Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kaupunginhallitus

Virastotalo Mörne Uudessakaupungissa

Kaupunginhallitus on valtuuston ohella tärkein toimielin kunnallishallinnossa. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Uudenkaupungin kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty kuntalain 39 §:ssä ja hallintosäännössä.

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Heinäkuussa ei ole kokouksia. Varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Lisäksi pidetään iltakoulutyyppisiä eri teemoihin liittyviä kokouksia. Asiat käsitellään kaupunginjohtajan esittelystä. Kokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja.

Kokoukset pidetään kaupungin virastotalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 18.00. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, ellei kaupunginhallitus toisin päätä.

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin internetsivulla.

Kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginvirastossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 15.00. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavana työpäivänä.

Tammikuu 21.1.
Helmikuu 4.2., 11.2., 25.2.
Maaliskuu 11.3., 25.3.
Huhtikuu 8.4., 15.4.
Toukokuu 6.5., 13.5., 27.5.
Kesäkuu 3.6., 17.6.
Elokuu 12.8., 19.8.
Syyskuu 2.9., 16.9., 30.9.
Lokakuu 7.10., 21.10.
Marraskuu 4.11., 11.11., 25.11.
Joulukuu 2.12., 16.12.

Kaupunginhallituksen jäsenten yhteystiedot

Heikki Wala, pj, Pro Uki
puh. 050 566 1140
heikkiwala@hotmail.com

Mauri Kontu I vpj, KESK
puh. 044 742 7010
mauri.kontu@vahterus.com

Merja Koski, II vpj, SDP
puh. 044 989 9175
merja.k.koski@gmail.com

Jarmo Kolkka, SDP
puh. 0500 790 417
jarmo.kolkka@uusikaupunki.fi 

Johanna Kutila, KOK
puh. 044 540 8734
jokutila@gmail.com

Sami Laaksonen, VAS
puh. 040 757 2634
netzahualpilli_1984@hotmail.com

Raimo Löfstedt, KOK
0400 181 191
raimo.lofstedt@gmail.com

Lea Myllymäki, SDP
puh. 050 381 7634
leamyllymaki@gmail.com

Jaana Reijonsaari-Korsman, SDP
puh. 044 556 8117
jaana.reijonsaari@gmail.com

Birgitta Runola, KESK
puh. 040 072 9810
birgitta.runola@gmail.com

Mika Sjöblom, KESK
050 306 0774
misj@sunpoint.net