Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Ohjeet ja suunnitelmat

Perusopetuksella on kasvatus ja opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Uudenkaupungin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa.

Uudenkaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Uudenkaupungin DigiPolku

Uudenkaupungin tuntijako