Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Hakametsän päiväkoti

Keijut ja peikot metsämatematiikan tunnilla

Hakametsän päiväkoti on viihtyisä ja toimiva päiväkoti.

Pihanaapurina on Hakametsän koulu, jonka kanssa meillä on monenlaista yhteistyötä. Lähistöllä on järvi-,metsä-ja puistoalueita sekä luistelukenttä, kuntopolku, hiihtolatuja ja useita leikkipuistoja. Kaupungin keskustakin on kävelymatkan päässä. Nämä kaikki tarjoavat hyvät mahdollisuudet ympäristössä oppimiseen, toimimiseen ja luontoretkeilyyn.


Lapsia: 75
Henkilökuntaa: 18

Päiväkodin ryhmät ovat:
  • Peukaloiset    1-3 v. ryhmä
  • Metsämörrit    6 v. esiopetusryhmä
  • Menninkäiset  3-5 v. ryhmä
  • Tiitiäiset          3-5 v. ryhmä
Tulethan mukaan
HAKAMETSÄN PÄIVÄKODIN VANHEMPAINKERHOON!
Kerho kokoontuu keskustelemaan vapaamuotoisesti päiväkodin asioista ja järjestää mahdollisesti yhdessä erilaista toimintaa. Mukana on myös päiväkodin edustaja.

Mikäli olet kiinnostunut asiasta, kerrothan sen ryhmän henkilökunnalle 😊

 

Hakametsä daycare is a cozy and active daycare center.

Our neighbour is the Hakametsä Elementary School, with which we collaborate in many ways.  In our surroundings nearby we have a lake, forest and parks as well as an ice skating rink, a fitness trail, cross-country ski trails and several playgrounds. The city center is also within walking distance. All these offer great opportunities for learning, activity and going on nature excursions.

Children: 75
Staff: 18

Daycare groups:
  • Peukaloiset 1-3 yrs
  • Metsämörrit 6 yrs preschool
  • Menninkäiset 3-5 yrs
  • Tiitiäiset 3-5 yrs
You are welcome to join the PARENTS' CLUB of HAKAMETSÄ DAYCARE CENTER!
The club meets to discuss the daycare center's issues in an informal and casual manner and, when possible,  organises various kinds of activities/events. A representative of the daycare center is also involved.

If you are interested in joining, please inform our staff at the daycare center 😊
Lapsi leikki Hakametsän päiväkodissa
Hakametsän päiväkoti Uudessakaupungissa
Riemua liukumäessä

S2-TYÖ

Kohti kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta ja esiopetusta
S2-työ Hakametsän päiväkodissa kehittää kieli- ja kulttuuritietoisuutta sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa. Meillä on monta eri kieli- ja kulttuuritaustan omaavaa lasta, ja tavoitteemme on vahvistaa näiden suomea toisena tai vieraana kielenään puhuvien lasten suomen kielen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia - vaalien samalla lapsen omaa kotikieltä ja kulttuuritaustaa.
 
Towards language and cultural awareness in early education and preschool
S2-work (Finnish as a second language) at Hakametsä ECEC center helps to develop language and cultural awareness in early childhood education and care as well as preschool. We have children from various cultures, and our goal is to enhance the language development, learning skills, and wellbeing of these children who speak or are learning Finnish as their second language, while still cherishing the child’s own native language and cultural background in the process.

Arvomme

LAPSUUDEN ITSEISARVO - THE ABSOLUTE VALUE OF CHILDHOOD
YHDENVERTAISUUS, TASA-ARVO JA MONINAISUUS - EQUALITY & DIVERSITY
TERVEELLINEN JA KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA – HEALTHY & SUSTAINABLE LIFESTYLE
LAPSEN OIKEUDET – RIGHTS OF THE CHILD
IHMISENÄ KASVAMINEN – GROWING AS A PERSON
PERHEIDEN MONIMUOTOISUUS – DIVERSITY OF FAMILIES
Aukioloajat: 
Päiväkoti on avoinna ma-pe klo 6.30 - 17.00

Mahdollisista muutoksista esim. loma-aikoina, ilmoitetaan erikseen
Käyntiosoite: 
Tammitie 12, 23500 Uusikaupunki
Peukaloiset
puh. 050 408 9222
hakametsa.peukaloiset@uusikaupunki.fi

Metsämörrit
puh. 050 420 5197
hakametsa.metsamorrit@uusikaupunki.fi

Menninkäiset
puh. 050 420 5198
hakametsa.menninkaiset@uusikaupunki.fi

Tiitiäiset
puh. 040 630 2514
hakametsa.tiitiaiset@uusikaupunki.fi

​Päiväkodin johtaja
Anne Leppänen
puh. 044 728 5942
anne.leppanen@uusikaupunki.fi