Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavaluonnokset sekä -ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin verkkosivujen sähköisellä ilmoitustaululla, paikallislehdissä sekä tarvittaessa kirjeellä.
Nähtävilläolon aikana on mahdollista lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan järjestetään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä laaditaan nettikyselyjä.
Yksityinen kaavan laatija voi noudattaa myös  MRA 36 §:n mukaista menettelyä. Tällöin kaavan laatija hoitaa kaavan valmistelun aikaisen vuorovaikutuksen järjestämisen ja vasta kaavaehdotuksen asianosaisten kuuleminen tulee kaupungin hoidettavaksi.

Nähtävillä olevat kaavat:

1)  Asemakaavat ja ranta-asemakaavat

2)  Yleiskaavat

  • Ei nähtävillä olevia yleiskaavoja

3)  Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7§).
 

4) Vahvistetut ja hyväksytyt maakuntakaavat

Maakuntakaavoihin voi tutustua täällä.

Vireillä olevat kaavat:

Sivulla Vireillä olevat kaavat on listattu kaikki meneillään olevat kaavahankkeet. Tästä sivulle Vireillä olevat kaavat >

Kaupunkisuunnittelu Facebookissa

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavahankkeista myös Facebookissa, käy siis tykkäämässä sivustamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Kaavahankkeita koskevat palautteet

Mielipiteet voi lähettää kirjallisesti osoitteella Kaupunkisuunnittelu, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI 
Huomautukset kaavaluonnoksesta toimitetaan kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Kirjaamo, PL 20, 23501 UUSIKAUPUNKI tai kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä kaupunginhallitukselle osoitteella
Kirjaamo, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI tai kirjaamo(at)uusikaupunki.fi
Valitus kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä tehdään Turun hallinto-oikeudelle.