Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Muutoksenhaku valtuuston päätöksiin

Kaupunginvaltuuston päätöksistä ei oikaisuvaatimusta voi tehdä. Valtuuston päätöksiin haetaan muutosta suoraan Turun hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeuden jälkeen on vielä mahdollista hakea muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.