Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on turvallista, kotiympäristössä tapahtuvaa päivähoitoa. Tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Lapsilähtöisyys ja kumppanuus ovat  toiminnan tavoitteina. Perhepäivähoidossa lapsiryhmä on pieni. Näin lapsen yksilölliseen hoitoon ja kasvatukseen on hyvät mahdollisuudet.

Hoitopaikkana on hoitajan oma koti. Lapsiryhmä koostuu neljästä alle kouluikäisestä lapsesta hoitajan omat lapset mukaan lukien.

Jokaiselle perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan hoitosopimus yhdessä vanhempien kanssa. Huoltaja ja hoitaja tekevät lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ( Pikku Majakka )  perhepäivähoitopaikassa.

Perhepäivähoidon kasvatustoimintaa ohjaa ja valvoo varhaiskasvatuksen palveluohjaaja/ alue-esimies, joka tukee hoitajan työtä, tekee mm. kotikäyntejä ja järjestää yhteispalavereita.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja/alue-esimiehet

Uudenkaupungin keskikaupunkialueen perhepäivähoito
Outi Lahti
puh. 050 383 5653

Hakametsän päiväkoti ja Seikowin päiväkoti
Anne Leppänen
puh. 044 728 5942

Merilinnun ja Satulinnan päiväkodit sekä keskikaupunkialueen perhepäivähoito
Taija Lammi
puh. 050 555 3372

Päiväkoti Lokki Joonatan, Lokalahti
päiväkodin johtaja Pirjo Korpela
puh 044 700 5701

Päiväkoti Pisara ja Myllymäen päiväkoti
Tarja Varjo
puh. 044 728 5900

Ryhmis Satakieli sekä Kalannin päiväkoti  ja Kalannin alueen perhepäivähoito
Tuula Stoor, Pyhämaan ja Kalannin alueet
puh. 040 039 5234

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi