Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kaupungin taksat ja maksut

Kaupunginvaltuusto päättää taksojen ja maksujen yleisistä perusteista, ja kaupunginhallitus päättää itse taksoista ja maksuista sekä niiden yksityiskohtaisista perusteista. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut

Kaupunginhallitus hyväksynyt 12.2.2007

1. Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävän sivukohtaisen maksun määrä on 1 €.
 
2. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:
  • Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 30 €
  • Vaativa tiedonhaku (työaika 2 - 5 h) 60 €
  • Hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä >5 h) 160 €
  • Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 1 €
3. Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Edellä mainittua porrastettua kiinteää perusmaksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

Hinnoista ei peritä viranomaissuoritteina arvonlisäveroa.

Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon antaminen asiakirjasta on maksutonta, kun:
  1. asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  2. asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
  3. julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
  4. sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
  5. pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.