Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Esiopetus / Preschool

Maksutonta esiopetusta kuusivuotiaalle lapselle järjestetään Uudessakaupungissa päiväkodeissa.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa hänen myönteistä minäkuvaansa. Työskentely esiopetuksessa perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Yksittäisten taitojen sijaan tärkeänä pidetään lapsen yleisten oppimisvalmiuksien kehittymistä. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus toteutetaan 2022-2023 lukuvuonna 10.08.2022 - 31.05.2023 ja lukukausien aikana pääsääntöisesti noudatetaan koulujen loma-aikoja. Esiopetuspäivän pituus on noin neljä tuntia, vähintään 700 tuntia vuodessa.

Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina:
  • syysloma 17. - 23.10.2022 (viikko 42)
  • joululoma 22.12.2022 - 8.1.2023
  • talviloma 20.2. - 26.2.2023 (viikko 8)

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN TOIMINTAKAUDELLE 2022-2023 (ajalla 14.-18.2.2022/ viikko 7)

Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. 10.8.2022 aloittavat esiopetuksen vuonna 2016 syntyneet lapset. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Vuonna 2016 syntyneiden lasten huoltajille, joilla on väestötietojen mukainen kotipaikka Uusikaupunki, lähetetään kirje, jossa tiedotetaan ilmoittautumisesta.

Myös jo tällä hetkellä päiväkodeissa olevien 2016 syntyneiden, mukaan lukien kaksivuotisen esikoulukokeilun verrokkiryhmässä olevien, on täytettävä sekä esiopetuksen ilmoittautumislomake että varhaiskasvatushakemus. Kokeiluryhmiin kuuluvien, jo esiopetuksessa olevien 2016 syntyneiden lasten huoltajat eivät ilmoita lasta uudelleen esiopetukseen eivätkä tee täydentävää varhaiskasvatushakemusta, jos se on jo voimassa.

Esiopetukseen hakiessa valitse toiveeksi lapsen tulevaa koulua lähinnä oleva päiväkoti.

Päätökset lasten esiopetus/ varhaiskasvatuspaikoista tehdään 29.4.2022 mennessä.
 

2-VUOTISEEN ESIOPETUSKOKEILUUN ILMOITTAUTUMINEN 2022-2023 (ajalla 28.3.-3.4.2022/ viikko 13)

Uudenkaupungin 2-vuotisen esiopetuskokeilun toimipaikoiksi on valittu Myllymäen päiväkoti, päiväkoti Satulinna ja päiväkoti Tiitiäinen. Kohdejoukkoon kuuluvat v. 2016 ja v. 2017 syntyneet lapset, jotka ovat kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa tai jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan alueella, muodostavat koeryhmän. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan eikä kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa.

Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta. Kokeilun tarkoituksena on mm. vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten on laadittu oma opetussuunnitelma. Tänä vuonna on v. 2017 syntyneiden lasten vuoro hakea 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun ja perheille lähetään kirje, jossa kerrotaan lisää esikoulukokeilusta ja mihin ryhmään lapsi kuuluu.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeilun koeryhmään tulee hakea sähköisesti alla olevan hakulinkin kautta.
 

ESIOPETUKSEN LISÄKSI TARVITTAVA VARHAISKASVATUS:

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta tulee hakea erikseen. Varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsen varhaiskasvatustarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä, kokopäiväisestä opiskelusta tai se on tarpeen lapsen tuen, kehityksen tai perheen olosuhteiden takia. Varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Esiopetusta järjestetään kaikissa Uudenkaupungin päiväkodeissa, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa.


Hae sähköisesti

Varhaiskasvatukseen (esiopetus ja varhaiskasvatus) haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, varhaiskasvatuspaikkahakemuksen voi hakea lähimmästä päiväkodista tai varhaiskasvatuspalveluista virastotalolta tai tulostaa alla olevasta linkistä.

Maksuton esiopetuskuljetus

Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, järjestetään tarvittaessa, matkan ollessa yli 3 km, maksuton kuljetus lähimpään esiopetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin. Kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti bussikuljetuksena.

Maksutonta esiopetuskuljetusta voi hakea tällä tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen (Tuula Damberg), Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki.