Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Lautakunnat ja johtokunnat 2013-2016

Tammikuun 28. päivänä pidetyssä valtuuston kokouksessa valittiin uudet jäsenet lautakuntiin toimikaudeksi 2013-2016. Toiminnan aloittaa uusina lautakuntakuntina opetus- ja kasvatuslautakunta ja Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta.

Lautakunnat 2013-2016

 • keskusvaalilautakunta
 • kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 • opetus- ja kasvatuslautakunta
 • sosiaalilautakunta
 • tarkastuslautakunta
 • tekninen lautakunta
 • terveyslautakunta
 • ympäristö- ja lupalautakunta
 • ympäristöterveydenhuollon lautakunta

Liikelaitosten johtokunnat 2013-2016

 • Uudenkaupungin Veden johtokunta
 • Vakka-Suomen Veden johtokunta

Johtokunnat 2009-2012

 • Uudenkaupungin lukion johtokunta

Nuorisovaltuusto

Uudessakaupungissa toimii myös nuorisovaltuusto, johon valitaan 19 jäsentä kouluissa järjestettävissä vaaleissa. Jäsenten ikäraja 13-17 vuotta. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta.

Liikunta- ja nuorisojärjestöparlamentti Linupa

Uudessakaupungissa toimii myös Liikunta- ja nuorisojärjestöparlamentti (Linupa), joka toimii aloitteentekijänä ja ideoijana kehittäessä Uuttakaupunkia liikuntakaupunkina sekä parannettaessa nuorten elinoloja.

Neuvostot

Kaupunginhallitus valitsee kaupungin edustajat vanhusneuvostoon ja alueelliseen vammaisneuvostoon.