Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Esiopetus

Maksutonta esiopetusta kuusivuotiaalle lapselle järjestetään Uudessakaupungissa päiväkodeissa.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa hänen myönteistä minäkuvaansa. Työskentely esiopetuksessa perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Yksittäisten taitojen sijaan tärkeänä pidetään lapsen yleisten oppimisvalmiuksien kehittymistä. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus toteutetaan lukuvuoden 10.08.2017 - 01.06.2018 ja lukukausien aikana pääsääntöisesti noudatetaan koulujen loma-aikoja. Esiopetuspäivän pituus on noin neljä tuntia, vähintään 700 tuntia vuodessa.

Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina:
  • syysloma 25. - 27.10.2017
  • joululoma 22.12.2017 - 7.1.2018
  • talviloma 19.2. - 25.2.2018

Hae sähköisesti

Varhaiskasvatukseen (esiopetus ja päivähoito) haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, päivähoitohakemuksen voi hakea lähimmästä päiväkodista tai päivähoidon toimistosta virastotalolta tai tulostaa alla olevasta linkistä. Esiopetusta järjestetään Uudessakaupungissa kaikissa päiväkodeissa, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

Maksuton esiopetuskuljetus

Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, järjestetään tarvittaessa, matkan ollessa yli 3 km, maksuton kuljetus lähimpään esiopetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin. Kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti bussikuljetuksena.

Maksutonta esiopetuskuljetusta voi hakea tällä tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen (Tuula Damberg), Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.