Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kaupunginvaltuusto

Kaupungin ylimpänä hallintoelimenä on valtuusto, jonka jäsenet Uudenkaupungin äänioikeutetut asukkaat ovat edustajikseen valinneet. Uudessakaupungissa on kaupungin asukasluvun perusteella 43 valtuutettua. Valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle.

Valtuuston tehtäviä ovat kuntalain 13 §:n mukaan mm:

 1. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 3. vuosittain hyväksyy talousarvion
 4. vuosittain hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 5. valitsee jäsenet kunnan toimielimiin

Kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2017 pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.30 alkaen kulttuurikeskus Crusellissa, Kullervontie 11. (kts. kokousaikataulu). Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Niistä ilmoitetaan paikallisessa lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla.

Valtuuston esityslista

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Käsiteltävät asiat ovat kaupunginhallituksen esityksiä valtuustolle. Valtuuston sihteerinä toimii talousjohtaja.

Valtuuston esityslistan voi lukea kaupungin kotisivulla kohdasta esityslistat ja pöytäkirjat.

Valtuuston kokoukset pidetään kulttuurikeskus Crusellissa, Kullervontie 11. Kokoukset pidetään maanantaisin ja ne alkavat yleensä klo 18.30. Ne ovat julkisia, joten yleisö voi tulla seuraaman kokousta Crusellin saliin.

Vuoden 2018 kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään seuraavasti:

 • 5.2.
 • 19.3.
 • 16.4.
 • 14.5.
 • 12.6.
 • 3.9.
 • 8.10.
 • 29.10.
 • 10.12.