Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Uudenkaupungin yhtenäiskoulu

Uudenkaupungin yhtenäiskoulu
Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa oppimisen ja koulunkäynnin tuki oppivelvollisuuden alkaessa on mahdollisuus aloittaa joustavan alkuopetuksen ryhmässä. Oppilas voi tarvittaessa edetä omaa vauhtiaan yhteisöllisyyden ja vertaisoppimisen tukemana.
 
Yläluokkien opiskelu joustava perusopetuksen JOPO 7-9- luokalla on toiminnallista, käytännönläheistä ja työpainotteista oppimista yleisopetuksen pienryhmässä. Oppiminen tapahtuu tavallisen luokkahuoneen lisäksi mm. työpaikoilla, leireillä ja erilaisilla tutustumiskäynneillä.
 
Koko kaupungin pienryhmämuotoinen opetus käytöshäiriöisille oppilaille 7-9- luokilla annetaan Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Alaluokilla käytöshäiriöisille oppilaille opetus pyritään järjestämään tupaopetuksen tarjoamin mahdollisuuksin.

Perusopetuksen 1. – 9. luokat.


Oppilaita lukuvuonna 2016-2017: 685


Erityispiirteet: musiikkiluokat, joustava perusopetus (JOPO), vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus.

Perusopetusryhmiä: 40


Wilma
Google Classroom

Pohitullin koulu

Opettajainhuone

Pohitulli, puh. 02 8451 5364 / 02 8451 5238

Viikainen, puh. 02 8452 5250 / 02 8451 5362
 

Rehtori Jukka Silvola
puh. 050 568 6233
 

Apulaisrehtori Jussi Paavola
puh. 050 568 6242

 

Oppilaanohjaaja Jussi Välimäki
puh. 050 568 6243

 

Koulusihteeri Tiina Kuusisto
puh. 050 420 5205

 

Koulukuraattorit

Jenni Hannula, Pohitulli
puh. 050 382 7158
Sami Allen, Viikainen
puh. 040 779 5469

 

Koulupsykologi Anna Sysikaski
puh. 044 031 5507

 

Koulunkäyntiohjaajat

Pohitulli

Marianne Heikkilä
Aira Karvonen
Minna Laurell
Sisko Nordberg
Anne-Mari Tähti
Beata Sopyllo
Viikainen
Anne Hellsten
 

Kouluterveydenhoitajat

Meri Usvala, Pohitulli,
puh. 050 561 3715
Vastaanotto ma-ke ja pe Pohitullin koululla.

 

Anne Jussila, Viikainen
puh. 044 088 5254

Vastaanotto ilman ajanvarausta ma, ke, to ja pe klo 8 - 9.

 

Keittiöt

Leena Heikkilä, Pohitulli
puh. 044 088 5240
Elina Vuoriaho, Viikainen
puh. 044 700 5253

 

Kiinteistönhoitajat

Jani Laurila, Pohitulli
puh. 050 0860 254

Harri Saarinen, Viikainen
puh. 050 0825 540

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Ala-Nikkola Johanna englanti, ruotsi 9A

Anto Iiris luokanopettaja 4B

Autio Mona erityisopetus 4-6E

Brorström Heidi luokanopettaja 6C

Eskola Maisa erityisopetus 1-3E

Hallikainen Annikka luokanopettaja 6B

Hyytiä Minna liikunta 7-9 luokat

Hämäläinen Antti matematiikka, fysiikka, kemia 7A

Julkunen Mika luokanopettaja 4A

Kaitasaari Jonna englanti, ruotsi 8B

Kaskisto Heta erityisopetus 3-4Tupa

Kauha Mari luokanopettaja 6A

Kelhä-Suominen Hilkka luokanopettaja 3C

Kettunen Sanna-Mari kotitalous 7-9 luokat

Klemola Netta biologia, maantieto, terveystieto 7C

Koivunen Sanna-Maaret luokanopettaja 2B

Konttinen Eija tekstiilityö, kuvataide, englanti 9E

Kulovesi-Miettinen Helena ranska 7-9 luokat

Kuvaja Jaana historia, yhteiskuntaoppi 9C

Kyntömaa Tiina luokanopettaja 5A

Kärnä Eerika uskonto, kehityspsykologia 7-9 luokat

Käär Miia biologia, maantieto, terveystieto 7B

Lahtinen Pauliina erityisopetus 8 tupa

Laiho Laura erityisopetus 9 tupa

Lehtinen Sari luokanopettaja 1-2 A

Lehtonen Harri matematiikka, fysiikka, kemia 7-9 luokat

Lehtoruusu Pekka matematiikka, fysiikka, kemia 7-9 luokat

Leino Kari luokanopettaja 5B

Leponiemi Henna erityisopetus 1-2 Tupa

Leppäkangas Kauko erityisopetus 7-9T Tupa

Levanen Mervi kuvataide 8D

Louhivuori Anna luokanopettaja 6D

Luolamaa Tiina erityisopetus 5-6 Tupa

Manderson Hanna-Leena englanti 8E

Marjander Laura erityisopetus 7-9K tukitupa

Mierlahti Hille erityisesiluokanopettaja 1-2 A

Mäkelä Anitta musiikki 7E

Mäkinen Katja luokanopettaja 1B

Nummelin Jaana uskonto, kehityspsykologia virkavapaalla

Nurmi Eeva luokanopettaja 2C

Paavola Jussi apulaisrehtori, hist., yht.kuntaoppi 8A

Paavola Minna ruotsi, saksa 9B

Pihlava-Lahtinen Virve matematiikka, fysiikka, kemia, atk 7-9 luokat

Pursiheimo Timo luokanopettaja Jopo-luokka 8-9

Puukki Petri matematiikka, fysiikka, kemia, atk 9D

Rasinmäki Olli liikunta 7-9 luokat

Rosendahl Susanna ruotsi, venäjä 7-9 luokat

Salmila Matti tekninen työ, oppilaanohjaaja erityisopetus 7-9 luokat

Salminen Nina äidinkieli, ilmaisutaito 7-9 luokat

Salonen Arto luokanopettaja, tekninen työ 3A

Sjöblom Teemu äidinkieli, historia, yhteiskuntaoppi 8C

Suominen Teijo luokanopettaja 3B

Tamminen Kalle eriytisopetus 7 tupa

Tuominen Outi äidinkieli 7-9 luokat

Valkonen Venla saksa, ruotsi 7-9 luokat

Virtanen Sari luokanopettaja 5C

Vuola Jenni matematiikka, fysiikka, kemia 7D

Väkiparta Katja kotitalous 7-9 luokat

Välimäki Jussi, oppilaanohjaaja

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Käyntiosoite: 
Pohjoistullitie 3, 23500 Uusikaupunki
Käyntiosoite 2: 
Viikaistenkatu 3, 23500 Uusikaupunki

Opettajainhuone Pohitulli

puh. 02 8451 5364
puh. 02 8451 5238
 

Opettajainhuone Viikainen

puh. 02 8452 5250
puh. 02 8451 5362
 

Rehtori Jukka Silvola
puh. 050 568 6233

Apulaisrehtori Jussi Paavola
puh. 050 568 6242

Koulusihteeri Tiina Kuusisto
puh. 050 420 5205