Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.3.2023


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen (nuorimman) lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia (enintään 118 euroa) nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa 1.3.2023 alkaen.

Varhaiskasvatuspalvelut lähettää kesä-syyskuun aikana perheille uudet maksupäätökset, joissa on huomioitu uudet tulorajat.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava.
Asiakasmaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu.

Perheen bruttotulorajat ja maksuprosentit 1.3.2023 alkaen
 
Perheen koko henkilöä Vähimmäistuloraja 1.8.2022 alkaen €/kk Vähimmäistuloraja 1.3.2023 alkaen €/kk Korkein maksu %
2 2913 3874 10,70
3 3758 4998 10,70
4 4267 5675 10,70
5 4777 6353 10,70
6 5284 7028 10,70


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen arvioimaan ja ennalta sovittuun lapsen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan. Lapsen viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve voi vaihdella vanhempien työvuorojen mukaan. Varhaiskasvatusaika sovitaan keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Maksu on kokoaikaisesta maksusta
  1.    60 % kun palvelun tarve on enintään 20 h viikossa ja enintään 80 h kuukaudessa
  2.    70 % kun palvelun tarve on enintään 27,5 h viikossa ja enintään 110 h kuukaudessa
  3.    80 % kun palvelun tarve on enintään 35 h viikossa ja enintään 140 h kuukaudessa
  4.    100 % kun palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja vähintään 140 h kuukaudessa
  5.    Perhepäivähoidossa voidaan valita vaihtoehdot 3 ja 4
  6.    Esiopetusta täydentävä hoito, vaihtoehdot 1, 2 ja 3

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 295 e/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 118 e/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 59 e/kk. Alle 28 euron kuukausimaksua ei peritä.
 
Perheen koko Tuloraja, jolla 295,00 euron
kuukausimaksu
2 5666
3 6511
4 7020
5 7530
6 8037


Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on
olennaisesti (10 %) muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan ilmoittamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdän kahden vuoden välein (seuraava 2022).


Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu perustuu varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa. Varattujen varhaiskasvatustuntien määrää seurataan kuukausittain. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien mukaista palvelutuotteen hintaa. Tällöin tehdään uusi sopimus lapsen varhaiskasvatukseen varattavista tunneista ylityskuukaudesta lähtien. Mikäli varhaiskasvatukseen käytetyt tunnit alittavat varatut tunnit kuukaudessa, peritään maksu varattujen tuntien mukaisesti. Maksuun vaikuttavista varhaiskasvatukseen varatuista tuntien määrästä vanhemmat sopivat ennen maksun määräämistä päiväkodin johtajan tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajan kanssa vähintään kahden kuukauden sopimuksen.Tulotietojen tarkistus/ maksupäätökset ja palvelusetelit  toimistosihteeri Tuula Damberg, puh. 050 420 5174.
Varhaiskasvatuspaikat, palveluohjaus, maksupäätökset varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti, puh. 050 383 5653.
Varhaiskasvatusmaksujen laskutus taloussihteeri Satu Saarinen, puh. 050 420 5181.
Käyntiosoite:
Mörnenkatu 2, 4. krs, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 20, 23501 Uusikaupunki

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 050 383 5653


Varhaiskasvatuspaikkojen tiedustelu, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Outi Lahti
puh. 050 383 5653
 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisäpäätökset, palveluseteli, palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri
puh. 040 525 4473

Tulotietojen tarkistus/ varhaiskasvatuksen maksupäätökset ja palvelusetelit
Toimistosihteeri Tuula Damberg
puh. 050 420 5174

Laskutus
Taloussihteeri Satu Saarinen
puh. 050 420 5181

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi