Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Sähköisen varhaiskasvatuspaikkahakemuksen ohje

Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla. 

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus osoitteeseen, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla paivahoito@uusikaupunki.fi

Lomakkeessa on kysymyskohtaiset täyttöohjeet, mutta tarvitset lisäksi seuraavia tietoja hakemuksen täyttämiseen:

1) Lapsen tiedot

Lapsen täydellinen nimi, puhuttelunimi ensimmäiseksi, huomaa henkilötunnuksessa merkki A. Lapsen osoite varhaiskasvatuksen toivottuna alkamispäivänä. Asuinalue: Kaupunki-alue, Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa.

2) Huoltajan tiedot

Ohjelma tuo huoltajaksi verkkopankkitunnuksen haltijan. Mielellään sama huoltaja perheen kaikkien lasten hakemuksiin. Puhelinnumero, josta huoltajan varmimmin tavoittaa. Työ- ja opiskelupaikka ja osoite ilmoitetaan lisätiedoissa. Päivittäinen työaika: Valitaan huoltajan työaikaa vastaava tieto, mikäli työaika on säännöllinen. Vuorotyö: Tiedot kohtaan 8. Lisäselvitykset, pakollinen tieto. Vuorohoito järjestetään, mikäli molemmat huoltajat ovat vuorotyössä. Hyväksymme korkeimman hoitomaksun: Tämä kohta valitaan, mikäli hyväksytte korkeimman hoitomaksun. Mikäli haluatte hoitomaksun perustuvan tuloihinne, toimittakaa tulotositteet kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.

3) Perheen muiden alle 18-vuotiaiden lasten tiedot

Lisätään perheen muut samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun.

4) Maksulaskuri

Muiden perheenjäsenten tiedot tulee olla avattuna ennen kuin maksulaskuritoimintoa voidaan käyttää.

5) Lapsen nykyinen hoitopaikka

6) Toivottu varhaiskasvatusmuoto, hoitopaikka ja aika

Valitaan valikosta toivottu lapsen iänmukainen varhaiskasvatusmuoto. Kokopäivähoito on yli 5 tuntia päivässä ja osapäivähoito on enintään 5 tuntia päivässä. Esiopetukseen, n. 4 h/pv, haetaan omalla sähköisellä lomakkeella. Valitaan 1-3 toimintamuotoa, hoitopaikkaa ja aluetta siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto.

Mikäli lapsella on vuorohoidon tarve (lauantai-, sunnuntai-, ilta- ja yöhoito), valitaan vuorohoitoa antava yksikkö.

Valitaan toivottu hoidon alkamispäivämäärä. Jos hoidon alkamispäivämäärä muuttuu, ottakaa yhteyttä varhaiskasvatuspalveluihin. Jos työn tai opiskelun takia tulee äkillinen hoidontarve, varhaiskasvatuspaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa.

Vuorohoidon hoitoajat merkitään kohtaan 8, pakollinen tieto. Hoitopäivien lukumäärä/kuukausi ilmoitetaan kohdassa 8. Tästä tehdään erillinen sopimus varhaiskasvatuspalveluihin.

7) Lapsen terveydentila

Lapsen mahdollinen erityisen tuen tarve, terveydentila, allergiat ym. merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot erityisen tuen tarpeesta, allergioista yms. on toimitettava viipymättä varhaiskasvatuspalveluihin.
Mainitse, jos varhaiskasvatuksen henkilöstö ei tarvittaessa voi olla yhteydessä lapsen kehitystä ja terveyttä koskevissa asioissa varhaiskasvatuksen eri yhteistyötahojen (lastenneuvola, perheneuvola, perusopetus) kanssa.

8) Lisäselvitykset

Tähän voitte kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän esim. terveydentilasta, allergioista. Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: äkillinen työllistyminen tai opiskelu, muuttajien nykyinen osoite, lapsen kotikunta, hoitopäivien lukumäärä/kuukausi, vuorohoidon hoitoajat, perheen lemmikkieläimet ym.

Mikäli haluatte varhaiskasvatusmaksun perustuvan tuloihin, tulotositteet toimitetaan lapsen nimellä varustettuna varhaiskasvatuspalveluihin.
  • palkkatodistus, josta käy ilmi keskimääräinen bruttokuukausiansio
  • opiskelutodistus
  • todistukset muista tuloista esim. sivutulot, pääomatulot, eläkkeet, vuokratulot, kurssipäivärahat, elatusmaksu ja –tuet.
  • yrittäjät ja ammatinharjoittajat toimittavat viimeisemmän vahvistetun verotodistuksen.
Hakemuksen täyttämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspalveluihin.