Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Kalannin koulu

Kalannin koulu

Kalannin koulussa aloitetaan ke 12.8.2020 koulutyö alakoulussa klo 9.00 ja yläkoulussa klo 8.55.
Bussit ja taksit kulkevat normaalisti heti maanantaina. Bussikortit jaetaan oppilaille ensimmäisenä koulupäivänä.
Ensimmäisenä aamuna kuljetusoppilas pääsee kouluun ilman korttia!
Ota yhteyttä rehtoriin (p. 050 5686 237) tai koulusihteeriin (p.040 0236 776), jos sinulla on jotain kysyttävää koulun alkuun tai kuljetuksiin liittyen!Kalannin koulu on kaksisarjainen yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa yksikössä.
Koulumme sijaitsee maalaisympäristössä Kalannin kirkon kupeessa.
Vahvuutena on hyvä oppilaantuntemus. Tärkeänä tavoitteena on luoda hyvän mielen koulu, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on mukava tehdä työtä ja oppia uutta.

Koulussamme kannustetaan oppilaita liikkumaan, siksi välitunnitkin vietetään aina ulkona. Yläkoulun pihaa on remontoitu viime vuosina ja oppilaille saatu entistä paremmat mahdollisuudet pelaamiseen ja liikkumiseen. Välituntipiha toimii myös lähiliikunta-alueena kaikille kuntalaisille. Tervetuloa kokeilemaan vaikkapa ulkona olevaa punttisalia koulun pihalle!
Alakoulussa oppilaat ovat suunnitelleet ja maalanneet pihalle pelipaikkoja erilaisille välituntileikeille. Ne ovat tuoneet iloa välitunteihin ja innostaneet oppilaita monipuoliseen liikuntaan.
Vanhempainyhdistys Männä on lahjoittanut monena vuotena oppilaille pelivälineitä ja on näin tukemassa liikunnallista koulupäivää.

Koulussamme kiinnitetään  huomiota myös oppilaiden henkiseen hyvinvointiin. Vuosina 2018-20 meillä toteutettiin Opetushallituksen rahoittama kouluhyvinvointihanke.
Hankkeen aikana on otettu käyttöön uusia tapoja parantaa luokkien työrauhaa ja erityisesti on panostettu oppilaiden tunteiden tunnistamiseen ja tunnetaitojen kehittymiseen. Tätä työtä jatketaan edelleen.

Keväällä 2020 oppilaiden palatessa etäopiskelusta jälleen lähiopetukseen otettiin käyttöön 5.-9.luokkalaisille SchoolDayn kehittämä kännykkäsovellus, johon oppilaat vastaavat päivittäin oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Oppilaamme vastailivat ahkerasti kysymyksiin ja sovelluksen käyttöä on tarkoitus jatkaa lukuvuonna 2020-21.

Alaluokilla oppimista tuetaan useissa oppiaineissa joustavilla opetusjärjestelyillä jakamalla rinnakkaisluokkien oppilaat kolmeen ryhmään. Näin erityisopetusta voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena, jolloin yksi ryhmä on erityisopettajalla ja ryhmäkoot saadaan pienemmiksi.
Ryhmäjaot ovat joustavia, joten oppilaiden edistyminen tai tuen tarve voidaan huomioida nopeasti.
Olemme edelleen kehittämässä myös yhteisopettajuutta alakoulun puolella.

Opettajat ovat olleet innokkaasti mukana uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa ja sähköisten oppimateriaalien käyttöön ottamisessa. Sekä ala- että yläkoulussa on hyvät mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa oppimisen apuna.
Haluamme, että koulumme on oppiva yhteisö, joka tukee jokaista oppilasta hänen koulupolullaan!
Pyrimme löytämään jokaiselle oppilaalle hänelle parhaiten sopivan tavan opiskella uusia asioita.

Alakoulun luokat 1-4 opiskelevat osoitteessa Astalankuja 4 (entinen Männäisten koulu) ja luokat 5-9 osoitteessa Urheilutie 2 (entinen Kalannin yläkoulu).


Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 9

Oppilaita lukuvuonna 2020 - 2021: 326
Luokkia: 19

Opettajia: 27

Wilma
Google Classroom

Alakoulu (1-4 lk)

Vastuuopettaja Minna Ala-Uotila
puh. 040 682 5606                                                     
Terveydenhoitaja Susan Aitamurto
paikalla maanataista torstaihin yläkoulussa
puh. 040 358 6872

Yläkoulu (5-9 lk)


Vastuuopettaja Anna Stenberg
puh. 050 5686 244
Terveydenhoitaja Susan Aitamurto
puh. 040 358 6872
paikalla maanantaista torstaihin yläkoulussa


Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Opettajat

Aaltonen Jaana, luokanopettaja 5B
Ala-Uotila Minna, vastuuopettaja/ak, luokanopettaja 2A
Blomvall Susanna, vararehtori, luokanopettaja 2B
Gerke Maija, erityisluokanopettaja 7.-luokat
Haanpää Katariina, erityisluokanopettaja 1-2.luokat
Hoikkala Tiina, liikunnan tuntiopettaja 9A
Kivistö Johanna, rehtorin sij., 7AB uskonnon opettaja 

Koskenoja Suvi, biologian ja maantiedon tuntiopettaja 9B
Laitinen Nina-Maria, luokanopettaja 1A

Leino Karri, luokanopettaja 6B
Maanila Heli, luokanopettaja 5A
Matikainen Riikka, ma. lehtori 7B

Mäkisalo Riikka, luokanopettaja 4B
Paalanen Anne, erityisopettaja
Piironen Jaana, lehtori
Pohjola Niina, luokanopettaja 1B

Pohjola Theresa, erityisluokanopettaja 3-4.luokat
Raivo Krista-Erica, sij. Satu Haapala, lehtori 8A

Suvikas Jari, luokanopettaja 4A
Stenberg Anna, vastuuopettaja/yk, erityisluokanopettaja 8-9.luokat
Teeri Suvi, lehtori
 8C
Tomunen Marjo-Tea, luokanopettaja 3B
Tomunen Mauri, lehtori
Uusikartano Anna, luokanopettaja 3A
Uussaari Maria, lehtori 7A
Valtonen Ossi, luokanopettaja 6A
Virtanen Sari, lehtori 8B

Muu henkilökunta


Aitamurto Susan, terveydenhoitaja
Engblom Anna, koulupsykologi
Isoheiko Anne, koulusihteeri
Lehmus Antti, kuraattori

Ala-Pietilä Mona, koulunkäynninohjaaja
Kaupinsalo Armi, koulunkäynninohjaaja
Lavila Niina, koulunkäynninohjaaja

Mäkitalo Eveliina, koulunkäynninohjaaja
Peltoluhta Tiia, koulunkäynninohjaaja
Pätsi Laura, koulunkäynninohjaaja
Suvitie Sinna, koulunkäynninohjaaja 

Kalannin koulu - hyvän mielen koulu 

Kalannin koulussa oppilashuoltoa pidetään tärkeänä asiana ja sen lisäksi uskomme, että hyvän mieli on oppimisen edellytys. Tavoite on, että jokainen - niin oppilas kuin työtekijä - tulee aamulla hyvillä mielin kouluun.

Oppilaita halutaan entistä enemmän motivoida osallistumaan ja vaikuttamaan koulun arkeen. Oppilaskunnan kokousten lisäksi järjestetään säännöllisesti luokkakokouksia kaikilla luokilla ja niiden esille ottamat asiat tuodaan oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden vaikuttaa koulun asioihin.


Hyvän mielen koulu- teema perustuu opetussuunnitelman laaja-alaisiin kokonaisuuksiin. Meidän luokka -tunneilla ja välituntitapaamisissa käsitellään myös itsetuntoon ja koulumotivaatioon liittyviä asioita. 
Keväällä 2020 otettiin kokeilukäyttöön SchoolDayn kehittämä kännykkäsovellus, jonka avulla voidaan saada tietoa oppilaiden fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista päivittäin. Oppilaat ottivat sovelluksen hyvin vastaan ja sen käyttöä on tarkoitus jatkaa ja hyödyntää tulevana lukuvuotena. Sovelluksen käyttö on anonyymiä ja täysin vapaaehtoista ja sen avulla saadaan tietoa hyvinvointiasioista luokkatasolla.
Tämä tiedon avulla voidaan toivottavasti jatkossa puuttua mahdollisiin ongelmiin nopeasti. 

Lukuvuoden 2020-21 päätteeksi järjestetään viikon kestävä monialainen oppimiskokonaisuus, jonka aiheena on hyvinvointi. Tämä oli tarkoitus toteuttaa jo keväällä -20, mutta koronaepidemian takia suunnitelma peruttiin. 
Toivottavasti saamme sen toteutetuksi ensi keväänä.
Käyntiosoite: 
Urheilutie 2, 23600 Kalanti


Rehtorin (sijainen)
Johanna Kivistö
puh. 050 568 6237

Koulusihteeri 
puh. 040 023 6776   

Alakoulun vastuuopettaja
Minna Ala-Uotila

puh. 040 682 5606

Yläkoulun vastuuopettaja
Anna Stenberg

puh. 050 568 6244