Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Kasvun ja oppimisen palvelut

kuva koulusta
Kasvun ja oppimisen palvelut vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä Uudessakaupungissa.

Uudenkaupungin kaupunki tarjoaa lapsiperheille monimuotoisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita. Tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa.

Vanhemmat voivat hoitaa lapsiaan kotona tai valita perheen tarpeiden mukaisen päivähoitopaikan. Kaupunki järjestää varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Uudessakaupungissa on myös tarjolla yksityisiä päivähoitopaikkoja. Vanhemmat, jotka valitsevat yksityisen hoitopaikan, voivat saada yksityisen hoidon tukea ja siihen liittyvää kuntalisää tai hakea palveluseteliä.

Varhaiskasvatukseen kuuluu lisäksi esiopetus, joka alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on edelleen oikeus perheen tarpeen mukaiseen päivähoitoon.

Lapselle pyritään etsimään hoitomuoto, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista mahdollisimman hyvin.
 

Yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen johtaja
Annina Kiiveri
puh. 040 525 4473

Palveluohjaaja, ohjaus ja lasten sijoittelu
Outi Lahti
puh. 050 383 5653

Toimistosihteeri, päivähoidon asiakasmaksut ja kuntalisät
Tuula Damberg
puh. 050 420 5174

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Yhteystiedot


Opetustoimenjohtaja
Arja Kitola
puh. 040 480 2089

Hallintosihteeri
Marja-Leena Arvonen
puh. 044 723 5231

Oppilasasiat / koulusihteeri
Katri Puisto
puh. 040 572 6906

Talousasiat /  controller
Janina Jokiranta
puh. 040 630 4672

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi