Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Toimielinten esittelijät ja sihteerit

Kaupunginvaltuusto
esittelijä: kaupunginhallitus
sihteeri: talousjohtaja Anne Takala, puh. 8451 5220

Kaupunginhallitus
esittelijä: kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 8451 5200
sihteeri: talousjohtaja Anne Takala, puh. 8451 5220

Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta
sihteeri: asianhallintapäällikkö Outi Verha, puh. 050 380 0054

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
esittelijä: rehtori Jussi Paavola, puh. 050 568 6242
sihteeri: koulusihteeri Pirkko Raitio, puh. 050 568 6234

Opetus- ja kasvatuslautakunta
esittelijä: rehtori Jussi Paavola, puh. 050 568 6242
sihteeri: Marja-Leena Arvonen, puh. 044 723 5231

Sosiaalilautakunta
esittelijä:  sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525
sihteeri: hallintosihteeri Maritta Myllynen, puh. 050 408 5810

Tarkastuslautakunta
esittelijä: puheenjohtaja Timo Järvinen, puh. 050 563 4998
sihteeri: hallintosihteeri Maritta Hyvärinen, puh. 050 556 5206

Tekninen lautakunta
esittelijät: tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001
kaupunkisuunnittelun asiat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087
talousasiat talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657
yksityistieasiat kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688
sihteeri: toimistosihteeri Terhi Vehanti, puh. 050 420 5186

Terveyslautakunta
esittelijä: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525 
sihteeri: hallintosihteeri Maritta Myllynen, puh. 050 408 5810

Ympäristö- ja lupalautakunta
esittelijät: kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087
ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, puh. 040 725 3929
rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi, puh. 050 402 4787
sihteeri: toimistosihteeri Anu Hakkarainen, puh. 040 775 3789

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta
esittelijä: ymp.terv.huollon johtaja Kaisa Nivola, puh. 044 355 6810
sihteeri: hallintosihteeri Maritta Myllynen, puh. 050 408 5810

Johtokunnat

Lukion johtokunta
esittelijä ja sihteeri: rehtori Jussi Paavola, puh. 050 568 6242

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta
esittelijä ja sihteeri: Kim Westerholm, puh. 044 051 5317

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta
esittelijä ja sihteeri: Kim Westerholm, puh. 044 051 5317

Nuorisovaltuusto
esittelijä: nuorisokuraattori Katriina Rauman, puh. 050 383 5305
sihteeri: palvelusihteeri Outi Soininen, puh. 050 383 5303