Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Ohjeet ja suunnitelmat

Perusopetuksella on kasvatus ja opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Uudenkaupungin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016, vuosiluokkien 7-9 osalta otetaan porrastetusti käyttöön vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Uudenkaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9