Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Kalannin koulu

Kalannin koulu

Kalannin koulussa aloitetaan ma 12.8.2019 koulutyö alakoulussa klo 9.00 ja yläkoulussa klo 8.55.
Bussit ja taksit kulkevat normaalisti heti maanantaina. Bussikortit jaetaan oppilaille ensimmäisenä koulupäivänä.
Ensimmäisenä aamuna pääset siis kouluun ilman korttia!
Ota yhteyttä rehtoriin (p. 050 5686 237) tai koulusihteeriin (p.040 0236 776), jos sinulla on jotain kysyttävää koulun alkuun tai kuljetuksiin liittyen!Kalannin koulu on kaksisarjainen yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa yksikössä.
Koulumme sijaitsee maalaisympäristössä Kalannin kirkon kupeessa.
Vahvuutena on hyvä oppilaantuntemus. Tärkeänä tavoitteena on luoda hyvän mielen koulu, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on mukava tehdä työtä ja oppia uutta.

Koulumme on mukana Liikkuva koulu-hankkeessa. Yläkoulun pihaa on remontoitu viime vuosina ja oppilaille saatu entistä paremmat mahdollisuudet pelaamiseen ja liikkumiseen. Välituntipiha toimii myös lähiliikunta-alueena kaikille kuntalaisille.
Alakoulussa oppilaat suunnittelivat ja maalasivat viime keväänä pihalle pelipaikkoja erilaisille välituntileikeille. Ne ovat tuoneet iloa välitunteihin ja innostaneet oppilaita monipuoliseen liikuntaan.

Lukuvuonna 2019-20 jatketaan viime vuonna aloitettua Opetushallituksen rahoittamaa kouluhyvinvointihanketta.
Hankkeen vetäjänä toimii Henna Latvala.
Hankkeen aikana on otettu käyttöön uusia tapoja parantaa luokkien työrauhaa ja erityisesti on panostettu oppilaiden tunteiden tunnistamiseen ja tunnetaitojen kehittymiseen.

Alaluokilla oppimista tuetaan useissa oppiaineissa joustavilla opetusjärjestelyillä jakamalla rinnakkaisluokkien oppilaat kolmeen ryhmään. Näin erityisopetusta voidaan toteuttaa samanaikaisopetuksena, jolloin yksi ryhmä on erityisopettajalla ja ryhmäkoot saadaan pienemmiksi.
Ryhmäjaot ovat joustavia, joten oppilaiden edistyminen tai tuen tarve voidaan huomioida nopeasti.
Olemme kehittämässä myös yhteisopettajuutta alakoulun puolella.

Opettajat ovat olleet innokkaasti mukana uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa. Sekä ala- että yläkoulussa on hyvät mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa oppimisen apuna.
Haluamme, että koulumme on oppiva yhteisö, joka tukee jokaista oppilasta hänen koulupolullaan!

Alakoulun luokat 1-4 opiskelevat osoitteessa Astalankuja 4 (entinen Männäisten koulu) ja luokat 5-9 osoitteessa Urheilutie 2 (entinen Kalannin yläkoulu).


Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 9

Oppilaita lukuvuonna 2019 - 2020: 318
Luokkia: 20

Opettajia: 27

Wilma
Google Classroom

Alakoulu (1-4 lk)

Vastuuopettaja Minna Ala-Uotila
puh. 040 682 5606                                                     
Terveydenhoitaja Susan Aitamurto
paikalla maanataista torstaihin Koivula-rakennuksessa alakoulussa
puh. 040 358 6872

Yläkoulu (5-9 lk)

Opettajainhuone puh. 050 420 5247
Vastuuopettaja Anna Stenberg
puh. 050 5686 244
Terveydenhoitaja Susan Aitamurto
puh. 040 358 6872
paikalla maanantaista torstaihin Koivula-rakennuksessa alakoulussa


Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Opettajat

Aaltonen Jaana, luokanopettaja,6A
Airola Jenni, ma.erityisluokanopettaja 8C
Ala-Uotila Minna, vastuuopettaja/ak, luokanopettaja, 1A
Blomvall Susanna, vararehtori, luokanopettaja, 1B
Hoikkala Tiina, liikunnan tuntiopettaja, 8A

Koskela Kati, luokanopettajan sijainen, 3A
Koskenoja Suvi, biologian ja maantiedon tuntiopettaja, 8B
Leino Karri, luokanopettaja, 5B
Maanila Heli, luokanopettaja, 4A
Mäkinen Jenni, ma.luokanopettaja, 4B

Mäkisalo Riikka, luokanopettaja, 3B
Paalanen Anne, erityisopettaja
Pesonen Päivi, erityisluokanopettajan sijainen
Piironen Jaana, lehtori
Pohjola Theresa, erityisluokanopettaja
Raivo Krista-Erica, lehtori, 7A

Seppänen Anne, lehtori
Suvikas Jari, luokanopettaja, 6B
Stenberg Anna, erityisluokanopettaja
Teeri Suvi, lehtori,
7C
Tomunen Marjo-Tea, luokanopettaja, 2B
Tomunen Mauri, lehtori
Tuokila Salme, rehtori
Uusikartano Anna, luokanopettaja 2A
Uussaari Maria, lehtori, 9B
Valtonen Ossi, luokanopettaja, 5A
Virtanen Sari, lehtori, 7B

Muu henkilökunta


Aitamurto Susan, terveydenhoitaja
Andersson Laura, koulupsykologi
Isoheiko Anne, koulusihteeri
Ala-Pietilä Mona, koulunkäynninohjaaja
Kaupinsalo Armi, koulunkäynninohjaaja
Lavila Niina, koulunkäynninohjaaja

Mäkitalo Eveliina, koulunkäynninohjaaja
Vallunen Teija, koulukuraattorin sijainen

 

Kalannin koulu - Hyvän mielen koulu ja kouluhyvinvointihanke

Kalannin koulussa pidetään tärkeänä hyvän mielen ilmapiiriä. Oppilaita halutaan entistä enemmän motivoida osallistumaan ja vaikuttamaan koulun arkeen. Oppilaskunnan kokousten lisäksi järjestetään säännöllisesti luokkakokouksia kaikilla luokilla ja niiden esille ottamat asiat tuodaan oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden vaikuttaa koulun asioihin. Sekä ala- että yläluokilla välitunneilla mennään ulos ja oppilaat ovat innokkaasti mukana välituntiliikunnassa. Oppilaskunta ylläpitää välituntikioskia, jonka tuotolla on hankittu esim. pingispöytä ja muitakin oppilaiden toivomia liikuntavälineitä. Yläluokilla vuoden mukavimpana tapahtumana on ollut ystävänpäivän halauspäivä.
Hyvän mielen koulu- teemaan on sopinut hyvin jo viime lukuvuonna käynnistetty kouluhyvinvointihanke.
Hankkeella on Opetushallituksen rahoitus ja sen turvin on palkattu kouluun "sydänopettaja" Henna Latvala.
Hankkeessa on kokeiltu uusia tapoja parantaa luokkien työrauhaa ja perehdytty tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn. Hanke jatkuu lukuvuonna 2019-20.
Käyntiosoite: 
Urheilutie 2, 23600 Kalanti


Rehtori Salme Tuokila
puh. 050 568 6237

Koulusihteeri Anne Isoheiko
puh. 040 023 6776   (ma - to)

Alakoulun vastuuopettaja
Minna Ala-Uotila

puh. 040 682 5606

Yläkoulun vastuuopettaja
Anna Stenberg

puh. 050 568 6244