Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Kunnallinen päiväkotihoito

Uudenkaupungin Hakametsän päiväkoti
Päiväkodit tarjoavat tavoitteellista ja monipuolista lapsen kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa.

Päiväkoti on suunniteltu lapsen kannalta toimivaksi ja turvalliseksi ympäristöksi, joka antaa mahdollisuuksia oppimiseen, aktiiviseen tutkimiseen, leikkiin ja lepoon.

Lasten keskinäinen vuorovaikutus on tärkeä osa lapsen päiväkotipäivää. Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee päivittäin sosiaalisia taitoja ja rakentaa aktiivisesti käsitystä omasta itsestään.

Päiväkodin toiminnasta vastaa ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Itsensä kehittämistä työssä pidetään tärkeänä.

Päiväkodin ja perheen yhteistyö, kasvatuskumppanuus on varhaiskasvatuksen keskeinen arvo. Päivittäisen keskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien lisäksi järjestetään mm. koko perheelle tarkoitettuja yhteisiä tempauksia.

Uudessakaupungissa toimii kahdeksan kunnallista ja neljä yksityistä päiväkotia. Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna klo 6.30-17.00, mutta aukioloajoissa joustetaan mahdollisuuksien mukaan.
 
Koulujen ja päiväkotien ruokalista kaupungin Ruokapalveuiden sivuilla.