Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Palvelukeskukset

Kaupungin palveluorganisaatio jakaantuu viiteen palvelukeskukseen, jotka jakaantuvat edelleen palvelualueisiin ja -yksiköihin.

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

 • hallinto-, talous-, ja ICT-palvelut
 • henkilöstöpalvelut
 • elinkeinopalvelut
 • kaupunkisuunnittelu
Hallinto- ja elinvoimapalveluja johtaa kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 040 567 5047 .

Tekniset ja ympäristöpalvelut

 • rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
 • tekninen infra
 • tilatoimi
Teknisiä ja ympäristöpalveluja johtaa tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001

Kasvun ja oppimisen palvelut

 • varhaiskasvatus
 • perusopetus
 • lukio
Kasvun ja oppimisen palveluja johtaa opetustoimenjohtaja Arja Kitola, puh. 040 480 2089 .

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

 • hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuri, kirjasto, museo, nuoriso, liikunta, kansalaisopisto, musiikkiopisto)
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluja johtaa hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso, puh. 040 191 2747.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • terveyspalvelut
 • sosiaalipalvelut
 • vanhusten palvelut
 • ympäristöterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
Sosiaali- ja terveyspalveluja johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525 .
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki
Vaihde: 02 845 151 (ma-pe klo 8-16)
Faksi: 02 8451 5312

Asiakaspalvelu Mörnessä
Koronaepidemian vuoksi Mörne on toistaiseksi suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.

Sähköpostit
Kirjaamo: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Henkilökunta: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi