Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Tekninen lautakunta 2017-2021

Esittelijät: Tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001,
kaupunkisuunnittelun asiat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087,
talousasiat talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657 ja
yksityistieasiat kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688.
Sihteeri: Terhi Vehanti, puh. 050 420 5186.

Teknisen lautakunnan kokousaikataulu

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2020 alla mai­nit­tui­na päivinä klo 16.30 Mörnen virastotalon III kerroksen ko­kous­huo­nees­sa 326.
Kokouspäivät ovat:

  • 28.01.2020
  • 25.02.2020
  • 24.03.2020
  • 21.04.2020
  • 26.05.2020
  • 25.08.2020
  • 29.09.2020
  • 27.10.2020
  • 24.11.2020

Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen ko­kouk­seen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vii­meis­tään kolme (3) päivää ennen kokousta. Esityslista julkaistaan  myös lautakunnan va­ra­jä­se­nil­le. Sähköpostitse lähetetään tieto esi­tys­lis­tan julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa. Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista jul­kais­taan viimeistään edellisenä päivänä.

Lautakunnan esityslista julkaistaan Uu­den­kau­pun­gin verkkosi­vuil­la. Tiedotusvälineille lähetetään tieto sii­tä, milloin esi­tys­lis­tat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.
 
Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä klo 13 jäl­keen.
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla tarkastusta seu­raa­va­na päivänä siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
 
Viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kun­ta­lai­sel­la, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.