Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kunnassa olevien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa vammaisten elämään ja hyvinvointiin. Vammaisneuvosto tiedottaa asioista, joita se on käsitellyt. Vammaisneuvosto parantaa vammaisten mahdollisuuksia osallistua muun muassa asioiden käsittelyyn kunnassa.

Vammaisneuvosto toimii jo useissa kunnissa.  Uudessakaupungissa toimii kuntakohtainen vammaisneuvosto.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvosto seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen kehitystä kunnan alueella. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista

 • koulutukseen
 • työhön
 • asumiseen
 • sosiaalipalveluihin
 • terveyspalveluihin
 • kulttuuritoimintaan
 • harrastuksiin

Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2025

 • Sihteeri, Marjo Österberg

 
 • Marja Lehtinen, Vakka-Suomen Invalidit ry
 • Riitta Salo, Vakka-Suomen Epilepsiayhdistys ry
 • Taina Vuori, Vakka-Suomen Hengitysyhdistys ry
 • Taina Nuutila, Ugin Seudun Kehitysvam.Tuki ry
 • Marika Lehtinen, sosiaalipalvelut, Uudenkaupungin kaupunki
 • Heidi Vuori, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut,  Uudenkaupungin kaupunki

Vammaisneuvosto
Uudenkaupungin kaupunki
Sosiaali- ja terveyskeskus
Välskärintie 2 C/PL 20
23500 Uusikaupunki

Sähköposti:
vamne@kpi.uusikaupunki.fi
pia.kemppainen@uusikaupunki.fi