Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kunnassa olevien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa vammaisten elämään ja hyvinvointiin. Vammaisneuvosto tiedottaa asioista, joita se on käsitellyt. Vammaisneuvosto parantaa vammaisten mahdollisuuksia osallistua muun muassa asioiden käsittelyyn kunnassa.

Vammaisneuvosto toimii jo useissa kunnissa.  Uudessakaupungissa toimii kuntakohtainen vammaisneuvosto.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvosto seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen kehitystä kunnan alueella. Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista

 • koulutukseen
 • työhön
 • asumiseen
 • sosiaalipalveluihin
 • terveyspalveluihin
 • kulttuuritoimintaan
 • harrastuksiin

Vammaisneuvoston jäsenet 2017-

 • Taina Nuutila,   puheenjohtaja, Uudenkaupungin Seudun Kehitysvammaisten Tuki r.y., vj Päivi Nikusaari
 • Sihteeri Pia Kemppainen , sosiaalipalvelut, Uudenkaupungin kaupunki, puh. 050 420 5202

 • Anna-Liisa Rantamaa, vj Seppo Raisto,  Vakka-Suomen Hengitysyhdistys ry
 • Marja Lehtinen, vj Elisa Peltonen, Vakka-Suomen Invalidit ry
 • Riitta Salo, vj Hilkka Korhonen, Vakka-Suomen Epilepsiayhdistys ry
 • Antti Haapavuori, vj Markku Ahtola, Vakka-Suomen Kuulo ry
 • Helena Lindström, tekniset- ja ympäristöpalvelut, Uudenkaupungin kaupunki
 • Marika Lehtinen, sosiaalipalvelut, Uudenkaupungin kaupunki
 • Heidi Vuori, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut,  Uudenkaupungin kaupunki

Vammaisneuvosto
Uudenkaupungin kaupunki
Sosiaali- ja terveyskeskus
Välskärintie 2 C/PL 20
23500 Uusikaupunki

Sähköposti:
vamne@kpi.uusikaupunki.fi
pia.kemppainen@uusikaupunki.fi