Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

Virastotalo Mörne Uudessakaupungissa
Uudenkaupungin kaupungin hallinto- ja elinvoimapalvelut tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita Uudenkaupungin kaupunkilaisille, palvelukeskuksille ja liikelaitoksille. Lähtökohtana palvelujen tuottamiselle on asiakaslähtöisyys.

Hallinto- ja elinvoimapalvelut vastaa kaupunginhallituksen ja –valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä tiedottamisesta, kaupungin elinkeinojen kehittämisestä ja markkinoinnista, kaupunkisuunnittelusta, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä ICT-palveluista.
Hallintopalvelut luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonsernin ohjaustehtävistä.

Talouspalvelut hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen.

ICT-palvelut tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla

Yhteystiedot

Kaupunginjohtaja
Atso Vainio
puh. 040 567 5047

Talousjohtaja
Anne Takala
puh. 050 075 7657

ICT-päällikkö
Pauli Lehtonen
puh. 040 668 2034

Hallintoasiantuntija
Jenni Teuri
puh. 040 572 6816

Hallintosihteeri
Eeva Nummi-Kivari
puh. 050 531 8489

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan ja käytännön luomisessa.

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle ja luottamushenkilöille sopimuksiin ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä, työsuojelutoiminnasta ja nuorten kesätyöpaikoista.

Yhteystiedot

Henkilöstöjohtaja
Maaru Seikola
puh. 040 664 0110

Henkilöstösihteeri
Nina Wennerström-Hämäläinen
puh. 050 542 3001

Palvelusihteeri
Anne Ruotsalainen
puh. 050 561 3746

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Elinkeinopalvelut vastaa Uudenkaupungin elinvoimaisuuden kehittämisestä ja toteutuksesta, markkinoinnista sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Yhteystiedot

Elinkeinojohtaja
Jarkko Heinonen
puh. 050 601 55

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja.

Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti
Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Kaupunkisuunnittelun sivuille tästä >

Ympäristöterveydenhuollon johtaja
Kaisa Nivola
puh. 044 355 6810

Yhteystiedot


Kaupunginjohtaja
Atso Vainio
puh. 040 567 5047

Elinkeinojohtaja
Jarkko Heinonen
puh. 050 601 55

Talousjohtaja
Anne Takala
puh. 050 075 7657

ICT-päällikkö
Pauli Lehtonen
puh. 040 668 2034

Henkilöstöjohtaja
Maaru Seikola
puh. 040 664 0110

Kaupunginarkkitehti
Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Virastotalo Mörne

Käyntiosoite: 
Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki
Vaihde: 02 845 151 (ma-pe klo 8-16)
Faksi: 02 8451 5312

Asiakaspalvelu Mörnessä
Virastotalo Mörne on avoinna arkisin klo 9–15.
Henkilökunta on osittain etätyössä, joten sovithan mahdollisen tapaamisen etukäteen.  

Sähköpostit
Kirjaamo: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Henkilökunta: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi