Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Sähköisen esiopetushakemuksen ohje

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja päivähoitoon haku 24. - 1.3.2020 (viikko 9).

Ennen lomakkeen täyttämistä on hyvä lukea sähköisen haun ohjeistus. Esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen haetaan erillisillä hakemuksilla (molempiin oma hakemuksensa)

Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla.

Mikäli hakemuksen lähettämisessä tulee virheilmoitus, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sähköpostilla paivahoito@uusikaupunki.fi

Lomakkeessa on kysymyskohtaiset täyttöohjeet, mutta tarvitset lisäksi seuraavia tietoja hakemuksen täyttämiseen:

1) Lapsen tiedot esiopetuksen alkaessa
2) Toivottu esiopetuspaikka
3) Toimintamuoto

Sähköisellä haulla voi hakea esiopetuspaikkaa sekä kunnallisesta että yksityisestä päiväkodista. Valitaan 1-3 esiopetusryhmää valittavissa olevista esiopetusryhmistä siten, että numero yksi on ensisijainen vaihtoehto.

4) Kuljetuksen tarve

Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, järjestetään tarvittaessa matkan ollessa yli 3 km maksuton kuljetus kotoa esiopetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin. Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan kuljetushakemuksella, joka jätetään varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

5) Varhaiskasvatus

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee hänelle hakea varhaiskasvatuspaikkaa erillisellä hakemuksella. Myös varhaiskasvatusmuodon muutoksessa (lapsi siirtyy perhepäivähoidosta päiväkotiin) tulee tehdä varhaiskasvatuspaikkahakemus

6) Hoitoajan pituus/maksut

Kun esiopetuksen lisäksi hoitoaika on enintään 20 tuntia viikossa, peritään varhaiskasvatusmaksuna 60 % kokopäivähoidon maksusta. Mikäli hoitoaika on enintään 27,5 tuntia viikossa, peritään varhaiskasvatusmaksuna 70 % ja enintään 35 tuntia viikossa peritään 80 % kokopäivähoidon maksusta. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Mikäli lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa em. ajankohtana, peritään palvelusta kokopäivämaksu.

7) Lapsen terveydentila   

Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen erityistuen tarve tulee merkitä tähän kohtaan tai kohtaan 8 lisäselvitykset.

8) Lisäselvitykset

Tähän voi kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoista tietoa, jota haluatte lapsesta tiedettävän esim. lapsen terveydentilasta, allergioista, erityisen tuen tarpeesta. Tässä kerrotaan myös seuraavat tiedot: lapsen kanssa eri osoitteessa asuvan vanhemman osoite, muuttajien nykyinen osoite ym.

Hae sähköisesti

Varhaiskasvatukseen (esiopetus ja päivähoito) haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, päivähoitohakemuksen voi hakea lähimmästä päiväkodista tai päivähoidon toimistosta virastotalolta tai tulostaa alla olevasta linkistä.

Kirjaudu sähköiseen esiopetushakemukseen

Tulostettava Esiopetus-hakemus 
PDF iconpaivahoito-_ja_esiopetushakemus.pdf