Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Kalannin koulu

Kalannin koulu

Kalannin koulu on kaksisarjainen yhtenäiskoulu, joka toimii toistaiseksi kahdessa eri yksikössä. Yläkoulun viereen on parhaillaan valmistumassa alakoulun väistötilat. Näillä näkymin tilat ovat muuttovalmiina tammikuussa 2022. Koulumme sijaitsee maalaisympäristössä Kalannin kirkon kupeessa.

Vahvuutenamme on hyvä oppilaantuntemus. Tärkeänä tavoitteena on luoda hyvän mielen koulu, jossa sekä oppilailla että henkilökunnalla on mukava tehdä työtä ja oppia uutta. 

Koulussamme kannustetaan oppilaita liikkumaan, siksi välitunnit vietetään aina ulkona. Yläkoulun pihaa on remontoitu viime vuosina ja oppilaille saatu entistä paremmat mahdollisuudet pelaamiseen ja liikkumiseen. Välituntipiha toimii myös lähiliikunta-alueena kaikille kuntalaisille. Tervetuloa kokeilemaan vaikkapa ulkona olevaa punttisalia koulun pihalle! Vanhempainyhdistys Männä on lahjoittanut monena vuotena oppilaille pelivälineitä ja on näin tukemassa liikunnallista koulupäivää. Myös väistötilakoulun pihaan on valmistumassa liikunnallinen kokonaisuus. Alakoulun oppilaskunta on osallistunut pihasuunnitelman tekoon kertomalla omia ajatuksiaan siitä, mitä he haluaisivat välitunneilla tehdä. 

Koulussamme kiinnitetään huomiota myös oppilaiden henkiseen hyvinvointiin. Vuosina 2018-20 toteutettiin Opetushallituksen rahoittama kouluhyvinvointihanke, jonka aikana on otettu käyttöön uusia tapoja parantaa luokkien työrauhaa sekä panostettu oppilaiden tunnetaitojen kehittymiseen. Tämä työ jatkuu edelleen lukuvuonna 2021-2022.

Syksystä 2021 lähtien koulumme 3.-9.-luokkalaisten kouluarkeen kuuluu kouluyhteisön hyvinvointiin keskittyvä School Day -hyvinvointisovellus. Hyvinvointihankkeen tavoitteena on päivittäin kerätä tietoa oppilaiden hyvinvoinnista sovelluksen esittämien lyhyiden kyselyiden avulla. Kysymykset liittyvät oppimiseen, tunne- ja sosiaalisiin taitoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin. Vastaaminen tapahtuu aina koulupäivän alussa ja on nopeaa ja helppoa emojien avulla. Sovelluksen avulla kerätty tieto on koulun omaisuutta ja tallennetaan pilvipohjaiseen tietovarastoon. Koulun henkilökunta voi analysoida sovelluksen avulla kerättyä tietoa koulu- tai luokkatasolla ja tukea oppilaiden taitojen kehittymistä juuri heidän tarvitsemassaan asiassa. Yksilötason tietoja ei palvelun kautta tarkastella. Oppilaat saavat myös itse tietoa oman luokan hyvinvoinnista.

 

Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 9

Alakoulun luokat 1-4 opiskelevat osoitteessa Astalankuja 4 (entinen Männäisten koulu).
Luokat 5-9 osoitteessa Urheilutie 2 (entinen Kalannin yläkoulu).

 

Oppilaita lukuvuonna 2021 - 2022: 324

Luokkia: 19

Opettajia: 28

 

Wilma
Google Classroom
Kalannin koulun blogi
Kalannin koulun Instagram-tili 

 

 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Opettajat

Aaltonen Jaana, luokanopettaja 6B
Ala-Uotila Minna, vastuuopettaja/ak, luokanopettaja 3A
Blomvall Susanna, vararehtori, luokanopettaja 3B
Haanpää Katariina, sij. Koskela Kati, erityisluokanopettaja 1-3.luokat
Hoikkala Tiina, liikunta ja terveystieto, 7A
Kivistö Johanna, rehtori

Koskenoja Suvi, biologia, maantieto, kotitalous, 7B
Laitinen Nina-Maria, luokanopettaja 2A

Leino Karri, luokanopettaja 5B
Maanila Heli, luokanopettaja 6A
Matikainen Riikka, matematiikka, tvt, 8B

Merchi Samy, ruotsi, englanti, ranska
Mäkisalo Riikka, luokanopettaja 1B
Nurmi Taneli, luokanopettaja 2B
Paalanen Anne, erityisopettaja 4.-6. luokat
Pohjola Niina, sij. Airola Jenni, luokanopettaja 4A
Pohjola Theresa, erityisluokanopettaja 4.-6. PR
Punna Miia, erityisluokanopettaja 7.-8.PR
Raivo Krista-Erica, sij. Haapala Satu, englanti, psykologia 9A

Suvikas Jari, tuntiopettaja
Teeri Suvi, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, 9C
Tomunen Marjo-Tea, luokanopettaja 4B
Tomunen Mauri, käsityö
Uusikartano Anna, sij. Korpela Kirsi luokanopettaja 1A
Uussaari Maria, matematiikka, fysiikka, kemia, 8A
Valtonen Ossi, luokanopettaja 5A
Virtanen Sari, äidinkieli, 9B
Värikäs Joska, erityisopettaja 7-9.luokat

Yli-Koivisto Aapo, resurssiopettaja

Muu henkilökunta


Aitamurto Susan, terveydenhoitaja
Andersson Laura, koulupsykologi
Helistölä Anna, koulusihteeri
Lehmus Antti, koulukuraattori

Ala-Pietilä Mona, koulunkäynninohjaaja
Lavila Niina, koulunkäynninohjaaja
Mäkitalo Eveliina, koulunkäynninohjaaja
Peltoluhta Tiia, koulunkäynninohjaaja
Pihanperä Päivi, koulunkäynninohjaaja
Ruoranen Veeti, koulunkäynninohjaaja
Suvitie Sinna, koulunkäynninohjaaja 

Kalannin koulussa oppilashuoltoa pidetään tärkeänä asiana ja sen lisäksi uskomme, että hyvä mieli on oppimisen edellytys. Tavoite on, että jokainen - niin oppilas kuin työtekijä - tulee aamulla hyvillä mielin kouluun.

Oppilaita halutaan entistä enemmän motivoida osallistumaan ja vaikuttamaan koulun arkeen muun muassa oppilaskuntien toiminnalla. Oppilaskunnan kokousten lisäksi järjestetään säännöllisesti luokkakokouksia kaikilla luokilla ja niiden esille ottamat asiat tuodaan oppilaskunnan hallituksen käsittelyyn. Näin jokainen oppilas saa mahdollisuuden vaikuttaa koulun asioihin. Korona on asettanut joitakin kapuloita rattaisiin oppilaskuntatoiminnalle mutta kokouksia on pidetty mm. ulkona. 

Hyvän mielen koulu- teema perustuu opetussuunnitelman laaja-alaisiin kokonaisuuksiin. Meidän luokka -tunneilla ja välituntitapaamisissa käsitellään myös itsetuntoon ja koulumotivaatioon liittyviä asioita. 

Syksystä 2021 lähtien koulumme 3.-9.-luokkalaisten kouluarkeen kuuluu kouluyhteisön hyvinvointiin keskittyvä School Day -hyvinvointisovellus. Hyvinvointihankkeen tavoitteena on päivittäin kerätä tietoa oppilaiden hyvinvoinnista sovelluksen esittämien lyhyiden kyselyiden avulla. Kysymykset liittyvät oppimiseen, tunne- ja sosiaalisiin taitoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin. Vastaaminen tapahtuu aina koulupäivän alussa ja on nopeaa ja helppoa emojien avulla. Sovelluksen avulla kerätty tieto on koulun omaisuutta ja tallennetaan pilvipohjaiseen tietovarastoon. Koulun henkilökunta voi analysoida sovelluksen avulla kerättyä tietoa koulu- tai luokkatasolla ja tukea oppilaiden taitojen kehittymistä juuri heidän tarvitsemassaan asiassa. Yksilötason tietoja ei palvelun kautta tarkastella. Oppilaat saavat myös itse tietoa oman luokan hyvinvoinnista.

 

Käyntiosoite: 
Urheilutie 2, 23600 Kalanti


Rehtori
Johanna Kivistö
puh. 050 568 6237

Koulusihteeri
Anna Helistölä

puh. 040 023 6776   

Alakoulun vastuuopettaja
Minna Ala-Uotila

puh. 040 682 5606

Vararehtori
Susanna Blomvall

puh. 050 5271570