Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Koulupsykologit- ja kuraattorit

Uudenkaupungin peruskouluissa työskentelee kaksi koulupsykologia ja kolme koulukuraattoria.

Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut ovat kaikkien peruskoulun oppilaiden ja heidän vanhempiensa käytössä.Koulupsykologit ja kuraattorit toimivat yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja koko kouluyhteisön, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tukitahojen kanssa.

Koulukuraattorit

Koulukuraattori on koulun työntekijä, jonka puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa. Työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen kouluissa. Tehtävänkuvaan kuuluu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen oppilashuoltotyö.

Yksilöllisellä oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan esimerkiksi keskustelevia tai toiminnallisia tukikäyntejä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö pitää sisällään muun muassa erilaisten oppilasryhmien ja -luokkien kanssa työskentelyn. Koulukuraattori tekee yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa kuten nuorisotoimen, hyvinvointi- ja perheneuvolan, lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan, seurakunnan sekä koulupoliisin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös oppilaan sekä hänen huoltajansa, opettajien, rehtorien, koulupsykologien, kouluterveydenhoitajien, koulun perhetyöntekijän sekä koulunkäynnin ohjaajien kanssa.

Oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin omatoimisesti tai tulla asioimaan huoltajien tai opettajan ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilaan muihin tarjolla oleviin palveluihin.
 • Opiskelumotivaatio on hukassa
 • On joutunut kiusatuksi tai on ollut mukana kiusaamisessa
 • Koulunkäynti pelottaa
 • On tullut poissaoloja
 • Yhteistyö koulussa ei jostain syystä suju
 • Kotona tapahtuvat asiat vaivaavat
 • Kavereitten kanssa on tullut vaikeuksia
 • On surua, murhetta, ahdistusta
 • On yksinäisyyttä
 • On ollut fyysistä tai henkistä väkivaltaa
 • Vapaa-aikaan liittyvät asiat askarruttavat
 • Vanhempana olen huolissani lapseni hyvinvoinnista
 • On keskittymisvaikeuksia
 • On päihdekokeiluja
Vastaava kuraattori
Kristiina Kaupinsalo,
puh. 040 485 6421

Jenni Hannula, puh. 050 382 7158
 •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 1.-5. luokat
 •  Saarniston koulu
 •  Lokalahden koulu
 •  Esiopetus: Lokki Joonatan, Merilintu, Myllymäki, Seikow, Satulinna
Kirsi Gyldén, sij. Laura Kairittu, puh. 040 486 8166
 • Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 6. -9. luokat
Antti Lehmus, puh. 040 779 5469
 • Kalannin, Hakametsän ja Pyhämaan koulut
 • Esiopetus: Pyhämaa, Hakametsä ja Kalanti

Koulupsykologit

Koulupsykologi työskentelee kouluilla lapsen psyykkisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen sekä koulunkäynnin ja oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä vanhempien ja kouluyhteisön kanssa. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun lapsen koulunkäyntiin, oppimiseen, tunne-elämään, mielenterveyteen tai ihmisuhteisiin liittyvät asiat mietityttävät tai huolestuttavat.

Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluvat koulunkäynnin tuen tarpeen selvittelyt, lapsen psykologiset tutkimukset, keskustelutuki sekä vanhempien ja opetushenkilökunnan ohjaus ja neuvonta esimerkiksi lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.  Psykologin tehtäviin kuuluvat myös yhteisöllinen hyvinvointityö kouluilla, yhteydenpito yhteistyötahojen kanssa sekä tarvittaessa lapsen ja hänen perheensä ohjaus muiden palveluiden piiriin. Yhteyttä voivat ottaa esimerkiksi lapsi itse, vanhemmat tai opettaja. Yhteistyö on vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Ina-Marilla Vehkavuori (virkavapaalla, ei sijaista)
 • Lukio, Novida
Laura Andersson (virkavapaalla, ei sijaista)
 •  Lokalahden koulu
 •  Uudenkaupungin yhtenäiskoulu
 •  Esiopetus: Lokki Joonatan, Merilintu, Myllymäki, Seikow
Virka avoin
 •  Hakametsän koulu
 •  Kalannin koulu
 •  Pyhämaan koulu
 •  Saarniston koulu
 •  Esiopetus: Hakametsä, Kalanti, Satulinna, Pyhämaa

  Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Koulupsykologin ostopalvelut Psykologikeskus Poiju / Outi Alanko

Koulupsyykkarit Taru Joutsa-Huutola ja Linda Lahtonen antavat mielenterveyteen liittyvää tukea.