Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Kalannin koulu

Kalannin koulu

Kalannin koulu on kaksisarjainen yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa yksikössä.
Koulumme sijaitsee maalaisympäristössä Kalannin kirkon kupeessa.
Vahvuutena on hyvä oppilaantuntemus. Tärkeänä tavoitteena on luoda hyvän mielen koulu, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on mukava tehdä työtä ja oppia uutta.

Koulumme on mukana Liikkuva koulu-hankkeessa. Yläkoulun piharemontti on valmistumassa tänä syksynä. Näin saamme oppilaille entistä paremmat mahdollisuudet pelaamiseen ja liikkumiseen. Pihan on tarkoitus toimia myös lähiliikunta-alueena kaikille kuntalaisille.

Erityisesti alaluokilla oppimista tuetaan useissa oppiaineissa joustavilla opetusjärjestelyillä jakamalla rinnakkaisluokkien oppilaat kolmeen ryhmään. Näin erityisopetusta voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena, jolloin yksi ryhmä on erityisopettajalla ja ryhmäkoot saadaan pienemmiksi.
Ryhmäjaot ovat joustavia, joten oppilaiden edistyminen tai tuen tarve voidaan huomioida nopeasti.

Opettajat ovat olleet innokkaasti mukana uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa. Molempiin yksiköihin saatiin vuonna 2016 langattomat verkot ja tänä vuonna on hankittu uusia tietokoneita oppilaskäyttöön. Tämä mahdollistaa entistä paremmin uusien työskentelytapojen kokeilemisen ja oppimisen.
Haluamme, että koulumme on oppiva yhteisö, joka tukee jokaista oppilasta hänen koulupolullaan!

Tänä syksynä alakoulussamme on käynnissä Kuusela-rakennuksen korjaus. 4. ja 5.luokkalaiset opiskelevat remontin takia yläkoulun puolella syyslukukauden ajan.


Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 9

Oppilaita lukuvuonna 2018 - 2019: 319
Luokkia: 19

Opettajia: 28

Wilma
Google Classroom

Alakoulu (1-4 lk)

Vastuuopettaja Minna Ala-Uotila
puh. 040 682 5606                                                     
Terveydenhoitaja Susan Aitamurto
paikalla tiistaisin ja perjantaisin Koivula-rakennuksessa
puh. 050 561 3714

Yläkoulu (5-9 lk)

Opettajainhuone puh. 050 420 5247
Vastuuopettaja Tuula Koistinen
puh. 050 364 7045
Terveydenhoitaja Susan Aitamurto
puh. 050 561 3714
paikalla torstaisin


Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Opettajat

Aaltonen Jaana, sij. Saara Suneli, luokanopettaja,6B
Ala-Uotila Minna, vastuuopettaja/ak, luokanopettaja, 3B
Blomvall Susanna, vararehtori, luokanopettaja, 3A
Hoikkala Tiina, ma. tuntiopettaja, 7A

Haanpää Katariina, erityisluokanopettaja, sij. Päivi Pesonen
Koistinen Tuula, vastuuopettaja/yk, lehtori
Koskenoja Suvi, ma.tuntiopettaja, 7B

Laitinen Nina-Maria, sij. Laura Flemming, luokanopettaja, 5A
Leino Karri, luokanopettaja, 4B
Maanila Heli, ma.luokanopettaja, 6C

Mäkisalo Riikka, luokanopettaja, 2B
Nieminen Leena, lehtori
Paalanen Anne, erityisopettaja
Piironen Jaana, lehtori, 9A
Pohjola Theresa, erityisluokanopettaja
Routasalo Suvi, erityisluokanopettaja
Sassi Hanna, sij. Kati Koskela, luokanopettaja, 2A
Seppänen Anne, ma.tuntiopettaja
Suvikas Jari, luokanopettaja, 5B
Stenberg Anna, erityisluokanopettaja
Teeri Suvi, lehtori,
sij. Silja Penna-Haverinen 9B
Toivanen-Perko Johanna, luokanopettaja, 4A
Tomunen Marjo-Tea, luokanopettaja, 1B

Tomunen Mauri, lehtori
Tuokila Salme, rehtori
Uusikartano Anna, luokanopettaja 1A
Uussaari Maria, lehtori, 8B
Valtonen Ossi, luokanopettaja, 6A

Muu henkilökunta

Kalannin koulu 1-4 lk

Aitamurto Susan, terveydenhoitaja
Gyldén Kirsi, koulukuraattori
Heikkilä Marianne, iltapäivätoiminnan koordinaattori
Isoheiko Anne, koulusihteeri
Ala-Pietilä Mona, koulunkäynninohjaaja
Kaupinsalo Armi, koulunkäynninohjaaja
Lavila Niina, koulunkäynninohjaaja

Mäkitalo Eveliina, koulunkäynninohjaaja


Kalannin koulu 5-9 luokat

Aitamurto Susan, terveydenhoitaja
Gyldén Kirsi, koulukuraattori
Isoheiko Anne, koulusihteeri

 

KiVaKoulu

Kalannin koulu on mukana KiVaKoulu-projektissa. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää koulukiusaamista. Lisätietoa projektista KiVa Koulu.

Koulu - Yritys - Yhteistyö

Lukuvuonna 2016-17 koulussa osallistutaan Uudenkaupungin yrittäjien järjestämään Yrityskilpailuun. Luokat ideoivat omia yrityksiä ja suunnittelevat yrityksilleen logoja. Keväällä yläkoulun oppilaille järjestetään TET-messut ja toiminnallinen kilpailu yritysmaailmasta. 6.luokat ovat jo useamman kerran osallistuneet Yrityskylä-toimintaan ja oppilaat ovat näin saaneet kokemuksia oikeista työtehtävistä. Ennen Yrityskylä-käyntiä oppilaat ovat valmistautuneet tehtäviinsä innolla. Nämä retket ovat motivoineet niin oppilaita kuin opettajiakin tutustumaan yrittämisen maailmaan ja yrittämiseen elämänasenteena.

Kalannin koulu - Hyvän mielen koulu

Kalannin koulussa pidetään tärkeänä hyvän mielen ilmapiiriä. Oppilaita halutaan entistä enemmän motivoida osallistumaan ja vaikuttamaan koulun arkeen. Oppilaskunnan kokousten lisäksi järjestetään säännöllisesti luokkakokouksia kaikilla luokilla ja niiden esille ottamat asiat tuodaan oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden vaikuttaa koulun asioihin. Sekä ala- että yläluokilla välitunneilla mennään ulos ja oppilaat ovat innokkaasti mukana välituntiliikunnassa. Oppilaskunta ylläpitää välituntikioskia, jonka tuotolla on hankittu esim. pingispöytä ja muitakin oppilaiden toivomia liikuntavälineitä. Yläluokilla vuoden mukavimpana tapahtumana on ollut ystävänpäivän halauspäivä.
Uusikaupunki 400 -pajaviikko

400-vuotiasta Uuttakaupunkia juhlittiin Kalannin koululla monialaisten erikoisviikolla. Viikon aikana oppilaat eivät siis opiskelleet ollenkaan tavallisissa luokkaryhmissä tai oppiaineissa, vaan jokainen oppilas osallistui yhteen työpajaan, joita oli 1.-2. luokkalaisille, 3.-5. luokkalaisille ja 6.-9. luokkalaisille omansa. Pajoissa valmistettiin tanssiesityksiä, näytelmiä, paatteja, lautapelejä, sanomalehti ja erilaisia ruokia. Lisäksi liikuttiin, kuvattiin ja pelailtiin. Pajojen lopputuloksia pääsivät muutkin kaupunkilaiset katsomaan lauantaina 22.4. avoimien ovien päivässä.

 
 


6.-9. luokkalaisilla yhtenä pajana oli sanomalehtipaja, jossa oppilaat valmistivat oman sanomalehden. Sanomalehti on luettavissa täällä:
Käyntiosoite: 
Urheilutie 2, 23600 Kalanti


Rehtori Salme Tuokila
puh. 050 568 6237

Koulusihteeri Anne Isoheiko
puh. 040 023 6776   (ma - to)

Alakoulun vastuuopettaja
Minna Ala-Uotila

puh. 040 682 5606

Yläkoulun vastuuopettaja
Tuula Koistinen

puh. 050 346 7045