Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on turvallista, kotiympäristössä tapahtuvaa päivähoitoa. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Lapsilähtöisyys ja kumppanuus ovat  toiminnan tavoitteina. Perhepäivähoidossa lapsiryhmä on pieni. Näin lapsen yksilölliseen hoitoon ja kasvatukseen on hyvät mahdollisuudet.

Hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä koostuu neljästä alle kouluikäisestä lapsesta hoitajan omat lapset mukaan lukien.

Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan hoitosopimus yhdessä vanhempien kanssa. Huoltaja ja hoitaja tekevät lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ( Pikku Majakka )  perhepäivähoitopaikassa.

Perhepäivähoidon kasvatustoimintaa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuksen palveluohjaaja/ päiväkodin johtaja, joka tukee hoitajan työtä, tekee mm. kotikäyntejä ja järjestää yhteispalavereita.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja/päiväkodin johtajat

Uudenkaupungin keskikaupunkialueen perhepäivähoito
Outi Lahti, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
puh. 050 383 5653

Hakametsän ja Seikowin päiväkodit sekä Päiväkoti Kaunisranta
Anne Leppänen, päiväkodin johtaja
puh. 044 728 5942

Myllymäen päiväkoti ja päiväkoti Pisara sekä Päiväkoti Lokki Joonatan
Tarja Varjo, päiväkodin johtaja
puh. 044 728 5900

Ryhmis Satakieli/ Pyhämaa, päiväkoti Satulinna, Päiväkoti Aurinkolinna, Kalannin päiväkoti sekä perhepäivähoito
Tuula Stoor, päiväkodin johtaja
puh. 040 039 5234


Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi