Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Nuorten kesätyöpaikat

Uudenkaupungin kaupungin tukemat ja järjestämät nuorten kesätyöt vuonna 2017

Yritystukipaikat (120 kpl)
 • Hakuaika yritystukipaikkoihin on 9.3. - 31.5.2017.
 • Nuorille, jotka ovat syntyneet 1.1.1997 – 31.12.2001
 •  Nuoren tulee olla Uudessakaupungissa kirjoilla oleva koululainen tai opiskelija (ei vastavalmistunut ammatillisesta oppilaitoksesta keväällä 2017, eikä työtön).
 • Yritystukikelpoisen yrityksen on oltava uusikaupunkilainen yritys ja yrityksen toimipaikan tulee sijaita Uudessakaupungissa, yrityksen henkilöstömäärän on oltava alle 120.
 • Tuen määrä yritykselle on 52 % nuoren bruttopalkasta, kuitenkin enintään 295 euroa. Työnantajan sivukuluja ei oteta huomioon.
 • Tuettavan työjakson keston on ehdottomasti oltava yhteensä neljä (4) viikkoa, neljän viikon jak-son ei tarvitse kuitenkaan olla yhtäjaksoinen.
 • Tuettavalta neljän (4) viikon työjaksolta työajan on oltava yhteensä vähintään 80 h ja enintään 120 h.
 • Tuettavan työjakson tulee sijoittua aikavälille 1.6. - 31.8.2017 ja nuorelle maksetaan vähintään alan minimipalkkaa.
 •  Työllistettävä nuori ei voi olla oma tai puolison lapsi.
 • Tukea ei myönnetä nuoresta, joka samana kesänä on Uudenkaupungin kaupungin omassa organisaatiossa kesätöissä tai toisessa kaupungin tukemassa yritystukipaikassa.
 • Yritys voi saada tukea useasta kesätyöntekijästä. Tuista päätetään hakujärjestyksessä määrärahojen puitteissa.
 • Ensisijaisesti nuoret hakevat itse yrityspaikkansa. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät voivat halutessaan ilmoittaa haettavina olevista paikoista työllisyysasiainsihteeri Anne Ruotsalaiselle anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin kaupungin oman organisaation paikat (75 kpl)
 • Hakuaika Uudenkaupungin kaupungin oman organisaation paikkoihin on päättynyt 20.3.2017.
 • Kaikille kaupungin kesätöitä hakeneille ilmoitetaan kirjeellä viimeistään toukokuun alussa saiko kesätöitä kaupungilta.

Lisätietoja saa työllisyysasiainsihteeri Anne Ruotsalaiselta sähköposti
anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi tai puh. 050 561 3746.


 
Yritystukisopimus

Kaupungin oman organisaation kesätyöpaikkoihin haku on päättynyt 20.3.2017