Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 2021-2025

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta toimii kuntalain mukaisena ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaavana yhteisenä toimielimenä.  Lautakunta toimii terveydensuojelulain 7 §:n mukaisena terveydensuojeluviranomaisena, kuluttajaturvallisuuslain 16 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena sekä vastaa elintarvikelain, tupakkalain ja eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä.  Lautakunta toimii myös nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisena.
 

Esittelijä: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola, puh. 044 355 6810.
Sihteeri: Selena Nitecki, puh. 040 1824308.

Seuraava ympäristöterveydenhuollon lautakunnan kokous on 29.9.2022.