Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut hallinto

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa perheitä päivähoitoon hakemisessa sekä lasten hoidon tukiin liittyvissä asioissa. Palveluohjaus tekee myös lapsivalinnat kunnalliseen päivähoitoon

Uusikaupunki on jaettu varhaiskasvatuksen palvelualueisiin. Alueilla on alue-esimies joka vastaa alueensa päiväkotihoidosta, esiopetuksesta ja perhepäivähoidosta.
Päivähoitoon sijoittaminen ja maksupäätösten teko tapahtuu Uudessakaupungissa keskitetysti päivähoidon toimiston kautta.

 
Käyntiosoite: 
Välskärintie 2 C, 4. krs. 23500 Uusikaupunki
Postiosoite: 
PL 20, 23501 Uusikaupunki
puh.02 845 151
e-mail: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Varhaiskasvatuksen johtaja
Kirsi Häkkinen

Greta Lahdenranta, puh. 050 597 1017   vs. varhaiskasvatuksen johtaja

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Outi Lahti, puh. 050 383 5653, ohjaus ja lasten sijoittelu

Päivähoidon asiakasmaksut ja kuntalisät
Toimistosihteeri Tuula Damberg, puh. 050 420 5174