Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksella on kasvatus ja opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Uudenkaupungin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016, vuosiluokkien 7-9 osalta otetaan porrastetusti käyttöön vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Uudenkaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki

Sivistyspalvelukeskus

Va. sivistyspalvelukeskuksen johtaja Arja Kitola
puh. 040 480 2089

Hyvinvointipäällikkö Asta Engström
puh. 040 191 2747

Hallintosihteeri Marja-Leena Arvonen
puh. 044 723 5231

Koulusihteeri Pirkko Raitio
puh. 050 568 6234
(ma, ti-to ip., pe)

Talousasioiden hoidosta vastaa controller Janina Lehti, puh. 040 630 4672.

Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta