Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa ja kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja oppimiseen ja kehittymiseen liittyvät tarpeet. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kasvun ja oppimisen tuen kolmiportainen malli, jossa tuki jaotellaan yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) työskentelevät Uudessakaupungissa alueellisesti. Tehtävänä on ohjata varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Veo osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. 

Myllymäen päiväkoti

Greta Lahdenranta, Huom. poissa oleva, virkavapaalla
puh. 050 597 1017
Alue: Myllymäen päiväkoti (vuorohoito) ja päiväkoti Pisara ja Lokki Joonatan sekä alueen perhepäivähoito.

Hakametsän päiväkoti

Henna Kiela
puh. 044 351 5790 
Alue: Hakametsän päiväkoti ja Seikowin päiväkoti.

Kalannin päiväkoti

Kirsi Hellsten
puh. 040 096 4123
Alue: Kalannin päiväkoti ja ryhmis Satakieli sekä alueen perhepäivähoito.

Päiväkoti Satulinna

Taina Pusa
puh. 044 700 5420 
Alue: Satulinnan päiväkoti, Merilinnun päiväkoti sekä alueen perhepäivähoito.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi