Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Tekninen lautakunta 2017-2021

Esittelijät: Tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001,
kaupunkisuunnittelun asiat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087,
talousasiat talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657 ja
yksityistieasiat kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688.
Sihteeri: Terhi Vehanti, puh. 050 420 5186.

Teknisen lautakunnan kokousaikataulu

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2018 alla mai­nit­tui­na päivinä klo 16.30 Mörnen virastotalon III kerroksen ko­kous­huo­nees­sa 326.
Kokouspäivät ovat:

  • 30.01.2018
  • 06.03.2018
  • 27.03.2018
  • 24.04.2018
  • 29.05.2018
  • 28.08.2018
  • 25.09.2018
  • 30.10.2018
  • 27.11.2018

Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen ko­kouk­seen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vii­meis­tään kolme (3) päivää ennen kokousta. Esityslista julkaistaan  myös lautakunnan va­ra­jä­se­nil­le. Sähköpostitse lähetetään tieto esi­tys­lis­tan julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa. Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista jul­kais­taan viimeistään edellisenä päivänä.

Lautakunnan esityslista ja pöytäkirja julkaistaan Uu­den­kau­pun­gin in­ter­net-si­vuil­la. Tiedotusvälineille lähetetään tieto sii­tä, milloin esi­tys­lis­tat ovat luettavissa kaupungin internet-sivuilla.
 
Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä klo 13 jäl­keen.
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seu­raa­van viikon maanantaina tai sen sattuessa pyhäpäiväksi sitä seu­raa­va­na ensimmäisenä arkipäivänä yleisessä tietoverkossa sekä lau­ta­kun­nan sihteerin työ­huo­nees­sa klo 09-12 ja klo 13-15.
 
Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seu­raa­van viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 09-12 ja klo 13-15 sekä vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös­ten, joista muutoksenhakuoikeus on myös kun­ta­lai­sel­la (kuntalaki 140 § 2 mom), päätösluettelo julkaistaan yleisessä tietoverkossa.