Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Opiskelijakunnan hallitus

Lukion kaikki opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta valitsee lukuvuoden alussa pidettävässä yleiskokouksessa itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muun hallituksen.Lukuvuonna 2020-21 opiskelijakunnan hallituksessa toimii
- puheenjohtajana Josefina Routi - josefina.routi@gmail.com -
- varapuheenjohtajana Julia Saarinen
- sihteerinä Veeti Kantola
- rahastonhoitajana Peppi Vuorela

1. vuosikurssin edustajat: Dahlberg Emmi, Kantola Veeti, Saarinen Julia, Siivonen Iida
2. vuosikurssin edustajat: Josefina Routi, Daniel Saari, Senja Toivonen, Peppi Vuorela
3. vuosikurssin edustajat: Alex Frimodig, Lauri Järvenpää, Anni Nuutila, Emmi Vilen

Ohjaavana opettajana on Hanna-Leena Manderson.