla.
Jos tämä ei onnistu, ilmoitetaan asiasta etukäteen, jolloin tehostamme suojausta mm. antamalla asiakkaalle hengityssuojaimen käynnin ajaksi.
 • Ilmoitathan yllä olevista huomioista puhelimitse ennakkoon myös tilatessasi eläinlääkäriä tilakäynnille.
 

Kasvatus ja opetus

Uudenkaupungin terveyslautakunta on kokouksessaan 5.1. päättänyt, että perusopetuksen 4.–9. luokat siirtyvät lähiopetukseen 11.1. alkaen.

Toisen asteen oppilaitokset jatkavat abiturientteja lukuun ottamatta etäopetuksessa. Lähiopetusta voidaan erityisen perustellusta syystä järjestää myös muille toisen asteen opiskelijoille. 

Kasvomaskit otetaan kouluissa käyttöön neljänneltä luokalta alkaen sekä yhdysluokilla silloin, kun kolmannen luokan oppilaat osallistuvat opetukseen samoissa tiloissa neljännen luokan kanssa. 

Kevään 2021 penkkarit ja vanhojen tanssit siirtyvät helmikuulta loppukevääseen.

Oppilashuolto
Oppilashuollon työ jatkuu poikkeusolojen ohjeistukset huomioiden. Perheet tai lapset ja nuoret voivat ottaa oppilashuoltoon yhteyttä joko Wilman kautta tai puhelimitse. Perheitä tavataan myös kouluilla, mutta palaverit järjestetään edelleen ensisijaisesti etäyhteyksillä.

Oppilashuollon yhteystiedot

Lasten ja perheiden palvelut
 

Tapahtumat ja vapaa-ajan toiminta

Aluehallintoviraston 4.2.2021 antaman päätöksen mukaisesti sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kun niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaan myöskään yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.

Julkiset vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilat pysyvät suljettuina 3.3.2021 asti. Suljettuina ovat kaupungin sisäliikuntasalit, kuntosalit, uimahalli, jäähalli, museo, kirjasto, kulttuurikeskus Cruselli, Demotila sekä kierrätyskeskus. Kirjaston lainaustoiminta ja nuorisotilojen toiminta on avattu erityisjärjestelyin.
 
Lasten ja nuorten harrastustoiminta kaupungin tiloissa on edelleen mahdollista, kunhan voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia tosiasiallisesti noudatetaan. Mikäli rikkomuksia esiintyy, voidaan ryhmän harrastusvuorot kaupungin tiloissa perua. Maskien käyttöä suositellaan myös lasten harrastustoiminnassa, jos se on mahdollista. 

Aikuisten pienimuotoista ryhmätoimintaa on mahdollista järjestää ulko-olosuhteissa. Kaikessa toiminnassa tulee varmistaa, että harjoittelu toteutuu turvavälein ja ilman lähikontaktia. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on tiedottaa kaikkia toiminnassa mukana olevia voimassa olevista ohjeista ja säännöistä sekä valvoa, että kaikki toiminta järjestetään annettujen ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaat voivat noutaa kirjastosta etukäteen varaamaansa aineistoa. Varaukset voi tehdä verkkokirjastossa tai puhelimitse pääkirjastosta numeroon 050 569 1121 sekä Kalannin kirjastosta numeroon 050 420 5378.  Varaukset voi noutaa Rauhankadun puoleisen sisäpihan ovelta arkisin klo 10-17 ja lauantaina klo 10-14. Soita ovikelloa! Myös Kirjastoautosta voi noutaa ennakkoon varattua aineistoa ja varaukset tehdään numeroon 050 094 6166. Kirjastotilat pysyvät edelleen yleisöltä suljettuina.

Kaupungin nuorisotilat ovat avoinna aluehallintoviraston kokoontumisrajoitteet huomioiden. Tiloissa voi olla osallistujia korkeintaan kymmenen henkilöä kerrallaan. Nuorilta edellytetään omien maskien käyttöä ja toiminnassa noudatetaan turvavälejä. Myös etsivän nuorisotyön asiakasohjaus jatkuu normaalisti maskein ja turvavälein. Koulunuorisotyötä kuten välituntitoimintaa ja ryhmäytyksiä jatketaan koulun asettamien rajojen sisällä. Ulkotoimintaa toteutetaan pienryhmissä tarpeen mukaan. Tarkemmat ohjeet ja aikataulut saa nuorisopalvelujen somekanavilta ja työntekijöiltä.

Vakka-opiston kevätkausi käynnistyy etäopetuksena kaikkien niiden kurssien osalta, joissa opettajalla on tähän mahdollisuus ja joissa etäopetus on kurssin sisällön huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Lähiopetukseen siirrytään aikaisintaan 1.3.

Yhdistykset

Koronavirus vaikuttaa monin tavoin myös yhdistystoimintaan. Lue linkistä Varsinais-Suomen Kylät ry:n kokoamat ohjeet.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Uudenkaupungin jätehuollon yleisohjeet kiinteistöille

 • Laita nenäliinat ja lautasliinat toistaiseksi polttokelpoiseen jätteeseen, ei biojätteeseen.
 • Sairastuneen jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään polttokelpoisen jätteen astiaan. Tyhjennä roskakori päivittäin.
 • Sulje roskapussit hyvin joko ristiin sitomalla tai teippaamalla ennen niiden viemistä polttokelpoisen jätteen astiaan.
 • Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse levittämään jätteitä.
 • Lajittele pakkausjätteet tehokkaasti, jotta polttokelpoista jätettä syntyy vähemmän.
 • Älä jätä jätteitä miehittämättömille jätteen vastaanottopaikoille, mikäli jäteastiat ovat täynnä.
 • Seuraa Lassila & Tikanojan Munaistenmetsän materiaalin kierrätyskeskuksen ohjeita jätteiden toimittamisesta ja aikatauluista.
 • Seuraa jätteenkuljetusyritysten viestintää jätteenkuljetuksista ja aikatauluista poikkeusolojen aikana.

Ota yhteyttä:

Jos epäilet koronavirustartuntaa
puh. 02 4612 516 (arkisin klo 8-15) 
puh. 02 313 8800 (muina aikoina)

Valtakunnallinen puhelinneuvonta
puh. 0295 535 535 (arkisin 8-21, la klo 9-15)

Neuvontapuhelin yli 70-vuotiaille
puh. 044 351 5370 (arkisin klo 9-15)

Sosiaalipalvelut keskitetysti
Aikuisten vastaanotto Arvo
puh. 040 663 7001 (arkisin klo 9-15)

Psykososiaalinen tuki
Aikuisten vastaanotto Arvo
puh. 040 663 7001 (arkisin klo 9-15)

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
puh. 044 700 2333 (klo 8-15.15 - takaisinsoittojärjestelmä)

Kuulo- ja puhevammaisten tekstiviestipalvelu
puh. 050 594 4578

Terveyskeskuspsykologi
puh. 040 617 4639 (päivystysaika ma-pe 8.00-8.30)

Palvelupiste Passari
puh. 050 420 5260

Oppilashuolto