Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Ympäristö- ja lupalautakunta 2017-2021

Kaupunginhallituksen edustaja: 
 • Virtanen Sami, vj. Kontu Mauri
Nuorisovaltuuston edustaja:
 • Kuusio Ellen


Esittelijät:
rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi, puh. 050 402 4787
vs. ympäristönsuojelupäällikkö Seija Niskala, puh. 0440 515 778
kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087

Sihteeri:
toimistosihteeri Anu Hakkarainen, puh. 040 775 3789

Ympäristö- ja lupalautakunnan kokousaikataulu

Ympäristö- ja lupalautakunta päättää kokoontua vuonna 2021 alla mai­nit­tui­na päivinä klo 16.30 Mörnen virastotalon III kerroksen ko­kous­huo­nees­sa 326 tai sähköisenä kokouksena.

Kokouspäivät ovat:

 • 19.01.2021
 • 16.02.2021
 • 16.03.2021
 • 20.04.2021
 • 18.05.2021
 • 22.06.2021
 • 24.08.2021
 • 21.09.2021
 • 19.10.2021
 • 16.11.2021
 • 14.12.2021
Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen kokoukseen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Esityslista julkaistaan myös lautakunnan varajäsenille.

Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista julkaistaan viimeistään edellisenä päivänä.

Esityslista julkaistaan Uudenkaupungin verkkosivuilla. Tiedotusvälineille lähetetään tieto siitä, milloin esityslistat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla tarkastusta seuraavana päivänä siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Verkkosivuille on linkki Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kotisivuilta.

Viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Liitteet