Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kaupunginhallitus

Virastotalo Mörne Uudessakaupungissa

Kaupunginhallitus on valtuuston ohella tärkein toimielin kunnallishallinnossa. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Uudenkaupungin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 23 §:ssä ja hallintosäännössä.

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Heinäkuussa ei ole kokouksia. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Lisäksi pidetään iltakoulutyyppisiä eri teemoihin liittyviä kokouksia. Asiat käsitellään kaupunginjohtajan esittelystä. Kokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja.

Kokoukset pidetään kaupungin virastotalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 18.00. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, ellei kaupunginhallitus toisin päätä.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin internetsivulla.

Kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunginvirastossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 15.00. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Tammikuu 16.1., 23.1.
Helmikuu 6.2., 13.2., 27.2.
Maaliskuu 13.3., 27.3.
Huhtikuu 3.4., 10.4., 24.4.
Toukokuu 8.5., 22.5.
Kesäkuu 5.6. (vanha kh), 19.6. (uusi kh)

Kaupunginhallituksen jäsenten yhteystiedot 2015-2016

Seppo Nikula, pj., KOK
seppo.nikula@uusikaupunki.fi
puh. 050 344 4221

Merja Koski, I vpj., SDP
merja.koski@eura.fi

Mauri Kontu, II vpj., KESK
mauri.kontu@vahterus.com
puh. 044 742 7010

Harto Forss, VAS
harto.forss@saunalahti.fi
puh. 040 567 7993

Maija Junkola-Lehtonen, KOK
maija.junkola-lehtonen@uusikaupunki.fi
puh. 050 317 0571

Lea Myllymäki, SDP
leamyllymaki@gmail.com
puh. 050 381 7634

Janne Sjölund, SDP
jasjolun@gmail.com
puh. 040 500 3398

Birgitta Runola, KESK
birunola@uusikaupunki.fi
puh. 040 072 9810

Ritva Salminen, PS
ritva.salminen@uusikaupunki.fi
puh. 040 751 2000

Jaana Vasama, SDP
jvasama@gmail.com
puh. 050 560 6328

Lasse Virtanen, KOK
virtanen.lasse@kolumbus.fi
puh. 040 506 0755