Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Hakametsän koulu

Uudenkaupungin Hakametsän koulu

Koulumme kasvatuksellisia painotuksia ovat kouluyhteisön turvallisuus, yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus ja liikunnallisuus.
Työskentely uuden opetussuunnitelman mukaisesti sisältää toiminnallisuutta, virtuaalisia oppimisympäristöjä, vuorovaikutustaitoja ja projektityöskentelyä. Uudistuksista huolimatta opetuksessa on mukana edelleen koulun perinteiset arvot, kuten hyvät tavat, erilaisuuden hyväksyminen ja kiusaamiseen puuttuminen.
 
Koulussa toimii KiVa-työryhmä, joka käsittelee kiusaamistapauksia. Kiusaamista pyritään ennaltaehkäisemään järjestämällä KiVa-tunteja.
 
Koulu on  mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa. Lähellä sijaitsevat Ruokolanjärven ja Käätyjärven maisemat, lähimetsä, pururata ja urheilukaukalo tarjoavat kauniin ja terveellisen ympäristön liikkumiseen ja oppimiseen. Uudenkaupungin keskusta palveluineen sijaitsee lähellä, joten säännöllisesti tehtävät koululaisvierailut taittuvat helposti kävellen tai pyörällä. Kuudesluokkalaiset järjestävät taukojumppaa ja Välkyt pitävät huolen välituntiliikunnasta. Koulun piha on nykyaikainen ja hauska liikkumisympäristö niin koululaisille kuin muillekin kaupungin asukkaille.

Koulun oppilaskunta on virkeä ja huumorintajuinen. Joka vuosi valittava oppilaskunnan hallitus suunnittelee ja järjestää säännöllisesti mukavaa toimintaa koko koululle. Teemme retkiä ja järjestämme erilaisia tempauksia. Ensimmäisen luokan oppilailla on koulukummeina kuudennen luokan oppilaita, jotka omalta osaltaan huolehtivat ekaluokkalaisten hyvinvoinnista, järjestävät heille hauskoja tuokioita ja pyrkivät toimimaan hyvinä esimerkkeinä.

Iloisen iltapäiväkerhon tavoitteellisesta toiminnasta vastaa kaksi koulunkäynninohjaajaa. Iltapäiväkerhossa on mahdollisuus tehdä läksyjä, liikkua, leikkiä ja askarrella koulupäivän jälkeen.

Kodit ovat työssämme mukana aktiivisen Vanhempainyhdistyksen kautta.

Perusopetuksen 1. - 6. luokat
Oppilaita lv. 2022 - 2023: 136

Perusopetusryhmiä: 8

Opettajia: 8

Valmistava opetus 1- 6 (VALMO)
Oppilaita lv. 2022 - 2023: 10

Perusopetusryhmiä: 1
Opettajia: 1

Toiminta-alueittain tapahtuva opetus
Perusopetuksen 1. - 9. luokat
Oppilaita lukuvuonna 2022 - 2023: 5

Perusopetusryhmiä: 1
Opettajia: 1
 

Hakametsän koulussa annetaan yksilöllistä opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Opetus toteutetaan toiminta-alueittain, jossa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet.

Toiminta-alueet ovat:
  • motoriset taidot
  • kieli ja kommunikaatio
  • sosiaaliset taidot
  • päivittäisten toimintojen taidot
  • kognitiiviset taidot.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Opetuksen tavoitteet laaditaan oppilaan yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeet, vahvuudet ja voimavarat huomioiden.

Opetus toteutetaan yksilö– ja ryhmäopetuksena. Opetuksen tavoitteet tukevat arjessa selviytymistä. Opetuksessa käytetään monipuolisia ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä.

Opetusryhmässä on enintään kuusi oppilasta. Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja riittävä määrä koulunkäynninohjaajia. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua perusopetuksen tunneille omien voimavarojen puitteissa. Yhteistyö koulun muun toiminnan kanssa toteutuu päivittäin.

Hakametsän koulussa on järjestetty aamu- ja iltapäivähoito erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Wilma
Google Classroom

Opettajienhuone puh. 050 420 5403

Rehtori Marko Mäkinen
puh. 050 568 6235 tai toimisto 050 420 5406

Koulusihteeri Katri Puisto
puh. 040 572 6906

Opettajat

Tiina Kyntömaa
Emma Saarilehto
Jerry Leppänen
Kati Salin
Marko Mäkinen
Anna-Maija Tuikka

Pienluokka 1-3
Hannele Vilen
040 723 9277

Pienluokka 4-6
Serita Ikonen
040 778 9829

Valmistava opetus 1-2 (VALMO)
Niko Satoniitty
puh. 040 596 9993

Laaja-alainen erityisopetus

puh. 040 511 2766

Toiminta-alueittain tapahtuva opetus
Paula Peltoviita-Viikman
puh. 040 758 5461 tai 050 420 5218

Muu henkilökunta

Kouluterveydenhoitaja Emilia Rostén
puh. 050 594 3304
paikalla ke klo 8-15

Keittiö
Taija Johtela
puh. 050 420 5206

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Käyntiosoite: 
Tammitie 8-10, 23500 Uusikaupunki

Puh. 050 420 5406

Opettajienhuone
puh. 050 420 5403

Rehtori Marko Mäkinen
puh. 050 568 6235 tai 050 420 5406

Koulusihteeri Katri Puisto
puh. 040 572 6906