Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Koulupsykologit- ja kuraattorit

Uudenkaupungin peruskouluissa työskentelee kaksi koulupsykologia ja kaksi koulukuraattoria.

Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut ovat kaikkien peruskoulun oppilaiden ja heidän vanhempiensa käytössä kuitenkin niin, että psykologin toiminta painottuu vuosiluokille 1-6 ja kuraattorien vuosiluokille 1-9. Kuraattoripalvelut ovat myös lukion oppilaiden ja heidän vanhempiensa käytössä.

Koulupsykologit ja kuraattorit toimivat yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja koko kouluyhteisön, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen kanssa.

Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. Työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa. Tehtävänkuvaan kuuluu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oppilashuoltotyö.

Yksilöllisellä oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan esimerkiksi keskustelevia tai toiminnallisia tukikäyntejä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö pitää sisällään muun muassa erilaisten oppilasryhmien ja -luokkien kanssa työskentelyn. Koulukuraattori tekee yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa kuten nuorisotoimen, hyvinvointi- ja perheneuvolan, lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan, seurakunnan sekä koulupoliisin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös oppilaan sekä hänen huoltajansa, opettajien, rehtorien, koulupsykologien, kouluterveydenhoitajien, koulun perhetyöntekijän sekä koulunkäynnin ohjaajien kanssa.

Oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin omatoimisesti tai tulla asioimaan huoltajien tai opettajan ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilaan muihin tarjolla oleviin palveluihin.
 • Opiskelumotivaatio on hukassa
 • On joutunut kiusatuksi tai on ollut mukana kiusaamisessa
 • Koulunkäynti pelottaa
 • On tullut poissaoloja
 • Yhteistyö koulussa ei jostain syystä suju
 • Kotona tapahtuvat asiat vaivaavat
 • Kavereitten kanssa on tullut vaikeuksia
 • On surua, murhetta, ahdistusta
 • On yksinäisyyttä
 • On ollut fyysistä tai henkistä väkivaltaa
 • Vapaa-aikaan liittyvät asiat askarruttavat
 • Vanhempana olen huolissani lapseni hyvinvoinnista
 • On keskittymisvaikeuksia
 • On päihdekokeiluja
Jenni Hannula, puh. 050 382 7158
 •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, Pohitulli
 •  Saarniston koulu (ke 9-12)
 •  Lokalahden koulu (ma 8-11)
 •  Esiopetus (tarvittaessa)
Kirsi Gyldén, puh. 050 573 5469
 •  Kalannin ylä- ja alakoulu (ma, to)
 •  Hakametsän koulu (ke)
 •  Pyhämaan koulu (joka toinen ti tai sovitusti)
 •  Esiopetus (tarvittaessa)
Antti Lehmus, puh. 040 779 5469
 •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, Viikainen
 •  Uudenkaupungin lukio

Koulupsykologit

Koulupsykologi työskentelee kouluilla lapsen psyykkisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen sekä koulunkäynnin ja oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä vanhempien ja kouluyhteisön kanssa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun lapsen koulunkäyntiin, oppimiseen, tunne-elämään,  mielenterveyteen tai ihmisuhteisiin liittyvät asiat mietityttävät tai huolestuttavat.

Koulupsykologin työhön kuuluvat mm. asiakastyö, kuten lapsen psykologiset tutkimukset, keskustelutuki, keskustelut vanhempien kanssa sekä ohjaaminen ja neuvonta esimerkiksi lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.  Psykologin tehtäviin kuuluvat myös oppilashuoltotyö kouluilla, konsultaatio, yhteydenpito yhteistyötahojen kanssa sekä tarvittaessa lapsen ja hänen perheensä ohjaus muiden tutkimus- ja hoitotahojen palveluiden piiriin. Yhteyttä voivat ottaa esimerkiksi lapsi itse, vanhemmat tai opettaja. Yhteistyö on vapaaehtoista ja luottamuksellista.


Anna Sysikaski, puh. 044 031 5507
 •  Lokalahden koulu (tiistai aamupäivisin)
 •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulu
Laura Andersson, puh. 050 593 5363
 •  Hakametsän koulu (perjantaisin)
 •  Kalannin koulu (maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin)
 •  Pyhämaan koulu (sovitusti)
 •  Saarniston koulu (tiistaisin
 •  Esikoulut (tarvittaessa)
Ina-Marilla Vehkavuori, puh. 050 306 8815 (virkavapaalla), sij. Salla Magga
 • Lukio ja Novida
Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi