Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2019


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korkein kokoaikainen maksu alenee ja tulorajoihin tulee korotuksia 1.8.2018 alkaen. Monen perheen asiakasmaksu alenee kun tulorajat nousevat. Varhaiskasvatuspalvelut lähettää elo-syyskuussa perheille uudet maksupäätökset, joissa on huomioitu uudet tulorajat.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.
Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu.

Perheen bruttotulorajat ja maksuprosentit indeksitarkistuksen jälkeen 1.8.2018 alkaen ja siis 1.8.2019 samat
 
Perheen koko henkilöä Vähimmäistuloraja 1.1.2018 alkaen €/kk Vähimmäistuloraja 1.8.2018 alkaen €/kk Korkein maksu %
2 2050 2102 10,70
3 2646 2713 10,70
4 3003 3080 10,70
5 3361 3447 10,70
6 3718 3813 10,70


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen arvioimaan ja ennalta sovittuun lapsen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan. Lapsen viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve voi vaihdella vanhempien työvuorojen mukaan. Varhaiskasvatusaika sovitaan keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Maksu on kokoaikaisesta maksusta
  1.    60 % kun palvelun tarve on enintään 20 h viikossa ja enintään 80 h kuukaudessa
  2.    70 % kun palvelun tarve on enintään 27,5 h viikossa ja enintään 110 h kuukaudessa
  3.    80 % kun palvelun tarve on enintään 35 h viikossa ja enintään 140 h kuukaudessa
  4.    100 % kun palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja vähintään 140 h kuukaudessa
  5.    Perhepäivähoidossa voidaan valita vaihtoehdot 3 ja 4
  6.    Esiopetusta täydentävä hoito, vaihtoehdot 1, 2 ja 3

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 289 e/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 145 e/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 e/kk. Alle 27 euron kuukausimaksua ei peritä.
 
Perheen koko Tuloraja, jolla 289,00 euron
kuukausimaksu
2 4799
3 5410
4 5777
5 6144
6 6510


Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on
olennaisesti (10 %) muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdän kahden vuoden välein (seuraava 2020).


Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa. Mikäli tunnit toistuvasti ylittyvät, tehdään uusi sopimus lapsen varhaiskasvatukseen varattavista tunneista. Mikäli varhaiskasvatukseen käytetyt tunnit alittavat varatut tunnit kuukaudessa, peritään maksu varattujen tuntien mukaisesti. Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien määrästä vanhemmat sopivat ennen maksun määräämistä varhaiskasvatuksen alue-esimiehen tai palvelunohjaajan kanssa vähintään neljän kuukauden sopimuksen.Tulotiedot tarkistaa, maksupäätökset valmistelee toimistosihteeri Tuula Damberg, puh. 050 420 5174.
Maksupäätöksistä vastaa varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti, puh. 050 383 5653.
Laskutuksesta vastaa taloussihteeri Satu Saarinen, puh. 050 420 5181.
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C 4. krs, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 20, 23501 Uusikaupunki

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 050 383 5653

 


Varhaiskasvatuspaikkojen tiedustelu ja maksut, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti
puh. 050 383 5653
 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisäpäätökset, palveluseteli, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen johtaja
puh.

Tulotietojen tarkistus/ varhaiskasvatuksen maksupäätösten ja palvelusetelien valmistelu
Toimistosihteeri Tuula Damberg
puh. 050 420 5174

Laskutus
Taloussihteeri Satu Saarinen
puh. 050 420 5181

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi