Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Vaalit

Kuntavaalit 13.6.2021

Kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021.

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 5.6.2021.
Valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021.

Kuntavaalien 2021 tulos

Kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 20.5.2021 (24. päivänä ennen vaalipäivää) ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä Digi- ja väestötietovirastolleAvautuu uudessa välilehdessä viimeistään 21.5.2021 (23. päivänä ennen vaalipäivää).

Lisätietoja vaaleista vaalit.fi

Kuntavaalien 2017 tulos löytyy Oikeusministeriön Tulospalvelusta.

Tilastotietoa aikaisemmista vaaleista tarjoaa

Oikeusministeriön tietopalvelu
Tilastotiedot yleisistä vaaleista vaaleittain vuodesta 2003 alkaen:

 • äänioikeutettujen lukumäärät
 • ennakkoäänestyspaikat kotimaassa ja ulkomailla
 • ehdokastiedot
 • ennakkoon äänestäneiden määrät
 • äänestysaktiivisuus
 • vaalien tulokset

Tilastokeskuksen vaalitilastot
Tulos- ja tilastotiedot vuodesta 1983 alkaen:

 • yleisten vaalien tuloksista,
 • äänioikeutetuista,
 • äänestämisestä,
 • ehdokkaista ja
 • valituista
Oikeusministeriön tietopalvelu
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Uudenkaupungin kaupungin keskusvaalilautakunta
Välskärintie 2 C
23500 Uusikaupunki
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Outi Verha puh. 050 380 0054