Suomi
Kaupunki ja hallinto
Kaupunki ja hallinto

Laskutus ja myyntireskontra

Laskuttajat / laskutukset

Sähköpostit on muotoa: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

LASKUTTAJAT/LASKUTUKSET
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

JENNA PAAVOLA / talouspalvelusihteeri puh. 050 420 5184
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Jenna vastaa seuraavista myyntilaskuista:

Uudenkaupungin Vesi
•    Vesi- ja jätevesilaskutus
•    Liittymismaksujen laskutus
•    Vesihuollon muu laskutus
•    Työ ja tarvikelaskutus

Vakka-Suomen Veden laskutukset

Kaupunki
•    Työ- ja tarvikelaskutus
•    Lainalaskutus
•    Sosiaali- ja terveyskeskuksen asumispalvelut ja työtoiminta

JOHANNA VIITANEN / talouspalvelusihteeri puh. 050 355 6916
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Johanna vastaa seuraavista myyntilaskuista:

Kaupunki
•    Hallinto- ja kehittämiskeskuksen laskutus
•    Teknisen toimen laskutus
•    Rakennusvalvonnan laskutus
•    Uudenkaupungin haja-asutusalueen jätelaskutus
•    Terveyskeskuksen hammashuollon laskutus ja perintä

TUULA HEINO / talouspalvelusihteeri puh.  050 420 5176
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Tuula vastaa seuraavista myyntilaskuista:

Kaupunki
•    Seudullisen ympäristöterveydenhuollon laskutus
•    Kirjaston laskutus
•    Palkoista perittävät vuokrat

Tuula toimii koko kaupungin myyntireskontran hoitajana:

•    Kaupungin viiteaineistojen viitevirheiden selvitykset ja kirjaukset
•    Myyntireskontran kirjaukset
•    Myyntireskontran kyselyt ja saldoselvitykset
•    Luottotappioiden tallennus
•    Kaupungin yhteyshenkilö perintätoimisto Intrum Justitia Oy:n kanssa

ANNELI SAARINEN / talouspalvelusihteeri puh. 044 088 5207
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Anneli vastaa seuraavista myyntilaskuista:

Kaupunki
•    Terveyskeskuksen laskujen siirto reskontraan
•    Aterialaskutus
•    Uudenkaupungin haja-asutusalueen jätelaskutus
•    Maanvuokralaskutus

SATU SAARINEN / taloussihteeri puh. 050 420 5181
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Satu vastaa seuraavista myyntilaskuista:

Kaupunki
•    Yo-maksujen laskutus
•    Liikehuoneistojen vuokralaskutus
•    Päivähoitolaskutus
•    Vanhustenhuolto
         - Kalannin Palvelukeskuksen asiakasmaksut
         - Merililjakodin asiakasmaksut

Terveyskeskuksen laskujen perintä:
•    Työterveyshuolto
•    Hoitopäivämaksut
•    Lääkärin vastaanotto
•    Fysioterapia


TIINA VÄKIPARTA / talouspalvelusihteeri puh. 050 420 5185
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Tiina vastaa seuraavista myyntilaskuista:

Kaupunki
•    Vanhustenhuolto
         - Kotihoidon (kotipalvelu, kotisairaanhoito) asiakasmaksut
         - Vanhainkotien asiakasmaksut
         - Vanhusten palveluasumismaksut
•    Iltapäivätoiminnan laskutus
•    Muu sosiaali- ja terveyskeskuksen laskutus
•    Sivistyspalvelukeskuksen laskutus

Uudenkaupungin Vesi
•    Vesi- ja jätevesilaskutus / Suurkuluttajat

YHTEISPALVELUPISTE PASSARI
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Yhteispalvelupiste Passariin on siirretty seuraava laskutus:

Maarit Vainio puh. 044 751 5292
•    Asuinrakennusten vuokralaskutus

Esimiehenä toimii:

Laskentapäällikkö
Sanna Häkli
puh. 040 185 5748

Virastotalo Mörne

Käyntiosoite: 
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Laskutusosoite: PL 13, 23501 Uusikaupunki
Vaihde: 02 845 151 (ma-pe klo 8-16)
Faksi: 02 8451 5312

Asiakaspalvelu Mörnessä
ma-pe klo 9-12 ja 13-15

Sähköpostit
Kirjaamo: uusikaupunki@uusikaupunki.fi tai kirjaamo@uusikaupunki.fi
Henkilökunta: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi