Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Tekninen lautakunta 2021-2025

Esittelijät: Tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001,
kaupunkisuunnittelun asiat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087,
talousasiat talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657 ja
yksityistieasiat kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688.
Sihteeri: Terhi Vehanti, puh. 050 420 5186.

Teknisen lautakunnan kokousaikataulu

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2023 alla mai­nit­tui­na päivinä klo 17.00 Mörnen virastotalon ko­kous­huo­nees­sa tai sähköisenä ko­kouk­se­na käyttäen Microsoft Teamsia.

Kokouspäivät ovat:

    24.01.2023
    21.02.2023
    21.03.2023
    25.04.2023
    30.05.2023 
    29.08.2023 
    26.09.2023
    31.10.2023
    28.11.2023
 
Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.
 
Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen ko­kouk­seen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vii­meis­tään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista jul­kais­taan myös lautakunnan varajäsenille. Sähköpostitse lähetetään tie­to esityslistan julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa. Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista jul­kais­taan viimeistään edellisenä päivänä.
 
Lautakunnan esityslista julkaistaan Uudenkaupungin verk­ko­si­vuil­la. Tie­do­tus­vä­li­neil­le lähetetään tieto siitä, milloin esi­tys­lis­tat ovat luet­ta­vis­sa kaupungin verkkosivuilla.
 
Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä klo 13 jälkeen tai lähetetään Visma Signilla tarkastettavaksi ja al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si.
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verk­ko­si­vuil­la tar­kas­tus­ta seuraavana päivänä siten kuin kuntalain 140 §:ssä tar­kem­min säädetään.
 
Viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kun­ta­lai­sel­la, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Liitteet