Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

Virastotalo Mörne Uudessakaupungissa
Uudenkaupungin kaupungin hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita Uudenkaupungin kaupunkilaisille, palvelukeskuksille ja liikelaitoksille. Lähtökohtana palvelujen tuottamiselle on asiakaslähtöisyys.

Hallinto- ja elinvoimapalvelut vastaa kaupunginhallituksen ja –valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä tiedottamisesta, kaupungin elinkeinojen kehittämisestä ja markkinoinnista, kaupunkisuunnittelusta, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä ICT-palveluista.
Hallintopalvelut luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonsernin ohjaustehtävistä.

Talouspalvelut hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen.

ICT-palvelut tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla

Yhteystiedot

Kaupunginjohtaja
Atso Vainio
puh. 040 567 5047

Talousjohtaja
Anne Takala
puh. 050 075 7657

Tietohallintopäällikkö
Pauli Lehtonen
puh. 040 668 2034

Hallintosihteeri
Maritta Hyvärinen
puh. 050 556 5206

Toimistosihteeri
Eija Hepojoki
puh. 044 551 5324

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan ja käytännön luomisessa.

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle ja luottamushenkilöille sopimuksiin ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä, työsuojelutoiminnasta ja työllistämistoiminnasta.

Yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja
Piia Syvänen
puh. 044 700 5404

Henkilöstösihteeri
Nina Wennerström-Hämäläinen
puh. 050 542 3001

Työllisyysasiainsihteeri
Anne Ruotsalainen
puh. 050 561 3746

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Elinkeinopalvelut vastaa Uudenkaupungin elinvoimaisuuden kehittämisestä ja toteutuksesta, markkinoinnista sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Yhteystiedot

Elinkeinojohtaja
Jarkko Heinonen
puh. 050 601 55

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja.

Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti
Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Kaupunkisuunnittelun sivuille tästä >

Virastotalo Mörne

Virastotalossa toimivat kaupungin palvelukeskukset ja niiden palvelut

Kaupunginjohtaja Atso Vainio (4. krs)

Hallinto- ja elinvoimapalvelut (4.krs.)

 • hallintopalvelut
 • henkilöstöpalvelut
 • työllistäminen, eläkkeet
 • palkanlaskenta
 • hankintapalvelut
 • talous- ja velkaneuvonta
 • talouspalvelut
 • ostoreskonta
 • laskutus ja myyntireskontra
 • kirjanpito
 • kopiointi, lähetti, postitus (1. krs.)
 • ICT-palvelut (5. krs.)
 • kaupunkisuunnittelu (3.krs.)

Tekniset ja ympäristöpalvelut (3. krs.)

 • jätehuolto
 • kiinteistö- ja mittaustoimi
 • rakennusvalvonta
 • rakentaminen
 • puistot ja metsät
 • puhtaanapitopalvelu
 • ruokapalvelut
 • tilapalvelu
 • ympäristönsuojelu
 • tekninen kopiointi

  Kasvun ja oppimisen palvelut (5. krs.)

  • hallinto

  Varhaiskasvatus (4. krs)

   Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (5. krs.)

    Sosiaali- ja terveyspalvelut (4. krs)

    • hallinto

    Sosiaalikeskus (2. krs.)

    • sosiaalityön hallinto
    • sosiaalityö

    Mörnessä, Välskärintie 2, on kaupungin virastojen lisäksi myös poliisin ja ulosoton toimipaikat.

    Käyntiosoite: 
    Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
    Postiosoite: 
    PL 20, 23501 Uusikaupunki

    Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki
    Vaihde: 02 845 151 (ma-pe klo 8-16)
    Faksi: 02 8451 5312

    Asiakaspalvelu Mörnessä
    ma-pe klo 9-12 ja 13-15

    Sähköpostit
    Kirjaamo: uusikaupunki@uusikaupunki.fi tai kirjaamo@uusikaupunki.fi
    Henkilökunta: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

    Yhteystiedot


    Kaupunginjohtaja
    Atso Vainio
    puh. 040 567 5047

    Elinkeinojohtaja
    Jarkko Heinonen
    puh. 050 601 55

    Talousjohtaja
    Anne Takala
    puh. 050 075 7657

    Tietohallintopäällikkö
    Pauli Lehtonen
    puh. 040 668 2034

    Henkilöstöjohtaja
    Piia Syvänen
    puh. 044 700 5404

    Kaupunginarkkitehti
    Leena Arvela-Hellén
    puh. 050 074 3087

    Sähköpostit:
    etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi