Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen maksut 1.3.2017

Uusi asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017 ilman siirtymäaikaa.

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Asiakasmaksu on perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 290 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 90 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 261 euroa kuukaudessa. Muista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, jos hakija ei ilmoita tuloja.

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että osalla kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät.
 
Perheen koko henkilöä Tuloraja 1.8.2016 alkaen €/kk Tuloraja 1.3.2017 alkaen €/kk Korkein maksu %
2 1403 1915 11,5
3 1730 1915 9,4
4 2053 2053 7,9
5 2191 2191 7,9
6 2328 2328 7,9Maaliskuusta alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen arvioimaan ja ennalta sovittuun lapsen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan. Lapsen viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve voi vaihdella vanhempien työvuorojen mukaan. Varhaiskasvatusaika sovitaan keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Lakimuutoksen myötä laskutus perustuu sovittuun viikkotuntimäärään ja säännöllisten vapaapäivien hyvitykset poistuvat.

Maksu on kokoaikaisesta maksusta
  • 60 % kun palvelun tarve on enintään 20 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 80 h kuukaudessa
  • 70 % kun palvelun tarve on enintään 27,5 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 110 h kuukaudessa
  • 80 % kun palvelun tarve on enintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa enintään 140 h kuukaudessa
  • 100 % kun palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa vähintään 140 h kuukaudessa
Uuden lain astuessa voimaan jokaiselle lapselle tehdään 1.3.2017 alkaen uusi maksupäätös ja sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta, jossa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, joista valittu varhaiskasvatusaika koostuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kuukauden ajaksi.

Lasten varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan 1.8.2017

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan vuosittain 1.8. alkaen. Lasten vanhempia pyydetään antamaan selvitys tuloistaan 31.8.2017 mennessä.
Tietoja ei tarvitse toimittaa mikäli perhe on sitoutunut maksamaan päivähoidon korkeimman maksun toistaiseksi.
Tulotiedot voi toimittaa postitse osoitteella Varhaiskasvatus, PL 20, 23501 Uusikaupunki tai sähköpostilla tuula.damberg@uusikaupunki.fi.Tulotiedot tarkistaa toimistosihteeri Tuula Damberg, puh. 050 420 5174.
Maksupäätökset tekee varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti, puh. 050 383 5653.
Laskutuksesta vastaa taloussihteeri Satu Saarinen, puh. 050 420 5181.
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C 4. krs, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 20, 23501 Uusikaupunki

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 050 383 5653

 


Päivähoitopaikkojen tiedustelu, varhaiskasvatuksen maksut
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti
puh. 050 383 5653

Yksityisen hoidon tuen päätökset, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen
puh. 050 590 5128

Tulotietojen tarkistus
Toimistosihteeri Tuula Damberg
puh. 050 420 5174

Laskutus
Taloussihteeri Satu Saarinen
puh. 050 420 5181

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi