Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Toimielinten esittelijät ja sihteerit

Kaupunginvaltuusto
esittelijä: kaupunginhallitus
sihteeri: hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

Kaupunginhallitus
esittelijä: kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 040 567 5047
sihteeri: hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta
esittelijä: puheenjohtaja Kari Nurminen
sihteeri: tiedonhallintapäällikkö Outi Verha, puh. 050 380 0054

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
esittelijä: hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso, puh. 040 191 2747
sihteeri: museonjohtaja Mari Jalava, kulttuuripalvelujen vastaava Petri Hatakka, kirjastotoimenjohtaja Salla Mäkinen, nuorisopalvelujen vastaava Jennika Salonen, liikuntapalvelujen vastaava Taru Joutsa-Huutola

Opetus- ja kasvatuslautakunta
esittelijä: opetustoimenjohtaja Arja Kitola, puh. 040 480 2089
sihteeri: hallintosihteeri Marja-Leena Arvonen, puh. 044 723 5231

Tarkastuslautakunta
esittelijä: puheenjohtaja Tarmo Kangas
sihteeri: hallintoasiantuntija Jenni Teuri, puh. 040 572 6816

Tekninen lautakunta
esittelijät: tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001
kaupunkisuunnittelun asiat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087
talousasiat talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657
yksityistieasiat kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688
sihteeri: toimistosihteeri Terhi Vehanti, puh. 050 420 5186

Ympäristö- ja lupalautakunta
esittelijät: ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, puh. 040 725 3929
rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi, puh. 050 402 4787
kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087
sihteeri: toimistosihteeri Tiina Peltoniemi, puh. 040 775 3789

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta
esittelijä: ymp.terv.huollon johtaja Kaisa Nivola, puh. 044 355 6810
sihteeri: hallintosihteeri Eeva Nummi-Kivari, puh. 050 531 8489

Johtokunnat

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta
esittelijä: liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm, puh. 044 051 5317
sihteeri: toimistonhoitaja Tuula Kusmin-Renholm puh. 050 366 6588

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta
esittelijä: liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm, puh. 044 051 5317
sihteeri: toimistonhoitaja Tuula Kusmin-Renholm puh. 050 366 6588

Vaikuttajaryhmät

Nuorisovaltuusto
esittelijä: nuorisopalvelujen vastaava Jennika Salonen, puh. 050 383 5305
sihteeri: palvelusihteeri Outi Soininen, puh. 050 383 5303

Vanhusneuvosto
puheenjohtaja: Marketta Suoja-Sjöblom, marketta.suoja-sjoblom@fimnet.fi, puh. 050 583 9296
sihteeri: 

Vammaisneuvosto
puheenjohtaja: Taina Nuutila, Uudenkaupungin Seudun Kehitysvammaisten Tuki r.y., vj Päivi Nikusaari
sihteeri: