Suomi
Kasvatus ja opetus
Kasvatus ja opetus

Iltapäivätoiminta

Lokalahden koulu
Perusopetuksen 1-2 luokkalaisille ja erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäivisin koulun jälkeen järjestettävään maksulliseen koululaisten iltapäivätoimintaan. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12-16.30.

Toiminnan tavoite

Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa, jossa lapsilla on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä ja osallistua erilaiseen toimintaan. Kerhotoiminnan tavoitteena on mielekäs vapaa-ajan toiminta, lasten kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Hakeminen

Iltapäivätoimintaan hakemisesta ilmoitetaan myöhemmin. Toiminnassa jo aiemmin mukana olleet hakevat kerhoon heille erikseen ilmoitettavana aikana.

Toimintamaksut

enint. 3 tuntia/pv// 100 €/kk, enintään 10 pv/kk 50 €
yli 3 tuntia/pv// 140 €/kk, enintään 10 pv/kk 70 €

Jos lapsi on iltapäivätoiminnassa enintään 10 päivää kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
Tätä sovelletaan tilanteissa, joissa vanhemmat ovat esimerkiksi vuorotyössä tai opiskelemassa.

Iltapäivätoiminnasta irtisanoutuminen

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti edellisen kuukauden aikana. Alkavalta irtisanotulta kuukaudelta ei peritä maksua.

Iltapäiväkerhojen puhelinnumerot

Uudenkaupungin yhteinäiskoulun iltapäivätoiminta,
puh. 044 296 9190
Saarniston iltapäivätoiminta,
puh. 044 299 3996
Kalannin iltapäivätoiminta,
puh. 050 383 5651
Lokalahden iltapäivätoiminta,
puh. 044 095 5433
Hakametsän iltapäivätoiminta,
puh. 050 462 0370