Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja oppimiseen ja kehittymiseen liittyvät tarpeet. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kasvun ja oppimisen tuen kolmiportainen malli, jossa tuki jaotellaan yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) työskentelevät Uudessakaupungissa alueellisesti. Tehtävänä on ohjata varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Veo osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien toiminta-alueet ovat muuttuneet 1.1.2021 alkaen.
Tällä hetkellä alueemme on jaettu seuraavasti:
MYLLYMÄEN PÄIVÄKOTI
Veo Pia Henriksson
Esiopetus Miia Punna
PÄIVÄKOTI PISARA
Veo Pia Henriksson
Esiopetus Miia Punna
HAKAMETSÄN PÄIVÄKOTI
Veo Henna Kiela
SEIKOWIN PÄIVÄKOTI
Veo Henna Kiela
PÄIVÄKOTI SATULINNA
Veo Kirsi Hellsten
Esiopetus Miia Punna
PÄIVÄKOTI KAUNISRANTA
Veo Taina Pusa
KALANNIN PÄIVÄKOTI
Veo Kirsi Hellsten
PÄIVÄKOTI LOKKI JOONATAN, Lokalahti
Veo Pia Henriksson
RYHMIS SATAKIELI
Veo Kirsi Hellsten
PERHEPÄIVÄHOITO
Veo Kirsi Hellsten
Veo Henna Kiela

Paikallaolomme voi tarkistaa henkilökunnalta tai voit jättää soittopyynnön.
  

Pia Henriksson

puh. 040 621 0424
Alue: Myllymäen päiväkoti (vuorohoito), päiväkoti Pisara ja Lokalahden päiväkoti

Henna Kiela

puh. 044 351 5790 
Alue: Hakametsän päiväkoti, Seikowin päiväkoti ja perhepäivähoito

Kirsi Hellsten

puh. 040 096 4123
Alue: Kalannin päiväkoti, päiväkoti Satulinna, ryhmis Satakieli ja perhepäivähoito.

Miia Punna

puh. 040 653 3010
Esiopetuksen resurssierityisopettaja
Alue: esiopetus päiväkoti Pisara, Satulinna ja Myllymäen päiväkoti

Taina Pusa

puh. 044 700 5420
Alue: päiväkoti Kaunisranta

Katri Varjonen

puh. 040 643 0303
Alue: S2 (suomi toisena kielenä -opettaja) ja kieli ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus koko kaupungissa


Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi