Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Esiopetus / Preschool

Maksutonta esiopetusta kuusivuotiaalle lapselle järjestetään Uudessakaupungissa päiväkodeissa.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa hänen myönteistä minäkuvaansa. Työskentely esiopetuksessa perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Yksittäisten taitojen sijaan tärkeänä pidetään lapsen yleisten oppimisvalmiuksien kehittymistä. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetus toteutetaan 2021-2022 lukuvuonna 11.08.2021 - 31.05.2022 ja lukukausien aikana pääsääntöisesti noudatetaan koulujen loma-aikoja. Esiopetuspäivän pituus on noin neljä tuntia, vähintään 700 tuntia vuodessa.

Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina:
  • syysloma 11. - 17.10.2021 (viikko 41)
  • joululoma 20.12.2021 - 9.1.2022
  • talviloma 21.2. - 27.2.2022 (viikko 8)

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN TOIMINTAKAUDELLE 2021-2022 (ajalla 1.-5.3.2021/ viikko 9)

Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. 11.8.2021 aloittavat esiopetuksen vuonna 2015 syntyneet lapset. Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajille, joilla on väestötietojen mukainen kotipaikka Uusikaupunki, lähetettiin kirje, jossa tiedotettiin ilmoittautumisesta.

Esiopetukseen hakiessa valitse toiveeksi lapsen tulevaa koulua lähinnä oleva päiväkoti.

Päätökset lasten esiopetus/ varhaiskasvatuspaikoista tehdään 30.4.2021 mennessä.
 

2-VUOTISEEN ESIOPETUSKOKEILUUN ILMOITTAUTUMINEN 2021-2022 (ajalla 3.-7.5.2021/ viikko 18)

Uudenkaupungin 2-vuotisen esiopetuskokeilun toimipaikoiksi on valittu Myllymäen päiväkoti, päiväkoti Satulinna ja päiväkoti Tiitiäinen. Kohdejoukkoon kuuluvat v. 2016 syntyneet lapset, jotka ovat kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa tai jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan alueella, muodostavat koeryhmän. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan eikä kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa.

Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta. Kokeilun tarkoituksena on mm. vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten on laadittu oma opetussuunnitelma. V. 2016 syntyneiden lasten perheille on lähetetty kirje, jossa kerrotaan lisää esikoulukokeilusta ja mihin ryhmään lapsi kuuluu.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeilun koeryhmään tulee hakea sähköisesti alla olevan hakulinkin kautta.
 

ESIOPETUKSEN LISÄKSI TARVITTAVA VARHAISKASVATUS:

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta tulee hakea erikseen. Varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsen varhaiskasvatustarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä, kokopäiväisestä opiskelusta tai se on tarpeen lapsen tuen, kehityksen tai perheen olosuhteiden takia. Varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Esiopetusta järjestetään kaikissa Uudenkaupungin päiväkodeissa, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa.


Hae sähköisesti

Varhaiskasvatukseen (esiopetus ja varhaiskasvatus) haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, varhaiskasvatuspaikkahakemuksen voi hakea lähimmästä päiväkodista tai varhaiskasvatuspalveluista virastotalolta tai tulostaa alla olevasta linkistä.

Maksuton esiopetuskuljetus

Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, järjestetään tarvittaessa, matkan ollessa yli 3 km, maksuton kuljetus lähimpään esiopetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin. Kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti bussikuljetuksena.

Maksutonta esiopetuskuljetusta voi hakea tällä tulostettavalla lomakkeella. Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen (Tuula Damberg), Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki.