Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Kalannin koulu

Kalannin koulu

Kalannin koulussa aloitetaan ke 11.8.2021 koulutyö alakoulussa klo 9.00 ja yläkoulussa klo 8.55.
Bussit ja taksit kulkevat normaalisti heti keskiviikkona. Bussikortit jaetaan oppilaille ensimmäisenä koulupäivänä.
Ensimmäisenä aamuna kuljetusoppilas pääsee kouluun ilman korttia!
Ota yhteyttä rehtoriin (p. 050 5686 237) tai koulusihteeriin (p.040 0236 776), jos sinulla on jotain kysyttävää koulun alkuun tai kuljetuksiin liittyen!Kalannin koulu on kaksisarjainen yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa yksikössä.
Koulumme sijaitsee maalaisympäristössä Kalannin kirkon kupeessa.
Vahvuutena on hyvä oppilaantuntemus. Tärkeänä tavoitteena on luoda hyvän mielen koulu, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on mukava tehdä työtä ja oppia uutta.

Koulussamme kannustetaan oppilaita liikkumaan, siksi välitunnitkin vietetään aina ulkona. Yläkoulun pihaa on remontoitu viime vuosina ja oppilaille saatu entistä paremmat mahdollisuudet pelaamiseen ja liikkumiseen. Välituntipiha toimii myös lähiliikunta-alueena kaikille kuntalaisille. Tervetuloa kokeilemaan vaikkapa ulkona olevaa punttisalia koulun pihalle!
Alakoulussa oppilaat ovat suunnitelleet ja maalanneet pihalle pelipaikkoja erilaisille välituntileikeille. Ne ovat tuoneet iloa välitunteihin ja innostaneet oppilaita monipuoliseen liikuntaan.
Vanhempainyhdistys Männä on lahjoittanut monena vuotena oppilaille pelivälineitä ja on näin tukemassa liikunnallista koulupäivää.

Koulussamme kiinnitetään  huomiota myös oppilaiden henkiseen hyvinvointiin. Vuosina 2018-20 meillä toteutettiin Opetushallituksen rahoittama kouluhyvinvointihanke.
Hankkeen aikana on otettu käyttöön uusia tapoja parantaa luokkien työrauhaa ja erityisesti on panostettu oppilaiden tunteiden tunnistamiseen ja tunnetaitojen kehittymiseen. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Keväällä 2020 oppilaiden palatessa etäopiskelusta jälleen lähiopetukseen otettiin käyttöön 5.-9.luokkalaisille SchoolDayn kehittämä kännykkäsovellus, johon oppilaat vastaavat päivittäin oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Oppilaamme vastailivat ahkerasti kysymyksiin ja sovelluksen käyttöä on tarkoitus jatkaa lukuvuonna 2020-21.


Alakoulun luokat 1-4 opiskelevat osoitteessa Astalankuja 4 (entinen Männäisten koulu) ja luokat 5-9 osoitteessa Urheilutie 2 (entinen Kalannin yläkoulu).


Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 9

Oppilaita lukuvuonna 2020 - 2021: 326
Luokkia: 19

Opettajia: 28

Wilma
Google Classroom

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Opettajat

Aaltonen Jaana, luokanopettaja 6B
Ala-Uotila Minna, vastuuopettaja/ak, luokanopettaja 3A
Blomvall Susanna, vararehtori, luokanopettaja 3B
Punna Miia, erityisluokanopettaja 7.-8.PR
Haanpää Katariina, sij. Koskela Kati, erityisluokanopettaja 1-3.luokat
Hoikkala Tiina, liikunta ja terveystieto, 7A
Kivistö Johanna, rehtori

Koskenoja Suvi, biologia, maantieto, kotitalous, 7B
Laitinen Nina-Maria, luokanopettaja 2A

Leino Karri, luokanopettaja 5B
Maanila Heli, luokanopettaja 6A
Matikainen Riikka, matematiikka, tvt, 8B

Mäkisalo Riikka, luokanopettaja 1B
Nurmi Taneli, luokanopettaja 2B
Paalanen Anne, erityisopettaja
Piironen Jaana, ruotsi, englanti, ranska
Pohjola Niina, sij. Airola Jenni, luokanopettaja 4B
Pohjola Theresa, erityisluokanopettaja 4.-6. PR
Raivo Krista-Erica, sij. Haapala Satu, englanti, psykologia 9A

Suvikas Jari, tuntiopettaja
Portaankorva Chrisse, erityisopettaja 7-9.luokat
Teeri Suvi, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, 9
C
Tomunen Marjo-Tea, luokanopettaja 4B
Tomunen Mauri, käsityö
Uusikartano Anna, sij. Korpela Kirsi luokanopettaja 4A
Uussaari Maria, matematiikka, fysiikka, kemia, 8A
Valtonen Ossi, luokanopettaja 5A
Virtanen Sari, äidinkieli, 9B

Muu henkilökunta


Aitamurto Susan, terveydenhoitaja
Andersson Laura, koulupsykologi
Helistölä Anna, koulusihteeri
Lehmus Antti, koulukuraattori

Ala-Pietilä Mona, koulunkäynninohjaaja
Lavila Niina, koulunkäynninohjaaja
Mäkitalo Eveliina, koulunkäynninohjaaja
Peltoluhta Tiia, koulunkäynninohjaaja
Suvitie Sinna, koulunkäynninohjaaja 

Kalannin koulu - hyvän mielen koulu 

Kalannin koulussa oppilashuoltoa pidetään tärkeänä asiana ja sen lisäksi uskomme, että hyvän mieli on oppimisen edellytys. Tavoite on, että jokainen - niin oppilas kuin työtekijä - tulee aamulla hyvillä mielin kouluun.

Oppilaita halutaan entistä enemmän motivoida osallistumaan ja vaikuttamaan koulun arkeen. Oppilaskunnan kokousten lisäksi järjestetään säännöllisesti luokkakokouksia kaikilla luokilla ja niiden esille ottamat asiat tuodaan oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden vaikuttaa koulun asioihin.


Hyvän mielen koulu- teema perustuu opetussuunnitelman laaja-alaisiin kokonaisuuksiin. Meidän luokka -tunneilla ja välituntitapaamisissa käsitellään myös itsetuntoon ja koulumotivaatioon liittyviä asioita. 
Keväällä 2020 otettiin kokeilukäyttöön SchoolDayn kehittämä kännykkäsovellus, jonka avulla voidaan saada tietoa oppilaiden fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista päivittäin. Oppilaat ottivat sovelluksen hyvin vastaan ja sen käyttöä on tarkoitus jatkaa ja hyödyntää tulevana lukuvuotena. Sovelluksen käyttö on anonyymiä ja täysin vapaaehtoista ja sen avulla saadaan tietoa hyvinvointiasioista luokkatasolla.
Tämä tiedon avulla voidaan toivottavasti jatkossa puuttua mahdollisiin ongelmiin nopeasti. 

Lukuvuoden 2020-21 päätteeksi järjestetään viikon kestävä monialainen oppimiskokonaisuus, jonka aiheena on hyvinvointi. Tämä oli tarkoitus toteuttaa jo keväällä -20, mutta koronaepidemian takia suunnitelma peruttiin. 
Toivottavasti saamme sen toteutetuksi ensi keväänä.
Käyntiosoite: 
Urheilutie 2, 23600 Kalanti


Rehtori (sijainen)
Johanna Kivistö
puh. 050 568 6237

Koulusihteeri
Anna Helistölä

puh. 040 023 6776   

Alakoulun vastuuopettaja
Minna Ala-Uotila

puh. 040 682 5606

Vararehtori
Susanna Blomvall

puh. 050 5271570