Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Tekninen lautakunta 2017-2021

Esittelijät: Tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001,
kaupunkisuunnittelun asiat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087,
talousasiat talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657 ja
yksityistieasiat kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688.
Sihteeri: Terhi Vehanti, puh. 050 420 5186.

Teknisen lautakunnan kokousaikataulu

Tekninen lautakunta päättää kokoontua vuonna 2021 alla mainittuina päivinä klo 16.30 Mörnen virastotalon III kerroksen kokoushuoneessa 326 tai vallitsevan koronapandemian vuoksi sähköisenä kokouksena käyttäen Microsoft Teamsia.

Kokouspäivät ovat:

    26.01.2021
    23.02.2021
    23.03.2021
    27.04.2021
    25.05.2021
    31.08.2021
    28.09.2021
    26.10.2021
    30.11.2021

Kokouksia pidetään tarvittaessa muulloinkin.

Kokousten kokouskutsut ja esityslistat julkaistaan sähköiseen kokoukseen jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Esityslista julkaistaan myös lautakunnan varajäsenille. Sähköpostitse lähetetään tieto esityslistan julkaisemisesta sähköisessä kokouksessa. Kiireellisistä, ylimääräisistä kokouksista kokouskutsu ja esityslista julkaistaan viimeistään edellisenä päivänä.

Lautakunnan esityslista julkaistaan Uudenkaupungin verkkosivuilla. Tiedotusvälineille lähetetään tieto siitä, milloin esityslistat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä klo 13 jälkeen tai lähetetään Visma Signilla tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla tarkastusta seuraavana päivänä siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella, julkaistaan kunnan verkkosivuilla.