Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Tietohallintopalvelut

Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta -- mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen -- sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi.

Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti.

Uusikaupunki palvelee avoimilla tiedostomuodoilla asioivia

Uusikaupunki on valmis palvelemaan kaupunkilaisia ja yhteistyökumppaneitaan avoimilla tiedostomuodoilla tallennetuilla asiakirjoilla. Avoimet tiedostomuodot, kuten Open Document Format -standardin mukaiset tiedostot (ODF) ja Portable Document Format (PDF) -tiedostot ovat luettavissa erilaisilla käyttöjärjestelmillä, laitteistoilla ja ohjelmistoilla.

Avoimien tiedostomuotojen käyttöön ottaminen edistää hallinnon saavutettavuutta ja kansalaisten tasa-arvoa. Niitä käytettäessä ei ole välttämätöntä hankkia maksullisia tietokoneiden käyttöjärjestelmiä tai ohjelmia vaan haluttaessa voidaan käyttää maksuttomia avoimen lähdekoodin ohjelmia kuten LibreOffice ja OpenOffice.org -toimisto-ohjelmistoa. Sähköinen asiointi viranomaisten kanssa voidaan hoitaa täysin ilman lisenssimaksullisia tietokoneohjelmia. Samalla täyttyy lain vaatimus teknisesti mahdollisimman yhteensopivien ja helppokäyttöisten laitteistojen ja ohjelmistojen käyttämisestä.

Kaupungin kirjaamo ottaa myös vastaan avoimilla tiedostomuodoilla tehtyjä asiakirjoja. Avoimien tiedostomuotojen käyttö mahdollistaa asiakirjojen siirtämisen eri käyttöjärjestelmien ja ohjelmien välillä ilman pelkoa niiden sisällön tai asettelun muuttumisesta.

Tietohallintopäällikkö
Pauli Lehtonen
puh. 040 668 2034
 
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki
Vaihde: 02 845 151 (ma-pe klo 8-16)
Faksi: 02 8451 5312

Asiakaspalvelu Mörnessä
ma-pe klo 9-12 ja 13-15

Sähköpostit
Kirjaamo: uusikaupunki@uusikaupunki.fi tai kirjaamo@uusikaupunki.fi
Henkilökunta: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi